Tulostusversio

2/2009

Tunnistaminen: Työnjako tasaa hankkeita

Teksti: Päivi Männikkö

Sähköiseen tunnistamiseen liittyvät asiat kuuluvat useiden ministeriöiden toimivaltaan. Tunnistamispalveluja onkin viime vuosina tehty eri hallinnonaloilla, ja parhaillaan vireillä on useita tunnistamishankkeita.

Tilanteen selkiyttämiseksi hallitus teki maaliskuussa periaatepäätöksen ministeriöiden työnjaosta ja sähköisen tunnistamisen keskeisistä periaatteista.

Periaatepäätöksen mukaan liikenne- ja viestintäministeriö vastaa sähköisen tunnistamisen yleisestä kehittämisestä. Ministeriön alaisessa Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnassa toimiva kehittämisryhmä luo tänä vuonna tunnistamisen ja identiteetinhallinnan mallin.

Oikeusministeriön vastuulla on selvittää biometristen tunnisteiden käyttöä sähköisessä tunnistamisessa. Työryhmän on määrä tutkia, miten biometrinen tunnistaminen voitaisiin huomioida henkilötietolaissa.

Sisäasianministeriön johtamissa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa ja identiteettiohjelmassa tarkastellaan henkilön yksilöivien tietojen anastamista ja väärän henkilöllisyyden käyttämistä. Tarkoituksena on myös selvittää, riittävätkö nykyiset pykälät.

Valtiovarainministeriö ohjaa sähköisen tunnistamisen kehittämistä koko julkisella sektorilla. Sen kontolla on myös valtion varmennetuotannon uudelleenorganisointi. Erityisesti tarkoituksena on selkiyttää Väestörekisterikeskuksen toimintaa viranomaisena ja palveluntarjoajana. Ministeriöt jatkavat varmennepalvelujen kehittämistä tänä vuonna valmistuvan uudelleenorganisoinnin pohjalta.

Sosiaali- ja terveysministeriö arvioi uudelleen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran roolia varmennepalveluiden tuottajana.

Valtiovarainministeriö yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa arvioi Verohallinnon organisaatioiden tunnistamiseen kehittämän Katso-järjestelmän jatko. Ministeriöt laativat myös suunnitelman Patentti- ja rekisterihallituksen roolitietopalvelun käytön laajentamisesta.

Valtioneuvoston periaatepäätös sähköisestä tunnistamisesta >>Lue myös

Tunnistaminen: Vahvalle tunnistukselle säännöt »
Tunnistaminen: Palveluille tarkat vaatimukset »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.