Tulostusversio

2/2010

Lex Nokia: Uusi ohje neuvoo yhteisötilaajia

Teksti: Lauri Karppinen

Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut uuden ohjeen niin sanotun Lex Nokian soveltamisesta.

Uudessa ohjeessa Asiaa tietosuojasta: Tunnistamistietojen käsittely väärinkäytöstapauksissa käydään läpi sähköisen viestinnän tietosuojalain 13 a-k § mukaisen tunnistamistietojen käsittelyoikeuden käyttöönottoa väärinkäytösten selvittämiseen.

Ohje julkaistiin toukokuun lopussa ja se on tarkoitettu yhteisötilaajien tietohallinnolle ja tietoverkkojen ylläpitäjille.

Se täydentää lain voimaantulon yhteydessä viime kesänä julkaistua opasta Asiaa tietosuojasta: Yhteisötilaajan oikeus käsitellä tunnistamistietoja väärinkäytöstapauksissa.

Laki edellyttää ennakkotoimia

Sähköisen viestinnän tietosuojalain muutos tuli voimaan kesäkuussa 2009. Lainmuutos täsmensi yhteisötilaajan oikeutta käsitellä viestinnän tunnistamistietoja yrityssalaisuuksien suojaamiseksi ja luvattoman käytön selvittämiseksi.

Uudistettu laki edellyttää yhteisötilaajalta ennakkotoimenpiteitä ennen tunnistamistietojen käsittelyyn ryhtymistä. Yhteisötilaajan on myös ilmoitettava käsittelyoikeuden käyttöönotosta tietosuojavaltuutetulle ja raportoitava vuosittain sen käytöstä.

Uuden ohjeen tarkoituksena on käydä läpi toimenpiteet, joita yhteisötilaajan tietohallinnon tulee toteuttaa ennen kuin se voi ryhtyä käsittelemään viestinnän tunnistamistietoja torjuakseen yrityssalaisuuksien oikeudetonta paljastamista tai ohjeiden vastaista organisaation tietoverkkojen väärinkäyttöä.

Ohjeessa myös vastataan yleisimpiin Tietosuojavaltuutetun toimistolle aiheesta esitettyihin kysymyksiin.

Ohje valmisteltu yhteistyössä

Ohjetta on ollut laatimassa laaja-alainen yhteisötilaajista ja etujärjestöistä koostunut työryhmä. Se on yhdessä tietosuojavaltuutetun ja Viestintäviraston kanssa käynyt läpi tietohallinnon ylläpitäjien työssään kohtaamia haasteita tunnistamistietojen käsittelyssä ja pyrkinyt löytämään niihin selkeän ratkaisumallin.

Laki on ollut nyt voimassa vajaan vuoden. Tämän vuoden toukokuuhun mennessä Tietosuojavaltuutetun toimistolle ei ole tehty yhtäkään ilmoitusta tunnistamistietojen käsittelyoikeuden käyttöönotosta.

---

[KIRJOITTAJA]

Lauri Karppinen toimii IT-erityisasiantuntijana Tietosuojavaltuutetun toimistossa.

Lue myös

Lex Nokia: Vastaus käytännön tarpeisiin »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.