Tulostusversio

3/2011

Profiili: Perustietovarantojaosto

Teksti: Hannu Luntiala

Perustietovarantojaosto tiivistää suurten rekisterinpitäjien yhteistyötä.

Suomalainen hallinto rakentuu monen tekijän; luottamuksen, asiantuntemuksen, kehittyneen lainsäädännön ja teknologian varaan. Vankan lisäarvon näin rakentuneelle kivijalalle muodostavat perustietovarannot, aikaisemmin perusrekistereiksi kutsutut valtakunnalliset tiedostot, joitten avulla hallintomme toiminnat on mahdollista toteuttaa yksilönsuojaa kunnioittaen ja samalla turhaa byrokratiaa välttäen.

Perusrekistereillä tarkoitetaan tärkeimpien tietojärjestelmien muodostamaa kokonaisuutta. Nämä rekisterit sisältävät tiedot väestöstä, rakennuksista ja huoneistoista, kiinteistöistä sekä yrityksistä.

Jotta perusrekistereistä vastaavat organisaatiot voisivat vielä aiempaakin tuloksekkaammin tuottaa yhteiskunnan tarvitsemia tietoaineistoja, Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) on asettanut Perustietovarantojaoston. Sen tehtäväksi on määritelty ennen kaikkea tiedostoista vastuussa olevien organisaatioitten yhteistyön kehittäminen.

Perustietovarantojaosto etsii alansa kehittämiskohteita, tunnistaa tietojen uusia käyttömahdollisuuksia ja tekee tilaa innovaatioille. Se myös esittelee onnistuneita käytännön ratkaisuja uusille tahoille; eläkeasioista, sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä liikenteen kulkuneuvoista vastaaville viranomaisille.

Työryhmä seuraa tietosuoja-asioita

Koska kehittämisen tarpeita on runsaasti, jaosto on päättänyt keskittää voimansa tiettyihin kohteisiin. Yksi jaoston merkittävimmistä toimintakohteista on kuntien tietohuolto, muodostavathan kunnat merkittävän osan tietovarantojemme asiakaskunnasta. Kuntien keskeistä asemaa selittää sekin, että perustietovarantojen ajantasaisuus perustuu monilta osin kuntien toiminnoista kerättyihin tietoihin.

Perustietovarantojaosto on etsinyt kohteita, joitten avulla Suomi voisi ottaa tietoyhteiskuntakehityksessä, jos ei tiikerinloikkaa, kuitenkin reippaita askelia eteenpäin. Eräs jo alkuvaiheessa toteutettu hanke on ollut tähänastisten onnistuneitten käytännön toteutusten esitteleminen julkaisussa.

Jotta perustietovarantojaoston työskentelyssä olennainen ei unohtuisi, kaikkea rekisterihallinnon parissa tehtävää kehitystyötä tarkastellaan tietosuojan silmälasien läpi.

Tietosuojan huomioimiseksi jaosto on asettanut tietosuojan ydinryhmän. Ryhmän asiantuntijat ovat ottaneet kehittämiskohteikseen sähköisen asioinnin eri teemat, tietojen tarkastusoikeuden toteuttamistavat ja kehittämistarpeet sekä tuoreimpina kysymyksinä tietotilinpäätöksen ajankohtaiset kysymykset. Myös kansainväliset asiat ovat ryhmän asialistalla.

Ainutlaatuinen ja tarpeellinen kokonaisuus

Suomalainen perustietovarantoihin perustuva toimintamalli on tulosta asiantuntijaorganisaatioiden määrätietoisesta kehitystyöstä, verkostomaisesta toimintatavasta sekä hallinnon ja yritysten ammattimaisesta yhteistyöstä. Toimintamalli on taannut ainutlaatuisen, maailman huippuluokkaa edustavan tietojärjestelmäkokonaisuuden, jota tullaan maailman eri puolilta yhä uudestaan hämmästelemään. Se on monessa Euroopankin valtiossa vasta kaukainen haave. Paitsi ylpeydenaiheeksi, saavutuksesta saattaisi olla jopa Suomen vientituotteeksi.

Myös uusi hallitusohjelma kiinnittää muutamassa kohdassa huomionsa perustietovarantojen laatuun ja näitten yhä laajempaan hyödyntämistarpeeseen. Tämä on selkeä osoitus asiakokonaisuuden merkityksestä hallintotoiminnassamme.

Ensiarvoisen tärkeää onkin, että varannoista vastuussa oleville organisaatioille taataan nykyisessä, joskus ikuiselta vaikuttavassa talouden turbulenssissa, kohtuulliset toiminnan kehittämisen edellytykset. Tämän toteutuessa voittajia ovat kaikki; hallinto, yritykset ja yksittäiset kansalaiset.

---

[KIRJOITTAJA]

Hannu Luntiala on perustietovarantojaoston puheenjohtaja ja Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja.

---

Toimii julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTAn yhteydessä. Jaoston toimikausi on kolmivuotinen ja ulottuu vuoden 2012 loppuun asti.

Jäsenet: Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, maa- ja metsätalousministeriö, Maanmittauslaitos, oikeusministeriö, Patentti- ja rekisterihallitus, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, Kuntaliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, tietosuojavaltuutetun toimisto, Tilastokeskus, valtiovarainministeriö, Verohallinto, Viestintävirasto, Väestörekisterikeskus ja ympäristöministeriö.

Perustietovarantojaoston verkkosivut >>

Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.