Tulostusversio

3/2011

Hallinto: Laki vahvistaa oikeushallinnon tietosuojaa

Teksti: Markku Summa

Oikeushallinnon keskeisillä rekistereillä on nyt yksi rekisterinpitäjä.

Viime vuoden joulukuussa voimaan tullut laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä selkeytti henkilötietojen käsittelyn pelisääntöjä.

Lain mukaan oikeushallinnon tietojärjestelmien ja rekisterien rekisterinpitäjänä toimii Oikeusrekisterikeskus.

Se on jo aiemmin ollut rikosrekisterin, sakkorekisterin, konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin sekä velkajärjestelyrekisterin ja liiketoimintakieltorekisterin rekisterinpitäjä. Lainmuutoksen jälkeen siitä tuli myös muiden tuomioistuinten, syyttäjien ja oikeusaputoimistojen käytössä olevien tietojärjestelmien rekisterinpitäjä.

Oikeusrekisterikeskus välittää tietojärjestelmän avulla oikeushallinnon viranomaisten ilmoittamia ratkaisutietoja muille niitä tarvitseville rekisteri- tai täytäntöönpanoviranomaisille. Virasto myös vastaa tietojen luovutuksista muille viranomaisille ja kansalaisille. Rekisterinpitäjän tehtävänä on myös valvoa tietojen käyttöä.

Kansalaisen tiedot yhdellä pyynnöllä

Yksi rekisterinpitäjä helpottaa viranomaisten ja kansalaisten asiointia merkittävästi.

Kansalainen toi tarkistaa omat lainkäyttöasioita koskevat tietonsa yhdellä pyynnöllä Oikeusrekisterikeskuksesta.

"Enää ei tarvitse kysyä erikseen eri tuomioistuimilta tai syyttäjänvirastoilta. Aina henkilö ei edes ole tiennyt, mistä rekisteristä aloittaa tietojen tarkistaminen", Rekisterit-yksikön toimialajohtaja, Marjatta Syväterä kertoo.

"Lisäksi myös tutkimus- ja tietopyynnöt voi tehdä keskitetysti meille."

Vastuusuhteet selviksi

Oikeushallinnon kannalta lakiuudistus tuo selkeyttä aikaisemmin hankaliksi koettuihin vastuusuhteisiin.

Laissa on säädelty tarkkaan oikeushallinnon viranomaisten oikeudesta käyttää ja luovuttaa tietoja. Myös se on säädelty, miten Oikeusrekisterikeskus saa käyttää tietoja.

Tiedot, joita viranomaiset tarvitsevat asioita ratkaistessaan tai muuten toiminnassaan, tulevat Syväterän arvion mukaan siirtymään sujuvasti oikeushallinnon viranomaiselta toiselle. Arkaluonteisia tietoja luovutetaan jatkossakin tietosuojaa kunnioittaen.

"Uudistuksen lähtökohtana oli myös parantaa entisestään henkilötietojen suojaa."

Laki säätelee muun muassa, mitä tietoja saa luovuttaa, kenelle ja mihin tarkoitukseen. Myös poistoajat on määritelty; esimerkiksi milloin tieto tuomiosta tai syyttäjän päätöksestä jättää syyttämättä poistetaan tietojärjestelmästä.

Siirtymäaikaa riittävästi

Uudistus on mittava työhaaste Oikeusrekisterikeskukselle. Siirtymäaikaa on 1.12.2015 asti. Viimeistään sen jälkeen henkilötietojen käsittelyn oikeushallinnossa on oltava lain edellyttämällä tasolla.

Lain voimassaoloaikana ei ole vielä ehditty tehdä kovin paljon konkreettisia toimenpiteitä.

”Nyt olemme panostaneet siihen, että henkilötietojen käsittelyä koskevat säännöt otetaan huomioon uusissa, tekeillä olevissa tietojärjestelmissä.”

Myös nykyisin käytössä oleville tietojärjestelmille on laadittu valvontasuunnitelma.

Uusia sähköisiä palveluja

Uudistus tuo vauhtia oikeushallinnon sähköisten palveluiden kehitystyöhön.

Kesäkuun alussa tuli mahdolliseksi luovuttaa sähköisesti velkomustuomioita koskevia tietoja. Kansalaiset voivat tehdä sähköisesti haastehakemuksen tuomioistuimelle velkomusasiassaan ja siirtää saatavan perimisen edelleen ulosottoon sähköisellä hakemuksella.

"Päänavaus on jo tehty, ja suunnitelmissa on tuoda lisää sähköisiä palveluita sikäli kuin se vain on mahdollista”, Marjatta Syväterä sanoo.

---

Oikeushallinnon valtakunnallinen tietojärjestelmä jakautuu eri käyttötarkoitusten mukaan kolmeen osaan:

  1. Ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmä. Tietoja välitetään niitä tarvitseville täytäntöönpano- ja rekisteriviranomaisille koskien muiden muassa vankeuden ja sakon täytäntöönpanoa, rikosrekisteriä, ajoneuvoliikennerekisteriä.
  2. Diaari- ja asianhallintatietojen valtakunnallinen käsittelyjärjestelmä. Välittää oikeushallinnon viranomaisille tietoja vireillä olevan asian käsittelemiseksi ja valvonta- tai kehittämistehtävän suorittamiseksi sekä yleisölle tietoja tuomioistuimissa käsittelyssä olevista asioista.
  3. Raportointi-, tilasto- ja arkistojärjestelmä. Tuottaa tilastoja ja tietoaineistoja oikeusministeriölle ja oikeushallinnon viranomaisille. Tähän tallennetaan järjestelmistä 1) ja 2) poistettuja tietoja ja tietoja muista rekistereistä.

Lue myös

Hallinto: Oikeushallinnossa edetty fiksusti »
Hallinto: Perustaso jokaiselle »
Hallinto: Ota oppia muilta »
Hallinto: Julkinen tietohallinto yhtenäistyy »
Hallinto: Timo Valli aloitti ICT-johtajana »
Hallinto: Sosiaalihuollon tietosuojassa edistystä »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.