Tulostusversio

1/2009

Henkilörekisterit: Verotietoja saa käyttää journalismiin

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että henkilöiden verotustietoja saa julkaista lehdessä ja tekstiviestipalveluna, jos se tapahtuu ainoastaan journalistisessa tarkoituksessa. Tiedonsiirron välineellä ei ole väliä eivätkä tällaista toimintaa harjoita vain joukkotiedotusyritykset. Toimintaan voi myös liittyä voitontavoittelua.

Ratkaisu liittyy korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevaan asiaan. Siinä tietosuojavaltuutettu vaatii, että Markkinapörssiä ja Satamediaa kielletään julkaisemasta ihmisten verotustietoja Veropörssi-lehdessä ja tekstiviestipalveluna ilman näiden lupaa.

Markkinapörssi julkaisee verotustiedoista otteita vuosittain Veropörssi-lehdessä. Lehden alueelliset painokset sisältävät yhteensä noin 1,2 miljoonan suomalaisen nimet, tulot ja varallisuusverotietoja. Markkinapörssi ja siihen sidoksissa oleva Satamedia ovat antaneet tiedot matkapuhelinyhtiölle, joka niiden lukuun ylläpitää tekstiviestipalvelua.

Ennakkoratkaisua pyytäneen korkeimman hallinto-oikeuden on arvioitava, onko Markkinapörssin ja Satamedian toiminnan ainoana tarkoituksena journalismin harjoittaminen.

EY-tuomioistuimen mukaan sananvapauden takia journalismin käsitettä on syytä tulkita laajasti. Toisaalta yksityisyydensuojan toteutuminen edellyttää, että tietosuojan poikkeukset toteutetaan vain välttämättömän rajoissa.Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.