Tulostusversio

2/2010

Tietoturva: Komissio lupaa lisää tietoturvallisuutta

EU:n uusi komissio alkaa päästä työssään vauhtiin. Komission julkistamien suunnitelmien perusteella odotettavissa on muutoksia tietosuojaa ja tietoturvaa koskeviin säännöksiin.

Jo pidempään vireillä ollut tietosuojadirektiivin uudistaminen etenee. Vuonna 1995 annettu direktiivi päivitetään vastaamaan uusia teknisiä haasteita, kuten RFID-tunnisteita, internetin yhteisöpalveluja ja henkilöskannereita. Komissio aikoo antaa lainsäädäntöehdotuksensa ennen vuodenvaihdetta.

Kiista pankkien tilisiirtotietojen luovuttamisesta Yhdysvaltain viranomaisille on vellonut vuosia ja nyt suunnitellaan uutta sopimusta. Komissio aikoo kesäkuuhun mennessä ehdottaa laajempaa tietosuojasopimusta, joka sääntelisi EU-maiden viranomaisten USA:n lainvalvontaviranomaisille luovuttamia EU-kansalaisten tietoja. Komission mukaan tarkoitus olisi luoda selvät pelisäännöt henkilötietojen käytölle. EU-kansalaiset saisivat esimerkiksi valittaa tietojensa väärinkäytöstä ja valitukset pitäisi käsitellä samalla tavalla kuin USA:n kansalaisten valitukset yhdysvaltalaisissa tuomioistuimissa.

Komission mukaan identiteettivarkaudet ovat yksi nopeimmin kasvamista rikollisuuden muodoista. Identiteettivarkauksien kriminalisointia pohditaan Suomessa sisäministeriön johdolla ja nyt myös EU-tasolla. Komission mukaan identiteettivarkaudet kriminalisoiva lainsäädäntöehdotus voitaisiin mahdollisesti antaa vuonna 2012. Sitä ennen valmistuu selvitys, jossa vertaillaan jäsenmaiden identiteettivarkauksien torjunnan keinoja.

Eräs komission digitaalistrategian painopisteistä on internetin luotettavuuden ja tietoturvallisuuden lisääminen. Tietoturvan tilaa halutaan kohentaa kriminalisoimalla haittaohjelmien käyttö tietojärjestelmähyökkäyksiin. Sivustojen ylläpitäjät voitaisiin myös velvoittaa ilmoittamaan käyttäjilleen henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista.

Aikomuksena on myös perustaa nopean toiminnan järjestelmää tietoturvaloukkausten selvittämiseen. Mukana järjestelmässä olisivat eurooppalaiset CERT-toimijat. Komissio kaavailee myös nykyistä vahvempaa roolia EU:n verkkoturvallisuusvirasto ENISAlle.

Komissio lupaa myös tehdä vuoteen 2013 mennessä ehdotuksia verkkorikollisuuden tutkintaa vaivaavan toimivaltaongelman ratkaisemisesta eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla.Lue myös

Tietoturva: Verkosto vie verkkouhan jäljille »
Tietoturva: Yritykset varautuvat riskeihin huonosti »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.