Tulostusversio

2/2010

Lyhyesti: Telepakkokeinoja valvotaan paremmin

Poliisin telepakkokeinojen käytön valvonta on tehostunut viime vuosina. Niin sanotulla kiirepäätöksellä tehtävää tiedonhankintaa on valvottu tarkemmin, ja siksi entistä useammin televalvonta aloitetaan vasta sitten, kun tuomioistuimesta on saatu siihen lupa. Myös tuomioistuimille esitetyt perustelut ovat parantuneet.

Poliisiyksiköille on tähdennetty sitä, että kohdehenkilöille ilmoittamatta jättäminen on mahdollista vain poikkeustapauksissa. Nykyisin kohdehenkilöt saavatkin yleensä jossakin vaiheessa tietää olleensa telepakkokeinojen kohteena.

Näin todetaan sisäministeriön eduskunnan oikeusasiamiehelle antamassa kertomuksessa poliisin tiedonhankinnasta ja valvonnasta vuodelta 2009.

Yleisimpänä puutteena kertomuksessa mainitaan se, ettei pöytäkirjoja allekirjoiteta välittömästi pakkokeinon käytön päätyttyä.

Pakkokeinolain mukaisen televalvonnan kohteina oli viime vuonna hieman vähemmän henkilöitä kuin vuonna 2008. Televalvontalupiakin myönnettiin edellisvuotista vähemmän. Sen sijaan telekuuntelun kohteena olleiden epäiltyjen ja lupien määrät nousivat hieman edellisvuodesta.

Televalvonnalla tarkoitetaan teletunnistetietojen selvittämistä ja telekuuntelulla viestinnän sisällön tarkkailua. Törkeiden huumausainerikosten tutkinta on aikaisempien vuosien tapaan yleisin peruste pakkokeinolain mukaiselle telekuunteluluvalle. Televalvontaa käytettiin viime vuonna eniten törkeiden varkauksien ja törkeiden huumausainerikosten selvittämiseen.

Televalvonnan käyttömahdollisuutta ehdotetaan kertomuksessa laajennettavaksi myös kuolemansyyn selvittämiseen.

Sisäministeriön kertomus >>

Lue myös

Lyhyesti: Teletunnistedirektiivi syyniin EU:ssa »
Lyhyesti tietosuojasta 2/2010 »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.