Tulostusversio

3/2009

Kosovolaiset yhteen rekisteriin

Teksti: Rolf Ahlfors

EU auttaa väestörekisterin perustamisessa Kosovoon.

Kosovo julistautui itsenäiseksi helmikuussa 2008. Euroopan Unionin EULEX-operaation tavoitteena on auttaa ja tukea Kosovon viranomaisia oikeusvaltioon liittyvissä asioissa.

Operaatioon kuuluu Kosovon väestökirjanpidon ja luotettavien asiakirjojen kehittäminen. Sitä tukemaan maan sisäasiainministeriön yhteyteen on perustettu kansainvälinen väestörekisteriyksikkö.

Tavoitteena on rekisteröidä kaikki Kosovossa vakinaisesti asuvat henkilöt sekä ulkomailla asuvat Kosovon kansalaiset yhteen keskusrekisteriin sekä varmistaa, että viranomaisten tuottamat henkilökortit, passit, ajokortit ja virkatodistukset vastaavat kansainvälisiä käytäntöjä ja noudattavat EU:n standardeita.

Väestörekisteriyksikössä työskentelee kahdeksan henkilöä ja sen johtajana toimii Rolf Ahlfors Suomen Väestörekisterikeskuksesta. Yksikön toimenkuvaan kuuluvat valvonta, neuvonta ja opastus kokonaisuuden luomisessa; työprosesseissa, hallinnossa, lainsäädännössä ja IT-ratkaisuissa.

Tiedot kirjoissa ja kansissa

Kosovon nykyinen väestökirjanpito perustuu YK:n kehittämään malliin, joka suomalaisesta näkökulmasta vaikuttaa vanhanaikaiselta.

Väestötiedot viedään kirjaimellisesti kirjoihin ja kansiin. Kaikki syntyvyydet, avioliitot ja kuolemat kirjataan omiin kirjoihinsa. Kirjojen perusteella tehdään muiden muassa syntymä-, avioliitto- ja kuolintodistukset eri tarkoituksiin.

Kosovon sisäasiainministeriö vastaa väestön kirjanpidon kehittämisestä ja ohjauksesta, mutta kirjojenpito on Kosovon 30 kunnan tehtävä.

Tarvittavat tiedot haetaan kirjoista. Se on fyysisesti raskasta ja vie paljon aikaa, koska joissakin tapauksissa on pakko käydä kaikki kirjat läpi. Todistuksessa tarvittavat tiedot syötetään kunnalliseen tietokantaan. Tiedot ovat siten tämän jälkeen periaatteessa käytettävissä sähköisesti. Käytännössä, jos aikaa on kulunut muutamiakin kuukausia, tietoihin mahdollisesti tehdyt muutokset ja korjaukset on pakko tarkistaa kirjoista.

Henkilöiden perustiedoissa on paljon ristiriitaisia tietoja. Alkuperäiset väestönkirjapitokirjat on viety Belgradiin. Edellinen virallinen väestölaskenta Kosovossa oli 1981 eli tarkkaa tietoa väestön määrästä ei ole. Vielä on olemassa sopimusavioliittoja, joita ei rekisteröidä. Muuttoilmoitus on lähes tuntematon käsite. 

Maassa ylläpidetään useita rekistereitä, jotka eivät ole yhdistettävissä keskenään. Näin ollen samat tiedot tallennetaan useita kertoja, jopa samassa toimistossa saman päivän aikana. Eri kuntien tietokantoja ei ole yhdistetty. Näin ollen kansalaisen pitää itse tietää, mistä kunnasta hänen tietonsa missäkin tilanteessa löytyvät.

Oman haasteensa tuo myös Kosovon monikielisyys. Albaani ja serbi ovat virallisia kieliä. Lisäksi joissakin kunnissa käytetään myös turkin kieltä.

Keskusrekisteriin vuoden päästä

Yhteisen keskusrekisterin perustaminen on kuitenkin alkanut: Kosovon hallitus päätti toukokuussa, että sisäministeriön väestökirjanpidosta, henkilökorteista ja passeista sekä ajoneuvojen ja -lupien rekisteröinnistä vastaavat osastot yhdistetään väestörekisterivirastoksi. Siitä, mitä tämä tarkoittaa käytännössä, keskustellaan parhaillaan.

Väestönkirjanpidon tehtävistä on laadittu alustava suunnitelma. Keskusrekisterin esiselvitys- ja määrittelyvaihe alkoi syyskuussa. Tarjouskilpailu järjestetään vielä tänä vuonna, ja järjestelmän toimittaja valitaan vuodenvaihteen jälkeen.

Rinnakkain tämän prosessin kanssa voidaan jo aloittaa keskusrekisterin tarkempi määrittely. Jos kaikki sujuu hyvin, väestön perustietojen vienti keskusrekisteriin aloitetaan vajaa vuoden päästä.

Lakirintamalla on myös tekemistä. Parhaillaan ollaan uudistamassa väestökirjanpitoa koskevaa lakia, ja ensimmäisen luonnoksen on määrä valmistua lokakuussa.

Tietosuojalaki on viimeistelyvaiheessa. Parhaillaan tarkistetaan, että lakiehdotus noudattaa EU:n direktiivejä.

Biometriset passit tulossa

Kosovossa aloitettiin omien passien ja henkilökorttien tuotanto muutamia kuukausia maan itsenäistymisen jälkeen. Tätä ennen kaikki asiakirjat olivat YK:n logolla ja leimalla varustettuja. Kosovon tuottamat asiakirjat ovat luotettavuudeltaan korkealaatuisia ja vastaavat yleisiä kansainvälisiä standardeita. Passin hakeminen edellyttää voimassaolevaa henkilökorttia.

Biometristen passien tuottaminen on jo suunnitelmissa. Ensimmäiset keskustelut on aloitettu, ja epävirallisen aikataulun mukaan biometristen passien teko alkaisi vuoden 2011 alkupuolella. 

Ongelmana on työläs hakuprosessi. Syntymä ja kotipaikka todistukset haetaan kunnallisesta väestökirjanpitotoimistosta. Sen jälkeen on mentävä erikseen sisäasiainministeriön paikalliseen toimistoon täyttämään henkilökortti- ja/tai passianomuslomaketta. Kertakäynti ei riitä, koska välillä on käytävä maksamassa palvelumaksu.

Varsinkin kesäisin passeja hakevat myös ulkomailla asuvat kosovolaiset, joiden taustatiedoissa on usein puutteita ja jopa virheitä.

Hakuprosessia pyritään nopeuttamaan hiljattain käyttöönotetulla maksullisella nopeutetulla prosessilla.

Parempaan suuntaan

EULEX-operaatio alkoi Kosovossa lokakuussa 2008. Vajaan vuoden aikana järjestelmät ja kansalaispalvelut ovat kehittyneet parempaan suuntaan. Syrjäkyliin on avattu uusia palvelupisteitä, uusia tietokoneita, nettiyhteyksiä ja puhelimia on hankittu, ja työprosessejakin on uudistettu.

Kuitenkin maassa on vielä toimistoja, joissa on ajoittain pulaa jopa sähköstä. Virkailijat joutuvat ajoittain tekemään työtä kynttilänvalossa, ja tietoliikenneyhteydetkään eivät luonnollisesti aina toimi. Joidenkin toimistojen tilat ovat epätarkoituksenmukaiset ja asiakkaat joutuvat jonottamaan ulkosalla. Työympäristössä on siis vielä kehittämistä.

-----

[KIRJOITTAJA]

Väestörekisterikeskuksen tietopalvelupäällikkö Rolf Ahlfors johtaa EULEX-operaation väestörekisteriyksikköä.

Lue myös

Oppia oikeusvaltiosta »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.