Tulostusversio

2/2009

Lyhyesti väitöstutkimuksista 2/2009

Tiedonlouhinnasta apua televerkkojen valvontaan

Väitöstutkimuksessa esitetyillä uusilla tiedonlouhinnan menetelmillä voidaan helpottaa esimerkiksi tietoturvalokien tarkastamista.

Tiedonlouhintamenetelmiä käytetään suurten tietomäärien analysointiin. Ongelmana on menetelmien monimutkaisuus ja vaikeakäyttöisyys.

Kimmo Hätösen väitöstutkimuksessa on kehitetty kaksi uutta keinoa suurten lokitietokantojen analysointiin. CLC-menetelmä luo ilman etukäteisoppimista tai -määritelmiä annetusta tapahtumajoukosta tiivistelmän havaitsemalla ja kuvaamalla samankaltaisina toistuvat tapahtumat ja niiden ketjut. QLC-menetelmä tallentaa lokit muita menetelmiä pienempään tilaan. Tiivistettyihin lokitietoihin voidaan tehdä kyselyjä ilman, että tiivistystä täytyy ensin purkaa.

Menetelmiä voidaan käyttää esimerkiksi tietoturvalokeihin ja verkkopalvelujen käytön seurantaan: Niissä lokitapahtumien virta on jatkuvaa, eikä päätöksentekoa voi automatisoida. Esimerkiksi vikatilanteessa nopeasti kertyvästä virheilmoitusten määrästä voidaan tehdä lyhyt yhteenveto, jonka avulla ylläpitäjä saa helposti käsityksen viasta.

Kimmo Hätösen väitöstutkimus Data mining for telecommunications network log analysis (Tiedonlouhinta televiestintäverkon lokitiedon analysoinnissa) tarkastettiin Helsingin yliopistossa tammikuussa.

-----

Kännykkä kertoo käyttäjän iän

Matkapuhelimen käyttö henkilöllisyystodistuksena on ollut Suomessa erittäin vähäistä, mikä osittain selittyy palveluiden puutteella ja osittain teknisen arkkitehtuurin riippuvuudella puhelinoperaattorin palveluista. Väitöstutkimuksessa etsitään uusia keinoja matkapuhelimen käyttöön henkilöllisyystodistuksena ja maksuvälineenä.

Konstantin Hyppösen tietojenkäsittelytieteen väitöstutkimuksessa esitellyt ratkaisut perustuvat SIM-kortin hyödyntämiseen henkilö- ja maksutietojen tallennuspaikkana.

Esimerkiksi kaupoissa matkapuhelinta voisi tulevaisuudessa käyttää sekä maksuvälineenä että käyttäjän iän osoittavana henkilöllisyystodistuksena. Kuva voidaan välittää puhelimesta kassan näytölle. Yhteys puhelinoperaattorin verkkoon ei ole välttämätön, vaan tiedot lähetetään koskettamalla matkapuhelimella kassaan kytkettyä lukulaitetta.

Konstantin Hyppösen väitöstutkimus Open Mobile Identity: Secure identity management and mobile payments using hand-held devices (Identiteetin hallinta ja mobiilimaksut matkaviestimillä) tarkastettiin Kuopion yliopistossa maaliskuussa.

-----

Tiedonlouhinnasta apua televerkkojen valvontaan

Väitöstutkimuksessa esitetyillä uusilla tiedonlouhinnan menetelmillä voidaan helpottaa esimerkiksi tietoturvalokien tarkastamista.

Tiedonlouhintamenetelmiä käytetään suurten tietomäärien analysointiin. Ongelmana on menetelmien monimutkaisuus ja vaikeakäyttöisyys.

Kimmo Hätösen väitöstutkimuksessa on kehitetty kaksi uutta keinoa suurten lokitietokantojen analysointiin. CLC-menetelmä luo ilman etukäteisoppimista tai -määritelmiä annetusta tapahtumajoukosta tiivistelmän havaitsemalla ja kuvaamalla samankaltaisina toistuvat tapahtumat ja niiden ketjut. QLC-menetelmä tallentaa lokit muita menetelmiä pienempään tilaan. Tiivistettyihin lokitietoihin voidaan tehdä kyselyjä ilman, että tiivistystä täytyy ensin purkaa.

Menetelmiä voidaan käyttää esimerkiksi tietoturvalokeihin ja verkkopalvelujen käytön seurantaan: Niissä lokitapahtumien virta on jatkuvaa, eikä päätöksentekoa voi automatisoida. Esimerkiksi vikatilanteessa nopeasti kertyvästä virheilmoitusten määrästä voidaan tehdä lyhyt yhteenveto, jonka avulla ylläpitäjä saa helposti käsityksen viasta.

Kimmo Hätösen väitöstutkimus Data mining for telecommunications network log analysis (Tiedonlouhinta televiestintäverkon lokitiedon analysoinnissa) tarkastettiin Helsingin yliopistossa tammikuussa.

Lue myös

Uusia pykäliä 2/2009 »
Lyhyesti tietosuojasta 2/2009 »
Lyhyesti tietoturvasta 2/2009 »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.