Tulostusversio

2/2009

Yksityisyys: FRA-laista lisäpotkua tietosuojatyöhön

Teksti: Marjo Rautvuori

Ruotsin laki signaalitiedustelusta antoi Suomelle hyvän sysäyksen tarkistaa viestintäpalveluiden tietoturvaa ja viestinsuojauksesta tiedottamista.

Ruotsissa vuoden alussa voimaan astunut signaalitiedustelulaki antaa Ruotsin puolustusvoimien radiolaitoksen (FRA) signaalitiedusteluyksikölle oikeuden salakuunnella Ruotsin rajat ylittävää tietoliikennettä. Lain päätarkoitukseksi mainitaan terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuminen.

FRA-laki koskettaa vahvasti myös Suomea, kulkeehan pääosa meiltä ulkomaille suuntautuvasta tietoliikenteestä Ruotsin kautta. Laki on herättänyt meilläkin keskustelua ja osin huoltakin. Sen pelätään rikkovan kansalaisten yksityisyydensuojaa. Esiin on nostettu myös pelko yritysten salaisten tietojen vuotamisesta tulevaisuudessa Ruotsin puolustusvoimien kautta maailmalle.

Meillä asiat hyvällä mallilla

Asianajaja Kari-Matti Lehti Asianajotoimisto Bird & Bird Oy:stä muistuttaa, että jokainen maa hoitaa omaa sisäistä turvallisuuttaan koskevan lainsäädäntönsä haluamallaan tavalla myös globaalissa maailmassa. FRA-laki ei ole tältä osin ristiriidassa EU:n nykyisten kantojen kanssa.

"Asia on mielenkiintoinen ja herättää vahvoja tunteita. Käytännön vaikutukset ovat kuitenkin pieniä. Asialle emme voi tehdä mitään, korkeintaan paheksua Ruotsin tapaa päättää tutkia maan rajat ylittävää tietoliikennettä. Ruotsi haluaa olla avoin. Mistä tiedämme, mitä muut maat, kuten esimerkiksi USA tai Hollanti internetliikenteen solmukohdassa, tekevät?"

Suomalaisen yksityishenkilön tietosuojasta Lehti ei ole huolissaan, mutta yritysvakoilu voi olla vaarana, ellei tietoturva ole hyvässä kunnossa.

"Palveluntarjoajalla on Suomen lain ja Viestintäviraston kannanottojen nojalla velvoitteita omia asiakkaitaan kohtaan. Operaattoreiden informointivelvollisuudesta on säädetty esimerkiksi sähköisen viestinnän tietosuojalaissa. Henkilötietojen käsittely turvataan ja suojataan henkilötietolain nojalla. FRA-lain myötä Viestintävirasto on tarkistanut kannanottojaan tietoturva-asioihin ja lisännyt asiaan liittyvää tiedotusta entisestään."

Lehti muistuttaa, että yrityksillä on aina mahdollisuus tehdä keskenään sopimuksia tietosuojaan liittyvistä velvoitteista. Mielenkiintoista on hänen mukaansa nähdä, millaisia erityisvaatimuksia FRA-laki mahdollisesti tuo tulevaisuudessa uusiin sopimuksiin.

Tiedon sisältö ratkaisee

FiCom ry:n varautumispäällikkö Kari Wirman painottaa, että tietoturva- ja tietosuoja-asioita tulee lähestyä ennen kaikkea tiedon sisällön näkökulmasta, ei siitä, että Ruotsissa on uusi FRA-laki.

"Jos sinulla on jotain salassa pidettävää, toimi sen mukaisesti ja suojaa tai salaa tieto. Sveitsiin sukulaisille lähettämäni perhekuva ei varmasti päädy suodattimiin Ruotsissa. Ja vaikka päättyisikin, siitä ei olisi kenellekään mitään haittaa. Toisaalta taas esimerkiksi potilastietojen lähettäminen Espanjasta Suomeen on luottamuksellista tietoa, jonka suojaamiseen liittyvät vaateet määräytyvät tiedon luonteen perusteella."

 

Lue myös

Yksityisyys: FRA-muutokset eivät koske Suomea »
Yksityisyys: Naapurivalvonta mietityttää Norjassa »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.