Tulostusversio

1/2009

Mediakasvatus: Kuka neuvoo netinkäyttäjää?

Teksti: Johanna Vuori

Internetin käyttäjistä suuri osa vaeltaa verkossa vailla selvää käsitystä tietosuojasta ja -turvasta.

Verkko on tulvillaan tietoa ja toimijoita. Virheitäkin sattuu, ja verkkoon saattaa vilahtaa yhdellä napin painalluksella myös yksityistä, loukkaavaa tai väärää tietoa.

Väärän tiedon joutuminen verkkoon on vakava juttu ja seuraukset ikäviä. Kaikkien edun mukaista olisikin, että verkon sudenkuopat osattaisiin väistää ennakolta. Esteinä voivat kuitenkin olla puutteelliset nettitaidot ja luotettava tiedonlähde.

Valtionhallintoa neuvoo tietoturva- ja tietosuoja-asioissa tietoturvallisuuden johtoryhmä VAHTI. Se julkaisee paljon ohjeita, joita voivat toki soveltaa muutkin kuin valtion viranomaiset.

Sen sijaan kunnille ja yrittäjille ei tällä haavaa ole varta vasten niille tarkoitettua neuvontapistettä, josta löytyisi keskitetysti kaikki tarvittava informaatio ja neuvonta tietoturva- ja tietosuoja-asioissa. Osa kansalaisistakin vaeltaa verkossa vailla selvää käsitystä tietosuojasta ja tietoturvasta.

Yrittäjät toivovat nettipalvelua

Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Janne Makkulan mukaan tietosuoja- ja tietoturva-asioihin liittyvän informaation tulisi löytyä kohdennetusti verkosta, samasta paikasta, josta muukin verkkopalveluihin liittyvä tieto.

"Pidän tärkeänä ylipäätään sähköisten järjestelmien kehittämistä ja niin sanottua yhden luukun periaatetta eli sitä, että yrittäjät pystyisivät hoitamaan lainsäädännön asettamat tiedonantovelvoitteet yhdessä ja samassa paikassa", Makkula toteaa.

Tätä toivovat Makkulan saaman palautteen mukaan myös Suomen Yrittäjien jäsenyritykset. Tämän palvelun osana voisi olla myös tietosuoja- ja tietoturva-asioita koskevaa ohjeistusta.

Suomen Yrittäjiin tulee vuosittain 40 000 lakiasioihin liittyvää kyselyä. Tästä määrästä tietoturva- ja tietosuojakysymykset kattavat kohtuullisen pienen osan.

Pelkästään verkkopalveluiden tietoturvaan ja tietosuoja-asioihin keskittyvälle viranomaiselle tai yksittäiselle neuvontapisteelle Makkula ei näe tarvetta: Tärkeämpää olisi, että tietoturva ja tietosuoja olisivat mukana laajemmassa keskustelussa ja muussa verkkopalveluihin liittyvässä informaatiossa. Neuvontaa pitäisi tarjota yrittäjille pääasiassa internetissä.

"Jonkin viranomaisen pitäisi varmasti koordinoida tätä aluetta huomioiden myös loppuasiakas", Makkula viittaa erilaisiin yrittäjiin ja heidän palvelemiseensa. 

Hän korostaa myös tietosuoja- ja tietoturvakampanjoiden merkitystä. Niissä nostetaan tärkeä osa-alue esille myös yrittäjien näkökulmasta ja niillä on konkreettisia vaikutuksia.

Kuntaliitto antaa suosituksia

Suomen Kuntaliiton tietoyhteiskuntayksikön kehittämispäällikkö Heikki Lunnas myöntää, että erityisesti tietoturvakysymykset ovat ongelmallinen osa-alue kunnille. Kuntaliitossa tiedostetaankin liiton vastuu niin tietoturvaan kuin tietosuojaan liittyvästä tiedotuksesta ja neuvonnasta.

Kuntaliitto toimii alan erityiskysymyksissä tietosuoja-asioiden tiedotuksen ja kehittämisen puolesta. Kuntaliitossa on kaikkiaan 200 asiantuntijaa, ja asiantuntemusta on myös tietosuojakysymyksissä.

”Tietosuoja on suuri alue. Siihen liittyvä neuvonta on Kuntaliitossa organisoitu eri puolille, muttei yhteisenä palvelunumerona”, Lunnas kertoo.

Kuntaliitto on myös mukana Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä VAHTIn toiminnan kehittämisessä ja terveydenhuollon tietosuojan ohjausryhmästä TELLUssa.

Viestintäviraston CERT-FI-yksikkö auttaa myös kuntia erityisesti verkkouhkiin liittyvissä kysymyksissä.

Lunnaksen mukaan tietosuojavaltuutetun toimisto palvelee tietosuoja-asioissa erinomaisesti kuntia. Myös Kuntaliitto keskustelee tietosuojakysymyksistä aktiivisesti toimiston kanssa.

”En näe varsinaista palvelujen puutetta, mutta jos sellaisia ilmenee, riittävät resurssit tarpeen tyydyttämiseksi on varattava.”, Lunnas toteaa.

Netissä tietovuodoista näkyvämpiä

Lunnas tuntee tapaukset, joissa kuntien tietosuoja on pettänyt, ja tarpeettomia henkilötietoja on julkaistu verkossa lainvastaisesti.

”En kuitenkaan näe, että ongelma olisi verkko välineenä”, hän toteaa ja muistuttaa, että henkilötietolakia voidaan tahattomasti rikkoa myös verkon ulkopuolella.

Toisaalta netissä tietovuodoista voi tulla paitsi suurempia, myös näkyvämpiä, kun esimerkiksi kuntalainen löytää hakukoneen kautta henkilötietonsa verkossa julkaistusta pöytäkirjasta.

”Henkilötietojen osalta ongelmakohdat ovat erityislainsäädännön puolella, joka on hajautettu. Juuri nämä erityislainsäädännön raja-alueet ovat ongelmallisia. Ne perustuvat määrittelyyn. Palvelunimekkeet ovat myös monin tavoin aikansa eläneitä.”

Kuntien tulisi tiivistää yhteistyötä

Kuntaliiton nykyisiä tietosuojasuosituksia Lunnas pitää melko hyvänä. Hän toivoo, että kuntien palvelu- ja rakenneuudistuksen myötä informaatio tavoittaisi kunnat yhä paremmin.

”Tietosuoja- ja tietoturva-asiat ovat vahvasti ajassa eläviä niin juridisesti kuin teknisestikin. Kuntien tulisi tehdä yhä enemmän yhteistyötä myös keskenään tietosuoja- ja tietoturva-asioiden hyväksi.”

Hänen mukaansa kunnallisala on niin laaja toiminta-alue tietosuoja- ja tietoturva-asioissa, että uuden palveluyksikön perustaminen edellyttäisi hyvin monipuolisia resursseja.

”Toisaalta taas monet näistä asioista ovat toimialariippumattomia, ja yleiset periaatteet kuten se, mitä tietoja voi laittaa nettiin, koskevat yhtä hyvin sekä yksityistä että kolmatta sektoria, mutta myös kuntia.”

Sinisilmäiset kuluttajat kaipaavat apua

Kuluttajien edunvalvojien mukaan kuluttajat tarvitsisivat lisää neuvontaa verkon tietoturvallisuudesta. Suomen Kuluttajaliiton johtava lakimies Tuula Sario sanoo, että kansalaiset ovat aivan liian tietämättömiä siitä, mitä tietoja heistä verkossa saadaan julkaista ja mitä ei:

”Suomalaisten kuluttajien peruspiirteenä on sinisilmäisyys, luja luottamus viranomaisiin sekä niin sanottuihin herrasmiessopimuksiin. Suomalaiset kuluttajat kuvittelevat monet verkkopalvelut turvallisiksi ilman omaa harkintaa.”

”Monen mielestä henkilötiedot voi antaa, jos tuntee, ettei ole mitään salattavaa. Nettimaailmassahan tästä voi seurata pahimmillaan katastrofi.”

Sarion mukaan nykytilanne on kuluttajien näkökulmasta katsoen äärimmäisen pelottava. Erityisesti nuorten puutteellinen tietosuoja- ja tietoturvatuntemus on iso ongelma.

”Vanhemmat eivät edes tiedä, mitä nuoriso puuhaa netissä, ja millaisia tietosuojauhkia verkko mahdollistaa.”

Kuluttajaliitto saa vastattavakseen paljon myös verkkoa koskevia tietosuoja- ja tietoturvakysymyksiä – yleensä tosin vasta sitten, kun jotakin on jo ehtinyt tapahtua. Sario toivottaakin kaiken ennaltaehkäisyyn keskittyvän neuvonnan lämpimästi tervetulleeksi.

Lue myös

Mediakasvatus: Herätys, kasvattajat! »
Mediakasvatus: Opas mediamaahan muuttaneille »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.