Tulostusversio

1/2008

Henkilörekisterit: Läpivalaistu kansalainen

Teksti: Risto Heinonen

Kun ihminen – kutsuttakoon häntä tässä herra Keskivertoseksi – syntyi, tapahtuma rekisteröitiin luonnollisesti moneen kertaan, ainakin synnytyssairaalan ja neuvolan rekistereihin sekä väestörekisteriin niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Tieto tapahtumasta siirtyi myös kotiseurakunnan rekistereihin. Siitä alkoi herra Keskivertosen läpi elämän jatkuva pisteytys ja luokitus rekistereissä.

Perustietoja ovat tässä nimi, syntymäaika, ikä, sukupuoli, äidinkieli, asuinpaikka ja yhteystiedot sekä yleensä myös henkilötunnus. Näitä rekisteröidään tarpeen mukaan, joskus enemmänkin. Tapahtumatiedot kertovat herra Keskivertosen tekemisistä kulloisenkin rekisteröijän kanssa. Tapahtuma- ja muita tietotyyppejä rekisteröidään tilanteen mukaan vaihdellen: välillä laajemmin, välillä suppeammin.

 • sairaala: perustiedot, tiedot omaisista, synnytystä koskevat tiedot, pisteet ”elinkelpoisuudesta”
 • rekisteritoimisto: perustiedot, tiedot omaisista
 • väestön keskusrekisteri: perustiedot, tiedot omaisista
 • neuvola: perustiedot, tiedot omaisista, tapahtumatiedot, lähtöpisteet
 • kaupunginkanslia: perustiedot, tiedot omaisista

Rekisteröintikelpoisuuden vakuudeksi ja identiteettinsä lähtemättömäksi osaksi nuoriherra Keskivertonen sai väestörekisterikeskukselta oman tunnisteensa, henkilötunnuksen, jota emme tässä tietosuojasyistä kerro. Se on helpottanut suunnattomasti hänen elämänsä selvittämistä eri rekistereissä. Ilman henkilötunnusta se ei olisi ollut edes mahdollista. Tällaista jäljitystyötä tulee edelleen helpottamaan kansalaisille annettava sähköinen identiteetti.

Nuoriherra Keskivertosesta tehtiin rekisterimerkintä myös yhteiskunnallisen tuen maksamiseksi, ja kun nämä lapsilisät ohjattiin pankkiin, sai pankki asiakasrekisteriinsä uuden tilinhaltijan. Jotta alkanut elontaival olisi turvattu, otettiin hänelle useita vakuutuksia, ja niin jäi jälki vakuutusyhtiöiden rekistereihin. Syntymästä alkanut rekisteröintiyhteistyö herra Keskivertosen ja Kansaneläkelaitoksen välillä jatkuikin syveten ja laajeten aina Keskivertosen rekisterielämän loppuun asti.

 • Kansaneläkelaitos: perustiedot, tiedot omaisista, etuustiedot, kelpoisuustiedot, tapahtumatiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • pankki: perustiedot, tiedot omaisista, tilitiedot, tapahtumatiedot
 • vakuutusyhtiö: perustiedot, tiedot omaisista, vakuutustiedot, tapahtumatiedot, maksu- ja pankkitiedot

Varhaislapsuuden eri vaivat, korvatulehdukset, ripulit, rokotukset ja muut sellaiset tallennettiin muiden terveydenhoitotietojen kera terveyskeskuksen ja toisinaan yksityisten lääkäriasemienkin rekistereihin. Samalla päivitettiin Kansaneläkelaitoksen ja vakuutusyhtiöiden sekä pankkien rekistereitä. Hampaan katkeaminen jouduttiin hoitamaan kesäpaikan lääkäripäivystyksessä.

 • terveyskeskus: perustiedot, tiedot omaisista, sairaus- ja hoitotiedot, tapahtumatiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • lääkäriasema: perustiedot, tiedot omaisista, sairaus- ja hoitotiedot, tapahtumatiedot, maksu- ja pankki- sekä vakuutustiedot
 • hammaslääkäriasema: perustiedot, tiedot omaisista, hoitotiedot, tapahtumatiedot, maksu- ja pankki- sekä vakuutustiedot
 • apteekki: perustiedot, sairaus-, hoito- ja lääkitystiedot, maksu- ja pankkitiedot

Nuoruusvuosinaan Keskivertonen päätyi myös päiväkodin rekisteriin, eri koulujen ja varmemmaksi vakuudeksi kouluviraston rekistereihin – kielten kanssa näkyy olleen vaikeuksia – sekä useiden urheilu- ja muiden harrastusseurojen jäsenrekistereihin. Liittyipä hän myös pankin possukerhoon, sieltä kun sai kivoja tarroja ja lehtiä. Viisitoista vuotta rekisteröidyn kasteen jälkeen herra Keskivertonen kävi rekisteröitymässä ripille leirillä Lapissa. Lisäksi päivitettiin pankkien, vakuutusyhtiöiden, seurakunnan, terveyskeskuksen ja tietenkin Kelan rekistereitä.

 • päiväkoti: perustiedot, tiedot omaisista, sairaus- ja hoitotietoja, sopeutumistietoja, tapahtumatietoja, maksu- ja pankkitiedot
 • sosiaalivirasto: perustiedot, tiedot omaisista, tapahtumatietoja, maksu- ja pankkitiedot
 • koulu: perustiedot, tiedot omaisista, sairaus- ja hoitotietoja, tapahtumatietoja, arvostelutiedot
 • kouluvirasto: perustiedot, tiedot omaisista, tapahtumatietoja, arvostelutiedot
 • urheiluseura: perustiedot, tiedot omaisista, tapahtumatietoja, tulostietoja, maksu- ja pankkitiedot
 • partio ja lennokkikerho: perustiedot, tiedot omaisista, suoritus- ja tapahtumatietoja, maksu- ja pankkitiedot

Oltuaan kesätöissä Herra Keskivertonen hankki passin ja kävi vähän interreilaamassa. Ruotsin kielen taitoon hän haki kohennusta oppilasvaihdolla, jota edelsi melkoinen soveltuvuushaastattelu. Näin tuli kirjauduttua poliisin ohella työeläkekassan sekä työnantajan ja ammattiliiton rekistereihin unohtamatta tietenkään verottajan mittavia rekistereitä. Myös luottokelpoisuus tuli rekisteröityä.

Keskivertoselle myönnettiin rekisteröinnin jälkeen ajokortti. Samoihin aikoihin hänet ylioppilaaksi päästyään kirjattiin ylioppilastutkintorekisteriin arvosanalla välttävä – ruotsista oli tullut reput. Samalla päivitettiin muun muassa pankkien, koulun sekä kouluviraston rekistereitä.

 • poliisi: perustiedot, tiedot omaisista, kelpoisuustiedot, korttitiedot, tapahtumatiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • Pohjola-Norden-yhdistys: perustiedot, tiedot omaisista, sairaustiedot, harrastustietoja, arvostelutietoja, soveltuvuustietoja, maksu- ja pankkitiedot
 • työeläkelaitos: perustiedot, työnantajatiedot, työ- ja palkkatiedot, vakuutustiedot
 • työnantaja: perustiedot, tiedot omaisista, koulutustiedot, tiedot ammattitaidosta ja kehityskelpoisuudesta, tapahtumatiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • työterveyskeskus: perustiedot, tiedot omaisista, sairaus- ja hoitotiedot, tapahtumatiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • ammattiliitto: perustiedot, työnantajatiedot, koulutustiedot, tapahtumatiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • autokoulu: perustiedot, tapahtumatiedot, koulutustiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • luottokorttiyhtiö: perustiedot, tiedot omaisista, tulo- ja omaisuustietoja, kelpoisuustiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • Ylioppilastutkintolautakunta: perustiedot, arvostelutiedot, maksu- ja pankkitiedot

Herra Keskivertonen pääsi yleistä luuloa uhmaten yliopistoon ja rekisteröityi osakuntaan, oppiaineensa järjestöihin ja harrastuskerhoihin. Valtion tukemalla lainalla käytiin etelässä. Tämän jälkeen – käytyään ensin tarkastamassa tietonsa äänoikeusrekisteristä ja äänestämässä – hän lähti Kontiomäelle rekisteröityäkseen asevelvollisuuden täyttäjäksi. Kantakortti sai aikanaan täytettä reservin aliupseerin tiedoista: yksi iltaloma näkyi päättyneen erimielisyyteen päivystävän aliupseerin kanssa.

 • yliopisto: perustiedot, koulutustiedot, tapahtumatiedot, arvostelutiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • osakunta: perustiedot, koulutustiedot, tapahtumatiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • opiskelijajärjestöt: perustiedot, koulutustiedot, tapahtumatiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • opintotukikeskus: perustiedot, tiedot omaisista, tapahtumatiedot, tulo- ja omaisuustiedot, tiedot opinnoista, maksu- ja pankkitiedot
 • vaalilautakunta: perustiedot, kelpoisuus, tapahtumatiedot
 • puolustusvoimat: perustiedot, tiedot omaisista, sairaus- ja hoitotiedot, koulutustiedot, arvostelu- ja kelpoisuustiedot, tapahtumatiedot, maksu- ja pankkitiedot

Aikansa jahkailtuaan herra Keskivertonen vei kouluaikaisen tyttöystävänsä vihille. Koska Keskivertonen oli arvioinut suhteensa valtiokirkkoon uudelleen, tiedot tapahtumasta rekisteröitiin kahteen kertaan. Pian perheeseen siunaantui kaksi lapsilisää nauttivaa pikku Keskivertosta. Onnentoivotuksista ja vastustamattomista tarjouksista päätelleen tämäkin tieto oli kulkeutunut lukuisiin rekistereihin. Tieto muuttuneesta siviilisäädystä ja lapsista päivitettiin jo viran puolesta moniin rekistereihin, väestötietoihin, seurakunnan, Kelan, sairaalan, neuvolan jne. rekistereihin.

 • maistraatti: perustiedot, yhteystiedot, tiedot omaisista, tapahtumatiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • sosiaalivirasto: perustiedot, tiedot omaisista, tapahtumatiedot, maksu- ja pankkitiedot

Valmistuttuaan yliopiston humanistisesta osastosta ja vähän myöhemmin kauppakorkeasta Keskivertonen sai tavanomaisten tutkintorekisterien lisäksi kirjautua valokuvan kera eri matrikkeleihin. Niissä hän kuvaili henkilöhistoriaansa, harrastuksia, vanhempia, perhettä sekä uraa sotilaana. Tietoja päivitettiin moniin rekistereihin. Herra Keskivertosta vaivattiin väestönlaskentaa varten paksulla kyselynipulla ja hankalilla kysymyksillä suhteesta perheen päähän. Olikohan tämä nyt sitä tiedollista itsemääräämisoikeutta?

 • kauppakorkeakoulu: perustiedot, koulutus- ja arvostelutiedot, tapahtumatiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • Ekonomiliitto: perustiedot, tiedot omaisista, koulutustiedot, ammatti- ja uratiedot, sotilasarvo, harrastukset, maksu- ja pankkitiedot
 • Tilastokeskus: perustiedot, kattavat tiedot perhe Keskivertosen elämän eri alueilta

Asunto- ja puhelinosakkeen rekisteröinti tuli mahdolliseksi sillä omaisuudella, joka siunaantui oikeudelle jätetyn perukirjan mukaisesti pesän jako-osuudesta. Lehtiä tilattiin tottumuksen ja vähän tarpeidenkin mukaan. Herra Keskivertosen toivomuksesta hankittiin auto, rouva Keskivertosen toivomuksesta televisio ja lasten toivomuksesta koira. Kaikkien toiveesta ostettiin vene ja tietokone.

Herra Keskivertonen äityi kerran pikkutunneilla arvioimaan esimiestään verkon keskustelusivustoilla. Arvio kulkeutui nopeasti esimiehen tietoon, mutta se selvisi Keskivertoselle paljon myöhemmin yt-neuvottelujen yhteydessä. Tietoja saatettiin ajan tasalle lukuisiin rekistereihin, ja lukemattomat olivat ne kerrat, jolloin Keskivertosen luottokelpoisuus arvioitiin ja rekisteröitiin.

 • asuntoyhtiö: perustiedot, tiedot omaisista ja asukkaista, asumistiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • kiinteistövälittäjä: perustiedot, talo- ja omaisuustiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • puhelinyhtiö: perustiedot, tapahtumatiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • sähkölaitos: perustiedot, kulutustiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • käräjäoikeus: perustiedot, tiedot omaisista, tulo- ja omaisuustiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • lehtiyhtiöt: perustiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • Ajoneuvohallintokeskus: perustiedot, kelpoisuustiedot, ajoneuvotiedot, vakuutustiedot
 • liikennevakuutusyhtiö: perustiedot, tapahtumatiedot, tulotiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • autokauppias: perustiedot, tapahtumatiedot, ajoneuvotiedot, tulotiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • huoltamoketju: perustiedot, tapahtumatiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • maistraatti: perustiedot, venetiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • Viestintävirasto: perustiedot, laitetiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • kaupungin rahatoimisto: perustiedot, koiratiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • kennel-yhdistys: perustiedot, koiratiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • internet-operaattori: perustiedot, tietokoneen ja sen ohjelmistojen perustiedot, käyttötiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • internetpalvelujen tarjoajat: perustiedot, käyttötiedot
 • venekerho: perustiedot, venetiedot, koulutus- ja pätevyystiedot, tapahtumatiedot, maksu- ja pankkitiedot

Hyvän tulokertymän johdosta herra Keskivertonen ajan hengen mukaisesti osti eri yhtiöiden osakkeita ja kirjautui osakerekistereihin. Asunto alkoi tuntua ahtaalta, joten perhe muutti tilavaan omakotitaloon. Kesämökkitontti ostettiin, ja saatu lainhuuto rekisteröitiin vain vähän ennen avioliiton päättymistä eroon. Rekisterissä olevan tiedon mukaan lapset määrättiin äidille.

Leijonaveljet ottivat osaa. Samoin markkina- ja mielipidekyselijät olivat erityisen kiinnostuneita herran arvomaailmasta ja ajatuksista. Keskivertosemme joutui tutustumaan myös ruokakaupan kassajonoon, ja kun kassa alinomaa kyseli, oliko korttia, piti sellaisia hankkia. Elämäntilanteen muutos näkyi lukuisina rekisterien päivityksinä.

 • Patentti- ja rekisterihallitus: perustiedot, omaisuustiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • osakerekisteri: perustiedot, omaisuustiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • yrityksiä eri aloilta: perustiedot, omaisuustiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • kaupungin tekninen virasto: perustiedot, asumistiedot, tapahtumatiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • kaupan keskusliikkeet: perustiedot, tapahtumatiedot, ostostiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • Hauhon kunta: perustiedot, tiedot omaisista, asumistiedot, omaisuustiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • Maanmittaushallitus: perustiedot, tiedot omaisista, asumis- ja omaisuustiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • kalastuskunta: perustiedot, asumistiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • Lions-yhdistys: perustiedot, tapahtumatiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • asianajoliike: perustiedot, tiedot omaisista, tulo- ja omaisuustiedot, tapahtumatiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • mielipidetutkimuslaitos: perustiedot, mielipiteet ja ajatukset.

Herra Keskivertosen elämä tuntui tämän jälkeen luisuvan enimmäkseen alamäkeä. Tätä todistavat merkinnät luottotieto- ja ulosottorekistereissä. Aikanaan ylihintaiset osakkeet pakkohuutokaupattiin alehintaan. Suoramarkkinoijat ja postimyyjät sentään löysivät herran rekistereistään ex-vaimon sijasta, vaikka rekisteritiedot kertoivatkin alentuneesta kulutuskyvystä.

Eivät leijonaveljetkään häntä heti unohtaneet, jäsenmaksukehotukset tulostuivat jäsenrekistereistä säännöllisesti. Kun Keskivertonen joutui työttömäksi, hänet poistettiin pikaisesti useista entisten liike- tai muidenkin kumppanien rekistereistä, mutta työttömyyskortistoon hän sentään kelpasi. Elämäntilanteen muutos kirjattiin lukuisiin rekistereihin.

 • luottotietoyritykset: perustiedot, tulo- ja omaisuustiedot, tapahtumatiedot, luottokelpoisuustiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • kaupunginvouti: perustiedot, tulo- ja omaisuustiedot, tapahtumatiedot, luottokelpoisuustiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • perimistoimisto: perustiedot, tulo- ja omaisuustiedot, tapahtumatiedot, luottokelpoisuustiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • suoramarkkinointiyritys: perustiedot, tiedot omaisista, harrastustiedot, tapahtumatiedot
 • postimyyntiyritys: perustiedot, tiedot omaisista, harrastustiedot, tapahtumatiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • työvoimapiiri: perustiedot, tiedot omaisista, työtiedot, koulutustiedot, tulo- ja omaisuustiedot, tapahtumatiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • työttömyyskassa: perustiedot, tiedot omaisista, tulo- ja omaisuustiedot, tapahtumatiedot, maksu- ja pankkitiedot

Kierre paheni. Herra Keskivertosen henkilökohtaista ongelmaa jouduttiin hoitamaan sosiaalisairaalassa. Irti juomisesta hän pääsi vasta AA-kerhossa, johon sinnekin jäivät jäljet. Jostain – lähdettä ei rekisteri kerro – hän sai veneerisen taudin. Naapurisopu joutui koetukselle, kun Keskivertonen humalapäissään potki naapurinsa koiran sairaalakuntoon. Tästä hän joutui tekemään tiliä poliisin ja oikeuslaitoksen kanssa.

 • sosiaalisairaala: perustiedot, tiedot omaisista, sairaus- ja hoitotiedot, työtiedot, tapahtumatiedot, tulo- ja omaisuustiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • AA-kerho: Allu vaan
 • sukupuolitautien klinikka: herra X, sairaustiedot, hoitotiedot, tapahtumatiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • eläinlääkäriasema: perustiedot, tapahtumatiedot, sairaus- ja hoitotiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • Oikeusrekisterikeskus: perustiedot, tiedot omaisista, tapahtumatiedot, rangaistustiedot, maksu- ja pankkitiedot

Sitten Keskivertoselle koittivat vaihteeksi paremmat ajat. Rekisteritietojen mukaan kielellistä vähemmistöä edustava herra Keskivertonen liittyi sopivaan puolueeseen ja pääsi valtiolle töihin. Syntyivät merkinnät jäsenrekisteriin ja nimikirjaan. Verokalenteriin hän ei enää ehtinyt. Herra Keskivertosen tekemisiä oli seurattu jatkuvasti hyvin kattavasti ja yksityiskohtaisesti määrävuosina tehdyin väestölaskennoin. Tästä hän ei kuitenkaan enää tiennyt mitään, eikäpä sen katsottu hänelle kuuluvankaan.

 • puolue: perustiedot, tiedot omaisista, tapahtumatiedot, työtiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • Valtiokonttori: perustiedot, työtiedot, palkkatiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • Tielaitos: perustiedot, kelpoisuus- ja koulutustiedot, työtiedot, palkkatiedot, tapahtumatiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • Tilastokeskus: kattava kuvaus herra Keskivertosen ja hänen perheensäkin elämästä

Rekisteröintitasetta kasvattivat vielä uudet harrastukset; ammunta, lukeminen, videoiden katselu ja matkailu. Ranskan opiskelu jäi pariin kertaan, mutta tulipahan harrastus rekisteröityä. Uusi nuori vaimo sai aikaan muutoksen myös herra Keskivertosen ulkoisessa olemuksessa.

Hän pääsi jälleen moniin merkkipäiväkalentereihin. Sanomalehtien juttuarkistoihin hän rekisteröityi annettuaan lausuntoja – kuvien kera – uuden talonsa rakennuslupariidasta. Monet arkistoihin päätyneet työhakupaperit johtivat psykologisten testien kautta uusien haastavien työsuhteiden rekisteröinteihin. Rekisterien päivittäjille tämä vaihe herra Keskivertosen elämästä oli työteliästä, niin monella taholla ja tavalla hän toimi ja vaikutti.

 • ampumaseura: perustiedot, kelpoisuustiedot, asetiedot, tapahtuma- ja tulostiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • kirjasto: perustiedot, kelpoisuustiedot, tapahtumatiedot
 • kirjakerho: perustiedot, tapahtumatiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • parturi: perustiedot, yhteystiedot, tapahtumatiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • kuntosali: perustiedot, tapahtumatiedot, sormenjäljet, maksu- ja pankkitiedot
 • matkatoimistoja: perustiedot, tiedot omaisista, tapahtumatiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • hotelleja: perustiedot, tapahtumatiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • lentoyhtiöt: perustiedot, matkustustiedot, profilointitiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • työväenopisto: perustiedot, opintosuoritukset, tapahtumatiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • konsulttiyritys: perustiedot, testi- ja soveltuvuustiedot, tapahtumatiedot.

Herra Keskivertosen elämänkaari kääntyi kohti iltaa. Ennen kuin hänen kuolemansa voitiin rekisteröidä, ehti hän kuitenkin osoittaa elinvoimaisuuttaan eläkeläisenä monin tavoin. Sen vahvistavat lukuisat merkinnät rekistereissä. Ja hän elää vielä kuoltuaankin keskuudessamme lukuisissa rekistereissä. Hänen kuolemansa sai aikaan varsinaisen päivityspiikin rekistereihin.

 • Harmaat Pantterit: perustiedot, tiedot omaisista, tapahtumatiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • palvelutalo: perustiedot, tiedot omaisista, terveys- ja hoitotiedot, harrastustiedot, tapahtumatiedot, maksu- ja pankkitiedot
 • hautaustoimisto: perustiedot, tiedot omaisista, tapahtumatieto, maksu- ja pankkitiedot

Herra Keskivertosen rekisterielämän läpivalaisu ei ole todellinen, ei pyri olemaan kattava tai virheetön, mutta keskivertosen edustava se on.

 

Tarina herra Keskivertosen rekisterielämästä on Tietosuojassa 1/2000 julkaistun jutun päivitetty versio.

----

[KIRJOITTAJA]

Risto Heinonen työskentelee tietosuojavaltuutetun toimistossa ylitarkastajana.

Lue myös

Henkilörekisterit: Ongelmallinen HETU »
Henkilörekisterit: Tietojen täysjulkisuus harkintaan »
Henkilörekisterit: Tunnus näkyy kaupparekisteriotteessa »

Bookmark and Share
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.