Tulostusversio

3/2011

Työelämä: Testit ja kehityskeskustelut eri asioita

Teksti: Mia Murtomäki

Erilaisia testejä käytetään sekä työnhakijoiden että työntekijöiden henkilökohtaisten ominaisuuksien sekä tietojen ja taitojen arvioinnissa. Testit ovat työnantajan toiminnan kannalta asiallisesti perusteltavissa työnhakuvaiheessa sekä muun muassa urasuunnittelun ja työorganisaation kehittämisen tilanteissa.

Näiden psykologisten- tai muiden testien ja niiden perusteella tehtyjen arviointien tekemiseen tarvitaan työntekijän tai työnhakijan suostumus. Se voi olla nimenomainen tai käydä ilmi myös asiayhteydestä eli siitä, että työntekijä tai työnhakija osallistuu testin tekemiseen ja arviointiin.

Sen sijaan esimerkiksi työntekijän työsuorituksen arvioinnit tai kehityskeskustelujen yhteydessä palkkaperustetta varten tehdyt työsuoritearvioinnit kuuluvat yleensä työnjohto-oikeuden piiriin. Niihin ei tarvita työntekijän erillistä suostumusta. Työnantajan pitää kuitenkin informoida työntekijää ennen kuin työsuoritearvioinnin tietoja käytetään häntä koskevassa päätöksenteossa.

Testituloksia ja niiden perusteella tehtyjä arviointeja koskevat henkilötietolain suojaamisvelvoite ja vaitiolovelvollisuus, julkishallinnossa myös julkisuuslain salassapitovelvoite.

Työnantaja rekisterinpitäjänä päättää, kenen tehtäviin näiden tietojen käsittely asiallisesti perustellen kuuluu, mahdollisimman rajatusti ja tietosuojaa kunnioittaen. Kyseeseen tulevat useimmiten esimiehet ja henkilöstöhallinnon työntekijät.

Mikäli testituloksia on tarkoitus julkistaa työpaikalla esimerkiksi työtovereille, on syytä varmistaa, että tähän on peruste, vaikkapa työntekijän suostumus.

Työnantajan omassa toiminnassa tapahtuvasta työntekijöiden henkilötietojen käsittelystä ei tarvitse ilmoittaa tietosuojavaltuutetulle, mutta kaikista henkilöstöhallinnon rekistereistä tulee laatia kaikkien saatavilla oleva rekisteriseloste.

Tyypillisesti testaaminen annetaan ulkopuolisen toimeksisaajan tehtäväksi. Tällaisesta ulkoistamisesta pitää tehdä ilmoitus tietosuojavaltuutetulle. Vastaavasti henkilö- ja soveltuvuusarviointialan yritysten tulee tehdä tietosuojavaltuutetulle toimintailmoitus.

Tietosuojavaltuutetun toimiston Työelämän tietosuojan käsikirja >>

---

[KIRJOITTAJA:]

Mia Murtomäki on ylitarkastaja tietosuojavaltuutetun toimistossa.

Lue myös

Työelämä: Puntarissa luonne vai työsuoritus? »
Työelämä: Arviointiin oltava suostumus »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.