Tulostusversio

2/2009

Pääkirjoitus 2/2009

Teksti: Anna Lauttamus-Kauppila

Tietoturvavalistuksen suurimpia haasteita on kohderyhmien puhutteleminen mahdollisimman vaikuttavasti ja tehokkaasti. Ensimmäiseksi törmäämme itse termiin "tietoturva", joka on hankala ja teknisesti painottunut käsite usein yrityksillekin saati lapsille ja nuorille.

Eipä tietoturvallinen netti juuri innosta heidän vanhempiaankaan, joita muun muassa Tietoturvapäivähanke on jo usean vuoden ajan koettanut houkutella mukaan nettiturvallisuutta lisääviin talkoisiin. Tietoturvallisuutta laajemmin kuvaa käsite "nettifiksuuskaan" ei ihan hetkessä avaudu.

Kohderyhmien, erityisesti nuorten omaa ääntä on viime vuosien aikana haluttu kuulla entistä enemmän, jotta viesti menisi paremmin perille. Mannerheimin Lastensuojeluliitto on jo pitkään tehnyt yhteistyötä nuorten kanssa ja kouluttanut heitä tukioppilaiksi kouluihin ja vertaistueksi verkkoon. Tietoturvapäivähanke on myös testauttanut mainontaa sekä verkkopelejä ja -kilpailuja nuorilla. Myös EU-rahoituksen saaminen edellyttää erityisten nuorisopaneelien kokoamista ja hyödyntämistä tänä ja ensi vuonna.

Tietoturvapäivähankkeen taannoisessa keskustelutilaisuudessa - aiheena kutsuvasti "Tietoturvaopetus peruskouluissa" - oli mukana 14- ja 16-vuotiaita verkkotukioppilaita pohtimassa nettivalistuksen parhaita käytäntöjä niin teemojen, käytettävien käsitteiden, viestintäkeinojen kuin rooli- ja työnjaon suhteen.

Omanikäisten hyödyntäminen nettivalistuksessa tuntuu nuorten itsensäkin mielestä kannatettavalta: luonnollisesti monista asioista on helpompaa kertoa ikätoverille kuin aikuiselle. Lisäksi nuoret kokevat ongelmana toisaalta aikuisten ylihuolestuneisuuden ja toisaalta välinpitämättömyyden. Asioiden suhteuttaminen on silloin hankalaa.

Aikuisten, vanhempien ja opettajien, tukea ja neuvontaa kuitenkin kaivataan. Toisin kuin aikuiset tuntuvat olettavan, nuori ei välttämättä edellytä eikä itse asiassa edes toivo, että hänen vanhempansa olisivat yhtä perehtyneitä netin eri palveluihin ja yhteisöihin kuin hän itse. Sen sijaan verkossa syntyneen tai sinne reaalimaailmasta siirtyneen hämmentävän tilanteen edessä nuori ihminen kaipaa aikuisen järkevää ja rauhoittavaa näkökulmaa - siis henkistä turvaa ja suojaa. 

Mitä kohderyhmä sitten itse ehdottaa keinoiksi? Ensinnäkin koulu nähtiin, ehkä hieman yllättäen, hyvin soveltuvaksi foorumiksi nettiasioiden käsittelyyn. Eri teemat olisi hyvä tuoda keskusteltaviksi tositapausten muodossa. Näin vanhemmat, opettajat ja lapset voisivat pienryhmissä yhdessä miettiä ratkaisuvaihtoehtoja pulmiin.

Yhtä lailla ollaan valmiita kuulemaan asiantuntijaesityksiä verkkomaailman ilmiöistä ja trendeistä, syistä ja seurauksista. Ei kuitenkaan perinteisenä luentona vaan esimerkiksi paneelikeskustelun avulla tai draaman keinoin.

Hyviä ajatuksia, eikä mitään mahdottomia toteuttaa. Kohderyhmää on aika ajoin hyödyllistä kuunnella.

------

[KIRJOITTAJA]

Anna Lauttamus-Kauppila on Tietosuojan päätoimittaja.

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.