Tulostusversio

1/2011

NFC: Tarhapäivä alkaa tunnisteesta

Teksti: Outi Rouru-Kuivala, Pekka Nivala, Kari Kivistö ja Sivi Holtinkoski

Oulussa kaupungin päiväkodeissa lasten tarhapäivä ei ala haalarien riisumisella vaan NFC-tunnisteen hipaisulla. 

Oulun kaupungin päivähoidossa on kehitetty uusi läsnäolon seurantapalvelu, joka on esimerkki lähilukutekniikan perustoiminnallisuuden eli NFC-tunnisteen lukemisen hyödyntämisestä arjessa.

Palvelun testaaminen aloitetaan kolmessa päiväkodissa tämän kevään aikana.

Daisyksi nimetyssä palvelussa päiväkoti kirjaa lapsen läsnäolevaksi perheen tunnisteella, esimerkiksi avaimenperällä tai jatkossa NFC-matkapuhelimella. Lapsi voidaan kirjata hoitoon myös koskettamalla päiväkodissa olevaa lapsen omaa tunnistetta päiväkodin NFC-puhelimella tai matkapuhelinsovelluksella, jolloin NFC-tunnistetta ei tarvita.

Vanhemmat voivat nettipalvelussa ilmoittaa tiedot lapsen poissaolosta esimerkiksi sairauden tai loman takia. Perheet ja päiväkodin johto voivat myös viestiä keskenään. 

Samaa toimintamallia käytetään myös päiväkotien henkilökunnan työaikakirjauksiin, mutta tietojärjestelmänä on työajanseurantarekisteri.

Daisy on suunniteltu helpottamaan päiväkodin arkea ja vapauttamaan henkilöstön työaikaa lasten hoitoon ja kasvatukseen. Hoitohenkilökunnalla on käytettävissään ajantasainen tieto päivähoidon vastuulla olevien lasten lukumäärästä, mikä parantaa turvallisuutta ja tehostaa toimintaa.

Tunnistetta ei voi yhdistää lapseen

Uusi toimintamalli on rakennettu niin, että tietosuojan näkökulmasta kriittisiä tietoja ei siirry päivähoidon mobiilipäätelaitteisiin. Päivähoidon tietojärjestelmistä Daisyyn siirretään vain henkilön nimi- ja läsnäolotiedot. Näihin tietoihin voidaan tarvittaessa lisätä kasvokuva tai ikoni.

Mobiiliverkon yli tiedot siirtyvät salattuna, eikä lähiverkosta mobiilipäätelaitteisiin siirry henkilötietolain mukaan salassa pidettäviä lapsen henkilötietoja. Päivähoitojärjestelmään kirjataan NFC-tunnisteiden yksilölliset tunnukset. Tietty tunnus on yhdistetty tiettyyn lapseen. Kadonnutta NFC-tunnistetta ei voida yhdistää päivähoidossa olevaan lapseen millään tavalla.

Jos päivähoidon mobiilipäätelaite katoaa, Daisy-mobiilisovellus passivoidaan hallinnointikäyttöliittymästä, ja puhelin poistetaan käytöstä operaattoripalvelujen kautta. Vaikka Daisya ei olisi passivoitu, päätelaitteesta voi nähdä ainoastaan nimi- ja tilatiedot.

Daisyllä ja tulevilla päivähoidon sähköisillä palveluilla on käytössään kuntalaisten perustiedot. Kuitenkin esimerkiksi tarkemmat päiväkotikohtaiset tiedot ja tapahtumat näytetään vain kyseisen päiväkodin lasten vanhemmille. Lapsen toteutuneita hoitoaikoja voivat seurata vain hänen huoltajansa. 

Uudet palvelut yhdistelevät tietoja

Daisyn testaamista jatketaan kesän yli, jotta nähdään, kuinka se toimii tilanteissa, joissa lapsi siirtyy kesän ajaksi toiseen päiväkotiin oman päiväkodin ollessa suljettuna. Tavoitteena on viedä palvelu kaikkiin Oulun kaupungin päiväkoteihin vuosien 2011−2012 vaihteessa.

Daisy on osa Oulun kaupungin päivähoidon sähköisten palvelujen kokonaisuutta. Kaikki päivähoidon nykyiset ja uudet sähköiset palvelut koostetaan OmaOulu-kuntalaisportaalin alle. kuntalaiset pääsevät käyttämään kaikkia tarjolla olevia palveluita yhdellä kirjautumisella.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että OmaOulun alla olevat palvelut käyttävät yhteisiä palvelukomponentteja. Jatkossa kehitettävät uudet palvelut hyötyvät valmiista komponenteista ja voivat yhdistellä palveluista saatavaa tietoa.

OmaOulu lisää mahdollisuuksia ottaa käyttöön uusia vuorovaikutustapoja. Esimerkiksi kuvia voisi helposti liittää päiväkodin mobiilipäätelaitteesta lapsen kasvukansioon. Käyttömahdollisuuksissa pohditaan myös yhtymäkohtia myöhempään ikäkauteen: näin samat palvelut voisivat olla perheiden käytössä myös lapsen mennessä kouluun.

---

[KIRJOITTAJAT]

Outi Rouru-Kuivala ja Pekka Nivala työskentelevät Oulun kaupungin Smart Urban Spaces -hankkeessa. Kari Kivistö ja Sivi Holtinkoski työskentelevät Daisy-palvelun toteuttaneessa WhileOnTheMove Oy:ssä.

Lue myös

NFC: Lähilukuteknologian käyttöönotto edistyy »
NFC: Vain hipaisu riittää? »
NFC: "Älä kirjoita mun tägiin" »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.