Tulostusversio

4/2011

Palveluntarjoajan vastuu: Yritykset luottavat tietoturvaansa

Teksti: Marianne Saine

Suomalaiset pk-yritykset eivät koe tietoturvariskiään suureksi.

Viestintäviraston syksyiseen kyselyyn vastanneista yrityksistä 60 prosenttia arvioi tietoturvariskinsä olevan pieni. Vain neljä prosenttia piti riskiä suurena.

Tietoturvallisuuden kokonaiskuvan ymmärtäminen ja osaamisen taso kuitenkin vaihtelee yrityksissä. Mahdollisia uhkatilanteita ei aina tiedosteta.

"Syksyiset tietovuototapaukset osoittavat, että yrityksissä on paljon tekemistä tietojen suojaamisen osaamisessa", sanoo Viestintäviraston verkot ja turvallisuus -tulosalueen johtaja Timo Lehtimäki.

Kyselyssä ilmeni, että yritykset etsivät tietoa tietoturvasta yleisimmin internetistä, tietoturvayrityksiltä tai muilta yhteistyökumppaneilta.

Joka viides vastaaja kertoi kohdanneensa työssään tilanteita, joissa olisi tarvinnut tietoturvatietoa, mutta sitä ei löytynyt. Tällaiset tilanteet ovat yleensä liittyneet uuden tuotteen valintaan, koettuun tietoturvauhkaan tai turvalliseen viestintään asiakkaan kanssa.

Yritykset kaipaavat konkreettisia ohjeita ja valmiita ratkaisuja.

"Tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyvät lait on tiedostettu yrityksissä. Omia vastuita ja velvollisuuksia ei välttämättä kuitenkaan tunneta. Lain tulkintaan kaivataan siis apua. Lisäksi kaivataan tietoa siitä, miten tietoturvaloukkauksen sattuessa toimitaan ja mistä saa apua", Timo Lehtimäki kuvaa.

Viestinvirasto teetti syys-lokakuussa 2011 Taloustutkimuksella kyselyn, jossa selvitettiin suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten tietoturvatietämystä. Kyselyyn vastasi 440 yritystä, jotka työllistävät 5-100 työntekijää.

Lokakuussa käynnistettiin myös hanke, jolla pyritään parantamaan pk-yritysten tietoturvatietoisuutta.

Lue myös

Palveluntarjoajan vastuu: Uusyrittäjää ei neuvota tietosuojasta »
Palveluntarjoajan vastuu: Yrittäjän linkkivinkit »
Palveluntarjoajan vastuu: Rekisteritietojen tarkastus etanapostin varassa »
Palveluntarjoajan vastuu: Rekisterinpitäjän muistilista »
Palveluntarjoajan vastuu: Verkkokauppias vastaa tietoturvasta »
Palveluntarjoajan vastuu: Verkkokauppias, tarkista nämä! »
Palveluntarjoajan vastuu: Finnair vannoo PCI:n nimiin »
Palveluntarjoajan vastuu: Raportointi auttaa noudattamaan lakia »
Palveluntarjoajan vastuu: Lainsäädäntö ohjaa toimimaan tietoturvallisesti »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.