Tulostusversio

1/2011

Työelämä: Lainsäädäntö rajaa henkilötietojen käsittelyä

Teksti: Mia Murtomäki ja Heikki Huhtiniemi

Työntekijöiden henkilötietojen käsittelystä säädetään yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa (työelämän tietosuojalaki).

Työelämän tietosuojalain mukaan työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja, jos tiedot on kerätty työntekijältä itseltään tai hänen kirjallisella suostumuksellaan muualta ja tietojen käsittely on tarpeen sairausajan palkan tai siihen rinnastettavien, terveydentilaan liittyvien etuuksien maksamiseksi.

Työnantaja voi käsitellä terveystietoja myös sen selvittämiseksi, onko työstä poissaoloon perusteltu syy. Niiden käsittely on sallittua myös, jos työntekijä nimenomaisesti haluaa selvitettävän työkykyään niiden perusteella. Lisäksi työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijän terveydentilatietoja muun lainsäädännön, kuten työturvallisuutta ja työterveyttä koskevien lakien, perusteella.

Työsopimuslaissa sekä työ- ja virkaehtosopimuksissa on määräyksiä sairausajan palkanmaksusta.

Sopimuksissa sairausajan palkan maksamisen edellytyksenä on pääsääntöisesti, että työntekijä toimittaa lääkärintodistuksen työnantajalle. Sopimuksia on tulkittu siten, että työnantajalla on oikeus saada tietoonsa lääketieteellinen taudinmääritys sen selvittämiseksi, onko työntekijä oikeutettu sairausajan palkkaan.

---

[KIRJOITTAJAT]

Ylitarkastaja Mia Murtomäki ja ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi työskentelevät tietosuojavaltuutetun toimistossa.

Lue myös

Työelämä: Terveystietojen käsittelyssä parannettavaa »
Työelämä: Työnantajan muistilista terveydentilatiedoista »
Terveydenhuolto: Palveluntuottaja puun ja kuoren välissä »
Terveydenhuolto: Ostopalvelun tarkistuslista »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.