Tulostusversio

2/2011

Lyhyesti tietosuojasta 2/2011

Mobiililaite kertoo kuluttajan sijainnin

Älymobiililaitteiden, kuten 3G-puhelinten ja kosketusnäytöllisten tietokoneiden (tablettien), suosio on kovassa kasvussa. Niitä ostavat kuluttajat eivät kuitenkaan aina tiedä, että laitteet välittävät jatkuvasti tukiasemille tietoa sijainnistaan. Yrityksiä tämä tieto kiinnostaa, ja paikannukseen perustuvien mobiilipalvelujen skaala on jo laaja navigoinnista kohdennettuun mainontaan ja peleistä valvontapalveluihin. 

Euroopan tietosuojaviranomaisten työryhmä on nyt julkaissut älymobiililaitteiden paikannustietoja koskevan kannanoton, jossa yrityksiä muistutetaan tietosuojan pelisäännöistä: Paikannustiedot ovat henkilötietoja, joiden käsittelyä koskee henkilötietodirektiivi. Pääsääntöisesti lupa niiden käsittelyyn pitää pyytää kuluttajalta etukäteen ja erikseen. Erilaisiin käyttötarkoituksiin kerättäviin tietoihin pitää pyytää erilliset luvat.

Työryhmän kannanotto on mitä ajankohtaisin: Keväällä Yhdysvalloissa herättivät kohua uutiset, joiden mukaan Googlen ja Applen mobiililaitteiden sijaintitietoja on kerätty ja tallennettu käyttäjien tietämättä. Yhtiöt ovat luvanneet parannella laitteidensa käyttöjärjestelmiä.

Puhelinvalmistajien lisäksi tulilinjalle ovat joutuneet teleyritykset ja palveluntarjoajat. Uutistoimisto Reuters uutisoi 28.4. kyselystä, jonka tulosten mukaan suuret Yhdysvalloissa toimivat teleyritykset yleisesti ottaen pyytävät asiakkaidensa luvan paikannustietojen keräämiseen. Sen sijaan sovelluskehittäjien käytännöissä olisi parantamisen varaa.

---

Aselupahaun tiedonvaihto lisääntyy

Aselupia koskevan lainsäädännön muutokset lisäävät viranomaisten välistä tietojenvaihtoa.

Poliisi voi lupamenettelyssä pyytää arviota hakijan terveydentilasta suoraan lääkäriltä, jos poliisilla on syytä epäillä hakijan soveltuvuutta aseen kantajaksi.

Lainmuutosten jälkeen poliisilla on oikeus saada tietoja luvanhakijan asepalveluksesta ja palveluskelpoisuudesta. Puolustusvoimat voi myös antaa tietoja poliisille oma-aloitteisesti perustellusta syystä. Poliisille tulee myös oikeus saada tietoja luvanhakijan päihteiden käyttöön ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen liittyvistä seikoista.

Lakimuutokset tulevat voimaan 13. kesäkuuta.

---

EU:n komissio: Lentomatkustajien tiedot poliisille

Tulevaisuudessa kansainvälisten lentojen matkustajien tiedot saattavat olla lentoyhtiön lisäksi poliisin käytettävissä: EU:n komissio ehdottaa direktiiviä, joka antaisi poliisille oikeuden käsitellä matkustajarekisteritietoja.

Matkustajarekisteritiedot (passenger name record, PNR) ovat matkustajien varauksen ja lähtöselvityksen yhteydessä ilmoittamia tietoja, kuten matkustusajankohta, matkareitti, maksutapa, matkatavaratiedot, paikkanumero ja yhteystiedot.

Direktiiviehdotuksessa lentoyhtiöt velvoitettaisiin antamaan poliisille kansainvälisten lentojen matkustajarekisteritiedot terrorismin ja muiden vakavien ja rajat ylittävien rikosten ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi. Poliisi saisi oikeuden käsitellä tietoja reaaliaikaisesti vertaamalla niitä muihin tietokantoihin. Tietoja saisi käyttää, jos kyse on rikoksesta, josta kyseisessä jäsenvaltiossa voidaan tuomita vähintään kolmeksi vuodeksi vankeuteen.

Nykyisin PNR-tietojen käyttöä ei säännellä EU:n tasolla. EU kuitenkin jo neuvottelee niiden siirtoa koskevista sopimuksista Yhdysvaltojen, Kanadan ja Australian kanssa.

Kyseessä on komission toinen PNR-tietojen käsittelyä koskeva direktiiviehdotus. Edellinen ehdotus raukesi, koska neuvosto ei ehtinyt käsitellä sitä ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa.

EU:n tietosuojavaltuutettu ja Euroopan tietosuojaviranomaisten työryhmä pitävät uutta direktiiviehdotusta ylimitoitettuna, vaikka tietosuoja onkin pyritty ottamaan siinä edellistä ehdotusta paremmin huomioon. Keskustelua on herättänyt muun muassa komission väite, jonka mukaan PNR-tiedot anonymisoitaisiin 30 päivän säilytyksen jälkeen. Tietosuojaviranomaisten työryhmän mukaan väite pitää paikkaansa vain osittain, koska ehdotuksen perusteella kaikkia kerättäviä henkilötietoja ei anonymisoitaisi.

---

Teletunnistetietojen tallentaminen jatkuu

Teletunnistetietojen säilyttämisestä on hyötyä ja sitä jatketaan EU:ssa. Tietosuojassa on kuitenkin parantamisen varaa. Näin toteaa EU:n komissio arviointiraportissaan.

Komission mukaan direktiivistä on ollut hyötyä jo pelkästään viranomaisten tekemien tietopyyntöjen suuren määrän perusteella. Sisäasioista vastaavan komissaarin Cecilia Malmströmin mukaan direktiiviä on tarkistettava sen selventämiseksi, kenellä on oikeus käyttää tietoja, mihin tarkoituksiin niitä voidaan käyttää ja millaisten menettelyjen mukaisesti tietoja luovutetaan.

Direktiivin mukaan teleyritysten on tallennettava televiestintätietoja ja luovutettava niitä poliisille ja syyttäjäviranomaisille vakavien rikosten ja terrorismin tutkinnassa, selvittämisessä ja syyteharkinnassa. Talletettavia tietoja ovat tiedot lähettäjästä ja vastaanottajasta, ajankohta, kesto, käytetty väline ja matkapuhelimissa sijaintitiedot.

Teletunnistetietojen tallentamista koskeva direktiivi on herättänyt runsaasti arvostelua sen hyväksymisestä lähtien. Arvostelijoiden mukaan direktiivi puuttuu liiaksi yksityisyyteen. Ongelmalliseksi on koettu myös se, että kansallisessa täytäntöönpanossa on huomattavia eroja.

Kansalaisten sähköisiä oikeuksia puolustavien järjestöjen kattojärjestö EDRin (European Digital Rights) mukaan komission arviointiraportti ja siitä tiedottaminen oli tarkoituksellisen epäselvää.

EDRin mukaan direktiivin perusteella tapahtuvan tiedonsäilytyksen tarpeellisuudesta ei ole todisteita. EDRin mukaan väite tietopyyntöjen suurista määristä perustuu pitkälti Puolaan, jossa direktiivi on pantu täytäntöön siten, että se sallii laajamittaisen tallennettujen tietojen pyytämisen.

Tallennusdirektiivin vaikutustenarviointia jatketaan kesällä. Komission on tarkoitus julkistaa ehdotus direktiivin uudistamisesta vuoden loppuun mennessä.

Lue myös

Lyhyesti tietoturvasta 2/2011 »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.