Tulostusversio

4/2009

Tietoturva: Strategiatyössä tuumasta toimeen

Teksti: Mari Herranen

Kansallinen tietoturvastrategia on edennyt toimenpidevaiheeseen.

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi tietoturvastrategiaksi hyväksyttiin joulukuussa 2008. Tavoitteena on luoda suomalaisille (kansalaiset, yritykset, viranomaiset ja muut toimijat) turvallinen arki tietoyhteiskunnassa.

Strategia pannaan täytäntöön tämän vuoden marraskuussa alkaneella toimenpideohjelmalla. Strategia ja toimenpideohjelma keskittyvät muutamiin alan asiantuntijoiden keskeisimpinä pitämiin kehittämiskohteisiin.

Ministeri Suvi Lindén totesi toimenpideohjelman käynnistämistilaisuudessa, että kansallinen tietoturvastrategia ja käynnistettävä toimenpideohjelma ovat avainasemassa, kun suomalaista tietoturvaosaamista ja -yhteistyötä kehitetään eteenpäin.

Yhdeksän hanketta

Ohjelmalla toteutetaan kansallista tietoturvastrategiaa käynnistämällä muutama keskeinen ja tietoturvaa ratkaisevasti Suomessa edistävä hanke. Toimenpideohjelmalla halutaan saada mahdollisimman konkreettisia tuloksia.

Strategiassa on kolme painopistettä: tietoyhteiskunnan perustaidot, tietoihin liittyvä riskienhallinta sekä kilpailukyky ja kansainvälinen verkostoituminen. Näiden painopisteiden mukaisesti toimenpideohjelmaan on koottu yhdeksän kärkihanketta. Jokaisella hankkeella on vetäjä sekä muut osallistuvat tahot. Hankkeille luodaan vetovastuullisten johdolla mittarit, joiden avulla toteutumista seurataan.

Hankkeiden toteutuksessa haetaan synergioita ja huomioidaan tarkasti mahdollisuudet tuottaa lisäarvoa. Toimenpideohjelmalla on rajapintoja myös muiden ohjelmien kanssa. Nämä otetaan huomioon hankkeiden työssä.

Kahdeksan hanketta on jo käynnissä, ja yksi hanke alkaa keväällä 2010.

Hallinto ja yritykset yhteistyössä

Sekä strategia että toimenpideohjelma on laadittu ja toteutetaan vahvalla julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä: se on ohjelman menestyksen kannalta keskeinen tekijä.

Toimenpideohjelmaa on valmisteltu Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan tietoturvallisuusryhmässä. Ryhmään kuuluu yli 20 julkisen ja yksityisen sektorin tietoturvavaikuttajaa.

Valmistelu on toteutettu mahdollisimman avoimesti. Otakantaa.fi-sivustolla käytiin julkinen keskustelu. Tietoturvapäivänä helmikuussa pidettiin julkinen strategiaseminaari ja työpaja. Ohjelma sinetöitiin laajalla lausuntokierroksella kesä-elokuussa.

Toimenpiteiden yhteensovittamisesta vastaa Arjen tietoyhteiskunnan tietoturvaryhmä. Se myös raportoi vuosittain työn etenemisestä Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnalle ja hallitukselle. Hankkeiden loppuraportit valmistuvat helmikuun 2011 loppuun mennessä, jolloin tietoturvaryhmän mandaatti päättyy.

Toimenpideohjelman toteutus on haastavaa. Tämä onnistuu vain, jos teemme tätä työtä yhdessä. Tervetuloa mukaan!

---

[KIRJOITTAJA ]

Neuvotteleva virkamies Mari Herranen on Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan tietoturvallisuusryhmän puheenjohtaja.

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.