Tulostusversio

2/2011

Pakkokeinolaki: Keinojen käyttö perusteltava

Teksti: Marjo Rautvuori

Asianajajaliiton edustajana lainmuutosta valiokunnassa kommentoinut asianajaja Markku Fredman pitää ehdottoman hyvänä sitä, että uudessa pakkokeinolaissa sallittavia toimenpiteitä pilkotaan ja määritellään selkeämmin, mitä poliisi saa milloinkin tehdä.

"Keinoja on useampia, mikä johtuu teknisestä kehityksestä. Pitää kuitenkin muistaa, että vain raskaimmissa rikoksissa sallittava tekninen laitetarkkailukin on vain yksi pakkokeino muiden joukossa, eikä sen merkitystä pidä liioitella. Jos puhelinta saa kuunnella, miksei myös tietokonetta voi seurata."

"Se, loukkaako pakkokeinolaki yksityisyyttä, riippuu siitä, mitä laissa määritellyllä yksityisyydellä kulloinkin tarkoitetaan. Oleellista on, millä perusteella jotain keinoa käytetään."Lue myös

Pakkokeinolaki: Pakkokeino loukkaa aina yksityisyyttä »
Pakkokeinolaki: Poliisille pilven tiedot helpommin »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.