Tulostusversio

2/2008

Tietoturva: Nanoteknologialla tieto kulkee aina mukana

Teksti: Asta Kärkkäinen

Nanoteknologian kehittymisen myötä tietoa voidaan tallettaa, jakaa ja käsitellä yhä tehokkaammin ja huomaamattomammin. Millaisia uhkia ja mahdollisuuksia tästä seuraa?

Nanoteknologian menetelmillä voidaan räätälöidä materiaaliominaisuuksia atomi- ja molekyylitasolla. Haluttujen materiaaliominaisuuksien saamiseksi voidaan valmistaa nanometrien – millimetrin miljoonasosien – kokoisia rakenteita.

Käytännössä tämä tarkoittaa kokonaan uudenlaista materiaalikäsitettä. Materiaali voi olla funktionaalinen, toisin sanoen materiaali sinänsä on laitteen aktiivinen osa. Nanoteknologian avulla voidaan parantaa tämän päivän laitteiden ominaisuuksia mutta se tuo myös mahdollisuuksia keksiä täysin uudenlaisia laitteita; jotain, mitä emme tiedä vielä tarvitsevamme, mutta joka tullessaan muuttuu välttämättömyydeksi.

Nanotekniikan avulla on mahdollista lisätä mukana kulkevan laitteen ja koko ympäristömme ”älykkäitä” ominaisuuksia. Se on oleellisena osatekijänä kehittäessämme mahdollisimman pieniä, kestäviä, ikuisesti puhtaita, kevyitä, tehokkaita, mukana kuljetettavia, puettavia tietokoneita – laitteita, jotka auttavat meitä jokapäiväisissä askareissa, jotka viihdyttävät meitä, jotka ovat kauniita tai huomaamattomia.

Laitteissa on jo puhelin, pelejä, kamera, GPS-paikannin ja yhteys palvelimiin, joiden avulla asioimme. Tarkoituksena on lisätä ominaisuuksia muun muassa antureita lähiympäristön seuraamiseen. Laitteeseen liitettäviltä toiminnoilta vaaditaan käyttömukavuutta eli helppoutta, nopeutta ja varmuutta. Laite ei saa lämmetä liikaa. Sitä on pystyttävä käyttämään pitkään huolehtimatta akun latauksesta. Kaikkiin näihin kysymyksiin etsitään vastauksia nanoteknologiasta.

Tiedot tallessa

Vaikuttaa siltä, että kymmenen vuoden kuluttua meillä on käsissämme tehokkaampi ja huomaamattomampi tiedon keruuseen, jakamiseen ja käsittelyyn pystyvä laite, johon voimme tallentaa itsellemme tärkeän, aina mukana kulkevan tiedon. Mitä todennäköisimmin meillä on uudenlaisia tapoja käyttää laitetta ja tietoja.

Millaisia uhkia ja mahdollisuuksia tästä seuraa?

Kuinka varmoja voimme olla, ettei tietoja käytetä väärin, etteivät ne joudu vääriin käsiin tai ettei niitä väärennetä? Mihin kaikkeen laitetta käytämme, ja miten paljon siihen on tarkoitus luottaa? Jos laite helpottaa tekemisiämme ratkaisevasti, mitä tapahtuu, kun laite ei toimikaan? Miten käy yksityisyytemme? Pieni, mahdollisesti jopa läpinäkyvä, tietoja keräävä laite on helppo piilottaa.

Kysymykset on hyvä esittää jokaisen erillisen toiminnon yhteydessä niitä jo suunniteltaessa. Vastaukset vaihtelevat riippuen toiminnon luonteesta. Kuka päättää, mitä tietoja laitteeseen kerätään ja mitä tietoja se voi käyttää hyväkseen? Tuntuu turvalliselta ajatella, että illalla lenkkeillessäni joku läheiseni voi seurata liikkeitäni siltä varalta, että jotain sattuu. On hienoa, jos voin löytää hukkaamiani esineitä mutta entä jos joku taho seuraa liikkeitäni tahtomattani ja tietää minua paremmin, missä tavarani ovat? On kätevää, jos voin kuljettaa terveyteeni liittyviä tietoja mukanani, jotta matkalla sairastuessani reseptit ovat käytettävissäni. On hyvä, jos laitteeni seuraa elimistöni toimintoja, jotta voin välttää turhaa lääkitystä silloin, kun en sitä tarvitse. Mutta kuinka varmasti voin luottaa siihen, että henkilökohtainen tietoni on tallessa?

Onneksi moneen kysymykseen löytyy ratkaisuja laitteen ominaisuuksia varten kehitetystä teknologiasta itsestään. Anturitekniikka mahdollistaa myös käyttäjän varmistuksen. Esimerkiksi DNA-sormenjälkien nopea varmennus perustuu bionanotekniikkaan. Anturien avulla voidaan myös varmistaa, että laitteen eri osaset ovat juuri ne, jotka sopivat kyseiseen laitteeseen. Voimme myös rakentaa tiedonkeruun molemminpuolisen hyödyn pohjalle, jolloin kerätessäni vapaaehtoisesti tietoja ympäristöstäni saan käyttööni tuloksesta tulevan hyödyn.

Nanoteknologialla on osansa myös kvanttitietokonetutkimuksessa. Onnistuessaan kvanttitietokone tekee nykyisen kaltaisen salaisen tiedon siirtämisen mahdottomaksi, mutta sen tehdessään se tuo myös ongelmaan ratkaisun: kvanttikryptografian, joka on varmasti luotettava.

Täsmäratkaisuja

Elämme yhteiskunnassa, jossa käsittelemme jatkuvasti kaikenlaista tietoa. Varsinkin lapsemme liikkuvat luontevasti virtuaalimaailmoissa. Joissakin tulevaisuuden sovelluksissa todellinen maailma ja virtuaalimaailma sekoittuvat.

Olemme huomaamattammekin oppineet varsin taitaviksi tiedon käsittelyssä ja ymmärtämisessä mutta silti se vie resurssejamme. Avoimuus ja tietojen saatavuus on tärkeää, mutta usein kaipaamme myös luotettavaa tietojen suodatusta. Tulevaisuuden palvelujen tarjoajan etu on, että palveluun liittyvä laite on luotettava ja tehokas ja juuri kyseisen palvelun käyttöön sopiva.

Todennäköisesti tulemme tarvitsemaan täsmäratkaisuja myös tietoturvanäkökohtien takia: Tietyt palvelut vaativat tietyt tiedot, jotka suodatetaan sopivasti. Palvelun ostajan on voitava luottaa tietojen turvalliseen käyttöön.

Näitä kysymyksiä tutkitaan ja niihin etsitään sopivia laite- ja ohjelmistoratkaisuja. Tutkimuksesta seuraa tuloksena myös tietoa siitä, miten yksittäisen palvelun käyttö tapahtuu ja mitä riskejä siihen liittyy.

Kuluttajat voivat ostopäätöksiä tehdessään vaikuttaa vahvasti laiteratkaisuihin, mutta lisäksi tarvitaan selkeästi määriteltyjä, valvottavissa olevia lakeja, jotka valmistavat käsittelemään mahdollisia väärinkäytöksiä. Mahdollisimman objektiivisen käsittelyn varmistamiseksi on tärkeää, että aihetta tutkitaan sekä teollisuudessa, yliopistoissa että valtion tutkimuslaitoksissa.

----

Nanoteknologia

Nanoteknologian avulla ainetta muokataan atomi- ja molekyylitasolla. Tavoitteena on aineiden ja laitteiden ominaisuuksien ja toiminnan parantaminen. Materiaalien ominaisuuksia muuttamalla voidaan valmistaa esimerkiksi entistä pienikokoisempia elektroniikan komponentteja.

----

[KIRJOITTAJA]

FT Asta Kärkkäinen toimii tutkijana Nokian tutkimuskeskuksessa.

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.