Tulostusversio

2/2009

Profiili: Insafe

Teksti: Insafe

Eurooppalaista tietoturvapäivää koordinoivasta Insafe-verkostosta on neljässä vuodessa tullut maailmanlaajuisestikin johtava turvallisemman internetin puolesta kampanjoiva taho.

Insafe on Euroopan laajuinen verkosto, joka koostuu 26 kansallisesta turvallisen netinkäytön puolesta toimivasta tahosta. Insafe seuraa tarkkaan internetin kehitystä ja edistää etenkin lasten ja nuorten turvallista ja vastuullista tietoverkkojen käyttöä.

Monista erilaisista tahoista muodostuvana yhteisönä Insafe pystyy laajasti hyödyntämään koulutukseen, yhteiskuntaan, oikeuteen ja tekniikkaan liittyvää osaamista.

Viime vuonna Insafe-verkosto kiinnitti huomiota uusiin uhkiin ja levitti sanomaa turvallisesta netinkäytöstä. Eri puolilla Eurooppaa järjestetyt tapahtumat ovat avanneet uusia uria ja olleet erittäin tehokkaita.

Tapahtumat on toteutettu usein ensin paikallisesti tai kansallisesti ja siirretty sitten kansainväliselle tasolle Insafe-koordinaatiotiimin avustuksella.

Yhteisöpalveluista tietoiskuja

Nuorten verkostoituminen netissä on nykyään saavuttanut valtavat mittasuhteet. Vanhemmat eivät usein tiedä, minkätyyppistä tietoa yhteisöpalveluissa liikkuu.

Insafen kansalliset keskukset kampanjoivat tietoisuuden parantamiseksi.

Alankomaissa esitettiin lyhytfilmi, joka käsitteli teini-ikäisten suhtautumista tietosuojaansa ja jossa asia esitettiin yhdessä saatujen tutkimustulosten kanssa. Kampanja johti sopimukseen Hollannin suosittujen sosiaalisen verkostojen tarjoajien kesken verkkoa käyttävien nuorten suojelemiseksi.

Tanskalainen tutkimus osoitti, että nuoret käyttävät sosiaalisia nettiverkostoja ensisijaisesti pitääkseen yhteyttä jo muutenkin tuntemiinsa ystäviin. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista nuorista ilmoitti haluavansa osallistua meneillään olevaan julkiseen keskusteluun nettiturvallisuudesta.

Yhteisöpalveluissa käytettävien tekniikoiden ansiosta kuvien ja muiden henkilökohtaisten tietojen lähettäminen verkkoon on aikaisempaa helpompaa. Nuoret eivät kuitenkaan usein mieti riittävästi kyseisten tietojen julkaisemisen seurauksia.

Monet maat ovat päättäneet kiinnittää asiaan huomiota painattamalla tiedotteita (esimerkiksi Irlannin julistekampanja Upload once, online forever (Kerran lähetetty, verkossa ikuisesti) tai lähettämällä tietoiskuja.

Nuorten, ja etenkin poikien, pelaaminen lisääntyy, ja osalla tämä menee liiallisuuksiin. Ruotsalaisen työryhmän To live in World of Warcraft -raportti käsittelee jopa tuhansien pelaajan roolipeleihin (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) liittyviä ongelmia, ristiriitoja ja taustalla vaikuttavia mekanismeja.

Nettikiusaamisesta monella kielellä

Verkkokiusaaminen on varmasti yleisin vaara, johon nuoret voivat internetissä törmätä. Euroopan komissio on äskettäin julkaissut videon, joka on käännetty jokaiselle eurooppalaiselle kielelle, samoin kuin monikielisen verkkosivuston, joka tarjoaa hyödyllistä nettikiusaamista koskevaa tietoa.

Puola, Luxemburg ja Bulgaria ovat lähestyneet ilmiötä erittäin omaperäisesti tiedotuskampanjan, vuoden kestävän korkeakoulun kanssa toteutettavan pilottihankkeen sekä kouluille suunnatun kurssin muodossa.

Yhteistyössä nuorten kanssa

Tiedotuskampanjoiden onnistuminen edellyttää kosketusta nuoriin. Tanskalaisessa, YouTuben ja MySpacen kautta levitetyssä kampanjassa You are what you upload (Olet mitä jaat) nettiturvallisuutta lähestyttiin verkossa kömpelösti toimivan antisankarin kautta, ja kampanjaan liittyi myös kilpailu. Kampanja on nyt käytettävissä opetusmateriaalina nettiturvallisuutta käsittelevillä oppitunneilla.

Insafe-tiedotuskeskusten tehokas tapa pitää yhteyttä nuoriin ja heidän tarpeisiinsa on toimia läheisessä yhteistyössä nuorisotoimikuntien kanssa, jotka pystyvät välittämään vertaistensa uuden tieto- ja viestintätekniikan käyttöä ja siihen liittyviä näkemyksiä.

Nuoret muodostavat niin ikään yhden yli 50 maassa helmikuun alussa järjestettävän kansainvälisen Tietoturvapäivän pääkohdeyleisöistä. Tapahtuma on kasvanut viime vuosina merkittävästi. Sadat kansalliset tempaukset sekä näkyvät kansainväliset tapahtumat lisäävät verkoston merkitystä nettiturvallisuuden sidosryhmien, tiedotusvälineiden ja suuren yleisön kannalta.

Aineistoa myös opettajille

Insafe-keskukset laativat myös mediakasvatusmateriaalia kouluille. Opetusmateriaalilla halutaan tuoda esiin koulutuksen merkitystä medialukutaidon edistämisessä ja tieto- ja viestintätekniikan käyttäjien voimaannuttamisessa.

Viime vuonna nuorille tehtiin esimerkiksi Puolassa verkko-oppimiskursseja ja Slovakiassa esitteitä. Opettajille ja muille opetusalalla toimiville tehtiin Saksassa ja Sloveniassa käsikirjoja, Itävallassa opetusmateriaalia, Tanskassa nettisivusto ja Alankomaissa aineistoa oppitunneille ja vanhempainiltoihin.

Insafe-verkoston nettisivut >>

Lue myös

Profiili: Tietoturvapäivän taustalla »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.