Tulostusversio

3/2010

Terveydenhuolto: KanTa-hanke nytkähti eteenpäin

Teksti: Marjo Rautvuori

Sähköisen reseptin käyttöönotto alkoi toukokuussa Turussa. Se on ensimmäinen kansalaisille näkyvä askel kohti kansallista terveysarkistoa, jonka toteuttamisen takarajaa kaavaillaan siirrettäväksi vuoteen 2015.

Kun lait sähköisestä lääkemääräyksestä ja potilastiedoista vuonna 2007 annettiin, luultiin kansallisen terveysarkiston valmistuvan jo huhtikuuhun 2011 mennessä.

"Kokonaisuus on kuitenkin monimutkainen ja tiedot arkaluonteisia. Toimijoiden ja ratkaisuiden joukko on hyvin monimuotoinen. Tietoturva- ja tietosuoja-asiat pitää huomioida ja potilasjärjestelmät yhdenmukaistaa. Paljon työtä on tehty monella taholla, mutta kehitys on ollut hitaampaa kuin viisi kuusi vuotta sitten ajateltiin. Eteenpäin on kuitenkin menty", kuvailee kehittämispäällikkö Sinikka Ripatti Kuntaliiton KunTo-toimistosta. Se koordinoi ja tukee toimijoita kansallisen terveysarkiston käyttöönotossa.

Turusta hyvää palautetta

Eräs tavoite täytettiin 20. toukokuuta, kun ensimmäinen sähköinen lääkemääräys kirjoitettiin Turun Kirkkotien terveysasemalla.

Terveysasemalla työskentelee seitsemän lääkäriä, ja sen asiakkaat käyttävät pääsääntöisesti neljää eri apteekkia. Yhdessä niistä, Nummenmäen apteekissa, resepti voidaan toimittaa myös sähköisesti.

"Elokuun loppuun mennessä on laadittu noin tuhat reseptiä, ja niin lääkäreiden, apteekin kuin potilaidenkin kokemukset ovat kaikin puolin hyvin myönteisiä. Kiinnostus on ollut suurta, ja tieto on levinnyt paikallisesti hyvin", kertoo projektipäällikkö Riitta Söderlund.

Terveydenhuollon henkilöstölle on annettu parin tunnin koulutus, jonka aikana ehditään Söderlundin mukaan käydä läpi olennaiset asiat. Aiheesta on tehty myös lyhyt video. Potilaille tiedotetaan sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain edellyttämällä tavalla sekä suullisesti että esitteellä.

Kotihoidossa kerätään lisää kokemuksia

Syyskuun alussa mahdollisuus kirjoittaa sähköinen resepti laajeni Turussa toiseen terveysasemaan, ehkäisyneuvolaan ja toiseen apteekkiin. Lokakuussa mukaan tulee jälleen uusia apteekkeja. Koko kaupungin kattavaksi sähköisen reseptin käytön pitäisi tulla vuoden loppuun mennessä.

"Uudistamisesta aletaan kerätä kokemuksia syyskuussa. Tämäkin on aika haasteellinen aikataulu, koska pysyvän lääkityksen lääkkeet määrätään usein vuodeksi. Kotihoidossa pilottikäyttöön ryhdytään lokakuussa. Siellä joudutaan miettimään muun muassa asiakkaiden suostumuksia antaa jonkun toisen henkilön tai organisaation hoitaa hänen lääkitykseensä ja sähköisiin resepteihin liittyviä asioita", Riitta Söderlund kertoo.

Sähköiset reseptit tallennetaan keskitettyyn tietokantaan, Reseptikeskukseen, jota ylläpitää Kela. Söderlund painottaa, että Reseptikeskuksen tietojen oikeellisuusvaatimus edellyttää, että myös kaikki reseptikorjaukset ja muut muutokset on vietävä sähköisesti eteenpäin.

Koko maassa vuonna 2013

Sähköisen reseptin käyttö leviää alueittain. Apteekit etenevät edellä, jotta potilaan ja ammattilaisen lääkettä määrätessään ei tarvitse miettiä, mistä lääke noudetaan.

”Kaikki eivät voi liittyä kerralla. Rajoittavia tekijöitä ovat muun muassa liittymisprosessi käyttöönottokokeineen sekä organisaatioiden valmiudet ja toiveet. Alueellinen yhteistyö maakunnittain on tärkeää. Näin syntyy selkeitä kokonaisuuksia ja karsitaan turhia päällekkäisyyksiä”, toteaa erityisasiantuntija Juhana Suurnäkki Kuntaliitosta.

Kotkan kaupungin aloitus odottaa apteekkijärjestelmän valmistumista. Se tapahtunee vuoden loppuun mennessä. Keväällä käyttöönotto tapahtunee myös Itä-Savossa ja Länsi-Pohjassa sekä Turun ja Kotkan lähialueilla.

”Näillä näkymin käyttöönoton rutiininomainen levitys alkaa syksyllä 2011. Tavoitteena on, että vuoden 2012 loppuun mennessä julkiset toimijat ovat sähköisen reseptin piirissä”, Suurnäkki kertoo.

Sähköisen reseptin käyttöönoton määräaikoja pidennetään lainmuutoksella. Hanketta sosiaali- ja terveysministeriössä koordinoivan kehittämispäällikön Anne Kallion mukaan siirtymäajan takarajaa siirretään siten, että apteekeissa se on vuonna 2012, julkisessa terveydenhuollossa 2013 ja yksityisessä 2014.

Suostumuksen antamisesta helpompaa

Myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan lain muutokset menevät eduskuntaan syyskuussa. Tämän lain siirtymäaikoja muutettaneen siten, että julkinen terveydenhuolto siirtyy kansallisen potilastietoarkiston käyttöön vuoteen 2014 mennessä ja yksityinen sektori 2015 mennessä.

Suoraan tietosuojaa koskee asiakastietolain muutos, joka yksinkertaistaa suostumuksen antamista potilastietojen käyttöön.

”Suostumuksen tietojen käyttöön voi antaa kerralla laajemmalle joukolle ja toistaiseksi voimassaolevana. Samalla on helpotettu kieltojen tekemistä, jolloin kokonaistaso säilyy samana. Tietosuojastaan kiinnostuneelle henkilölle uusi malli antaa paremmat mahdollisuudet hallita itse tietojensa käyttöä. Toisaalta henkilö, joka ei ole asiasta kiinnostunut, voi antaa suostumuksensa helpommin”, kuvailee erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Muutos vaikuttaa myös tekeillä olevaan verkkopalveluun, jossa kansalaiset voivat katsella omia resepti- ja potilastietojaan. Sinne tehdään toiminto, jossa voi antaa suostumuksensa omien tietojensa käyttöön tai kieltää sen.

Sähköasioinnin hankkeille yhteinen ohjaus

Lakimuutoksessa ehdotetaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiä asiakastietohankkeita ohjaavan yksikön perustamista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteyteen.

Yksikkö koordinoi kansallisen terveysarkiston kehitystä ja käyttöönottoja. Jatkossa se ohjaisi myös sosiaalihuollon vastaavaa hanketta sekä sähköista asiointia ja demokratiaa pohtineen SADe-hankkeen sosiaali- ja terveysministeriön vastuulle kuuluvia osioita.

---

Kansallinen terveysarkisto (KanTa)

Yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien ja kansalaisten valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille. Niitä ovat:

  • sähköinen resepti
  • kansallinen lääketietokanta
  • sähköinen potilastiedon arkisto
  • kansalaisten omien resepti- ja potilastietojen katselu verkossa

www.kanta.fi

Lue myös

Terveydenhuolto: Varmenteet jatkossa VRK:sta »
Terveydenhuolto: Tietosuojassa puutteita »
Henkilörekisterit: Sosiaalipalvelujen tiedot kuntoon »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.