Tulostusversio

1/2009

Mediakasvatus: Herätys, kasvattajat!

Teksti: Päivi Männikkö

Vanhempia ja opettajia rohkaistaan kiinnostumaan lasten nettielämästä.

Jos lapsi ei ilmaannu kouluun eikä kotiin eikä kerro, missä on, vanhemmat ja opettajat huolestuvat. Lasten oletetaan ilmoittavan, missä ja kenen kanssa viettävät aikaansa.

Pelisäännöt ovat selvästi hatarammat, kun lapsi seikkailee internetissä. Virtuaaliset vaarat kyllä huolettavat kasvattajia, mutta lapsen netinkäyttöön puuttuminen tuntuu vaikealta - etenkin, jos lapsi on jo murrosikäinen.

Lapsia ja nuoria netin nurjat puolet huolettavat vain vähän, jos lainkaan - mutta heille netti onkin toinen koti.

Lukuisissa selvityksissä ja tutkimuksissa on käynyt ilmi, että vanhemmat ja muut kasvattajat eivät aktiivisesti osallistu lasten ja nuorten mediakulttuuriin - ainakin, kun kysytään nuorilta.

Tuoreimpana käsitystä vahvistaa Microsoftin teettämä kysely, johon vastanneista nuorista vain kahdeksan prosentin netinkäytölle oli asetettu tiukat rajat. Noin 44 prosenttia kertoi, etteivät vanhemmat rajoita netinkäyttöä mitenkään, ja 41 prosentilla rajoituksia oli vain silloin tällöin.

Eri kuva rajoituksista

Lohjalaisessa Anttilan koulussa tehdyt netinkäyttöä koskevat kyselyt noudattavat muissa selvityksissä saatuja tuloksia. Vanhempia huolettavat netin lieveilmiöt, valvonnan vaikeus ja oma tietämättömyys, opettajia näiden lisäksi myös oikeusturvakysymykset. Oppilaita ei huoleta mikään.

Anttilan koulun kyselyissä vanhemmilla ja yläasteikäisillä oppilailla oli eriävät käsitykset siitä, säännelläänkö netinkäyttöä kotona.  

"Yläkouluvaiheessa pelisäännöt vähenevät rajusti vain nuorten mielestä", rehtori Niku Tuomisto kertoo.

Nuoret laativat säännöt

Anttilan yläasteella on tänä lukuvuonna perehdytty tietoturvaan tavallista perusteellisemmin. Koulu on Tietoturvapäivähankkeen kummikouluna saanut asiantuntija-apua ja materiaalia tietoturvakasvatukseen.

Kummilukuvuoden aluksi asiantuntijat luennoivat tietoturvasta opettajille ja oppilaille. Luennon jälkeen luokat laativat omat tietoturvasääntönsä. Oppilaskunta kokosi niistä koko koulun yhteiset säännöt, jotka ovat nyt käytössä.

Murrosikäisten itse laatimat nettisäännöt voivat kuulostaa pukilta kaalimaan vartijana, mutta rehtori Tuomisto korostaa, että lasten ja nuorten sosiaalisten tilanteiden lukutaito on parempi kuin usein luullaan.

Yhteiset nettisäännöt esiteltiin vanhempainillassa, jossa asiantuntija myös piti luennon. Tuomiston mukaan asiantuntijaluento sai aikaan tavallista runsaampaa keskustelua. Moni vanhempi kertoi haluavansa rajata lapsensa selailua tietoverkossa, mutta ei tiennyt, miten.

Aikaa ja yhdessäoloa

Kummivuoden aikana Anttilan koulussa on tehty tietoturvaan liittyviä projekteja. Esimerkiksi tietotekniikan valinnaisryhmän oppilaat suunnittelivat ja toteuttivat tietoturvakasvatusta naapurikoulun ala-astelaisille. 

Eniten tietoturvaa on kuitenkin huomioitu muun opetuksen ohessa oppilaita seuraamalla ja opastamalla.

”Lasta on opastettava netinkäytössä antamalla hänelle vastuuta mutta myös valvomalla tekemisiä”, Tuomisto sanoo.

Tietoturvakasvatus, kuten kaikki kasvatus, vaatii aikaa ja yhdessä tekemistä.

”Ryhmäkoko on olennainen asia: pienessä ryhmässä yksilölle jää enemmän aikaa.”

Oppilaiden väliset osaamiserot ovat Tuomiston mukaan huimat. Monellakaan oppilaalla ei ole kotona tietokonetta käytössä, joten samanlaisten valmiuksien antamiseksi netinkäyttöä pitäisi opettaa peruskouluissa.

Tulevaisuudessa luokat lienevät nykyistäkin valikoimattomampia, kun erityisopetus integroidaan tavalliseen opetukseen, Tuomisto arvelee.

Asiantuntijat iso apu

Kummikouluna Anttilan koulu on tänä vuonna saanut käyttöönsä tietoturvan asiantuntijoiden luentoja ja materiaalia. Rehtori Tuomisto kiittelee asiantuntijoita, jotka ovat olleet koululle suuri tuki. Kunnat eivät varaa rahaa asiantuntijoiden luentopalkkioihin tai materiaalin tekemiseen, joten yleensä koulut ovat ilmaisaineiston varassa.

Asiantuntija-apu ei rajoitu vain kummikouluun: Tuomisto muistuttaa muita kouluja siitä, että Tietoturvapäivähankkeen koordinoiman kummipankin kautta ne voivat pyytää ilmaisen asiantuntijan kertomaan nettiasioista opettajille, vanhemmille tai oppilaille.

Anttilan koulussa lukuvuoden alussa tehdyt kyselyt uusitaan keväällä sen selvittämiseksi, onko kummivuodella ollut vaikutusta tietoturvaosaamiseen. Loppukartoitus antaa osviittaa siitä, millaisiin nettiasioihin koulussa keskitytään ensi lukuvuonna.

Oppia myös opettajille

Koulujen otetta nettikasvatukseen halutaan vahvistaa. Tutkimusten perusteella Suomi on länsimaiden keskikastia tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisessä opetuksessa. Nyt pohditaan, voisiko tietokoneiden ja -verkkojen käyttöä opetuksessa lisätä.

Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteisessä hankkeessa 12 kärkikoulua kehittelevät hyviä käytäntöä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen opetuksessa.

Opetushallitus on jo aiemmin tuottanut koulujen käyttöön aineistoa tietotekniikan käytöstä opetuksessa ja internetistä.

”Opetuksen on mentävä sinne, missä nuoret ovat”, toteaa opetusneuvos Kaisa Vähähyyppä Opetushallituksesta. Vähähyyppä puhui tietosuojapäivänä tammikuussa järjestetyssä tilaisuudessa.

Tähän asti koulutusta on ollut tarjolla lähinnä tietotekniikasta kiinnostuneille opettajille. Vähähyyppä korostaa, että tasa-arvon kannalta on tärkeää, että kaikki oppilaat oppivat koulussa käyttämään tietotekniikkaa.

Opettajien koulutushaasteet ovatkin kovat: Edelleen on mahdollista valmistua opettajaksi tietämättä mitään tieto- ja viestintätekniikan käytöstä opetuksessa. Opettajaopiskelijoiden lisäksi koulutusta kaipaavat jo työssä olevat opettajat. 

 

Tietoturvapäivähankkeen sivuilla on vanhemmille tarkoitettu testi sekä tietoa netistä ja mediakasvatuksesta. Kummipankista koulut voivat hakea asiantuntijaluennoitsijaa.

Mannerheimin lastensuojeluliiton laatima opas mediakasvatukseen

Lasten ja nuorten mediamaailma pähkinänkuoressa (pdf-tiedosto)

Lue myös

Mediakasvatus: Opas mediamaahan muuttaneille »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.