Tulostusversio

2/2010

Hallinto: Kansalaisen tiedot yhdeltä tililtä

Teksti: Riku Jylhänkangas

Kaikille suomalaisille tarjottavan Kansalaisten asiointitilin rakentaminen on käynnissä. Tilin avulla hallinnon yhden luukun periaatetta toteutetaan internetissä. Tietosuoja on hankkeessa keskeisessä roolissa.

Kansalaisten asiointitili mahdollistaa koko julkishallinnon sähköisten asiointipalvelujen tarjoamisen kansalaisille keskitetysti yhdestä paikasta internetissä. Tavoitteena on tarjota kansalaisille parempaa palvelua ajasta ja paikasta riippumatta.

Asiointitiliin voivat liittää palvelujaan kaikki julkishallinnon toimijat eli valtionhallinto, kunnat, Kansaneläkelaitos sekä lakisääteisiä julkisia tehtäviä hoitava välillinen valtionhallinto.

Asiointitili mahdollistaa nykyisestä poiketen tietoturvallisen sähköisen viestintäväylän viranomaisen ja kansalaisen välillä. Kun viranomainen on käsitellyt kansalaisen vireille paneman asian, päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti asiointitilin kautta. Tilin kautta voi kysyä lisätietoja viranomaiselta päätöksestä tai muusta asiasta.

Asiointitilillä näkyvät tiedot asioinnin tilasta (tilatiedot) ja asiointihistoriasta. Käyttäjä voi halutessaan tilata sähköpostitse tai tekstiviestitse lähetettävän ilmoituksen uuden asian tulosta tililleen.

Asiointitilin linkki voidaan sosiaalisen median käytäntöjen mukaisesti lisätä viranomaisten verkkosivuille niin sanottuna leijukkeena. Siten kansalaiset löytävät tilin sieltä, missä he verkossa normaalistikin asioivat.

Palveluja joulukuusta alkaen

Asiointitilin ensimmäisten palvelujen on nykyisen tavoiteaikataulun mukaan tarkoitus tulla käyttöön joulukuussa.

Ensimmäisessä vaiheessa tilin kautta voi hoitaa asioita työ- ja elinkeinoministeriön, Väestörekisterikeskuksen, maistraattien sekä Oulun ja Vantaan kaupunkien kanssa. Aluksi tilin kautta voi käyttää vain osaa näiden viranomaisten hallintopalveluista.

Myöhemmin mukaan tulevat Kansaneläkelaitoksen palvelut.

Teknisesti asiointitiliin liitytään standardoidulla tavalla julkiselle hallinnolle avoimien rajapintojen kautta, joten kaikki julkisen hallinnon sähköiset asiointipalvelut on mahdollista liittää asiointitiliin lähivuosina.

Perimmäisenä tavoitteena on, että kansalaiset voisivat hoitaa suurimman osan julkishallinnon kanssa asioinnistaan asiointitilin kautta.

Kansalaisille asiointitilin käyttäminen on kuitenkin vapaaehtoista ja perustuu käyttäjän suostumukseen. Kansalaiset voivat siis halutessaan pitäytyä perinteisissä asiointitavoissa viranomaisen kanssa.

Vain käyttäjä näkee tietonsa

Asiointitilillä säilytetään asiointitiliin liitetyistä palveluista käyttäjän asiointitapahtumia ja asiointihistoriaa, joten kansalainen voi palata tilille tarvitessaan myöhemmin asiointeihinsa liittyviä tietoja tai asiakirjoja.

Asiointitili muodostaa henkilörekisterin, josta vastaa palvelua ylläpitävä Valtiokonttori.

Keskeinen tietosuojaan liittyvä periaate on, että vain tunnistettu käyttäjä pääsee omalle asiointitililleen ja näkee siellä olevat asiansa. Viranomaisilla ei tule olemaan oikeutta nähdä yhdenkään kansalaisen tietoja.

Asiointitilille voi tunnistautua verkkopankkitunnisteilla ja sähköisellä henkilökortilla sekä myöhemmin mobiilitunnisteella, kun siihen liittyvät ratkaisut ovat käytettävissä. Kertakirjautumisella voi käyttää kaikkia asiointitiliin liitettyjä palveluja.

Viranomainen vastaa asiakirjoistaan

Lähtökohtana on se, että asiointitilille liitetyt palvelut toteuttaa kukin viranomainen itse. Viranomainen tuottaa omat lakisääteiset asiakirjansa, vastaa niiden sisällöstä ja tietosuojasta sekä tallentaa ne omiin sähköisiin arkistoihinsa.

Palveluun kirjautunut käyttäjä pääsee lukemaan itseään koskevia asiakirjoja linkkien välityksellä. Asiakirjat sijaitsevat pääsääntöisesti viranomaisen omissa sähköisissä arkistoissa, kuten tälläkin hetkellä.

Jos viranomaisella ei ole vielä omaa sähköistä arkistoa, voidaan asiakirjat varastoida tilapäisesti lyhytaikaisesti asiointitilille.

Asiointitilin kehittämisessä on kiinnitetty erityistä huomiota tietosuojaan, ja tietosuojavaltuutetun toimiston edustajat ovat olleet mukana asiointitilin määrittelyhankkeessa. Myös tietosuojavaltuutetun kanssa on käyty asiointitiliä läpi useamman kerran.

Valtiokonttori vastaa palvelusta

Asiointitili toteutetaan osana valtiovarainministeriön johtamaa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe-ohjelma). Valtiovarainministeriön ohjauksessa läpivietävä asiointitilin toteutus kestää tämän vuoden ajan.

Asiointitilin hankkii Valtiokonttori, joka on myös palvelusta vastaava viranomainen ja rekisterinpitäjä. Palvelun toteuttava IT-toimittaja on Innofactor Oy.

---

[KIRJOITTAJA]

Riku Jylhänkangas on neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriön Valtion IT-toiminnan johtamisyksikössä ja toimii kansalaisen asiointitilihankkeen ohjausryhmän varapuheenjohtajana.

Lue myös

Hallinto: Tietoturva tiukasti johdon käsiin »
Hallinto: Henkilötietoja muuhunkin kuin mainospostiin »
Hallinto: Sosiaaliturvatieto vaihtaa maata sähköisesti »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.