Tulostusversio

1/2011

Työelämä: Työnantajan muistilista terveydentilatiedoista

Teksti: Mia Murtomäki ja Heikki Huhtiniemi
  • Terveydentilatietoja käsittelevät työntekijät on nimettävä ja käsittelyyn liittyvät tehtävät määriteltävä.
  • Työnantajien on varmistettava, että työntekijät eivät kerro terveydentilatietoja sivullisille.
  • Terveydentilatiedot pitää säilyttää erillään muista henkilötiedoista, ja niiden säilytysajat tulee määritellä.
  • Etenkin uusille työntekijöille on kerrottava terveydentilaa koskevien tietojen käsittelystä.
  • Työnantajan tulee tietää, saako lääkärintodistuksen luovuttaa työterveyshuollolle.
  • Työntekijöille on kerrottava oikeudesta kieltää todistusten luovuttaminen.
  • Terveydentilatietojen keräämisessä ja käsittelyssä tulee noudattaa yhteistoiminta- ja kuulemismenettelyä.

---

[KIRJOITTAJAT]

Ylitarkastaja Mia Murtomäki ja ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi työskentelevät tietosuojavaltuutetun toimistossa.

Lue myös

Työelämä: Terveystietojen käsittelyssä parannettavaa »
Työelämä: Lainsäädäntö rajaa henkilötietojen käsittelyä »
Terveydenhuolto: Palveluntuottaja puun ja kuoren välissä »
Terveydenhuolto: Ostopalvelun tarkistuslista »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.