Tulostusversio

1/2012

Profiili: Puolustusvoimat

Teksti: Juha Mattila

Puolustusvoimat yhdistää tekniikan ja tradition vahvuudet tasapainoiseksi tietoturvallisuudeksi.

Puolustusvoimissa valtionhallinnon virastona yhdistyvät byrokraattinen asiakirjahallinta ja käytännönläheinen puolustusjärjestelmien tiedon käsittely.

Puolustusvoimien tiedonhallintakulttuuri perustuu lainsäädännön lisäksi vahvoihin perinteisiin. Venäläisestä ja ruotsalaisesta virastokulttuurista lähtien tieto konkretisoidaan asiakirjoiksi paperilla tai tiedostona. Tietoturvallisuuskulttuuri lähtee materiaalin lukitsemisesta kassakaappeihin tai tiedon salaamisesta sen viestittämisen ajaksi.

Kun tähän perinteeseen lisätään linjaesikuntaorganisaatio, lopputuloksena on hierarkiaan perustuva tiedonhallintakulttuuri.

Toisaalta perinteen rinnalla Puolustusvoimissa on kykyä ottaa käyttöön uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia tiedon hallinnan ja turvallisuuden tueksi. Puolustusvoimat on ollut ensimmäisten valtion viranomaisten joukossa omaksumassa uutta tietotekniikkaa. Sitä on otettu käyttöön paitsi asejärjestelmien uusimisen yhteydessä, myös tietojenkäsittelyn automatisoimiseksi.

Tietojen rajaton yhdistely haastaa tietosuojan

Kulttuurin ja teknologian muutos jatkuu kuluvallakin vuosikymmenellä.

Tiedot ja sovellukset menevät pilveen, vaikka käyttäjät haluavat edelleen käsitellä laitteessaan olevilla sovelluksilla tiedostoja. Sisällön myyjät taas haluavat edelleen sitoa tekijänoikeudet fyysiseen olomuotoon, muistivälineeseen tai kanavaan.

Haasteita tuo sekin, että eri rekisterien sisältämien tietojen yhdistelyä ei enää pystytä rajoittamaan. Ontologioihin perustuvat käsitemallit kykenevät yhdistämään sekä rakenteellista että rakenteetonta, uutta ja vanhaa tietoa tavalla, jota julkaisija ei alun perin tarkoittanut.

Käsitemalleja kyetään muuttamaan ja täydentämään ketterän ohjelmoinnin välineillä sitä mukaa kuin ymmärrys kasvaa. Kun tietojen prosessointikyky kehittyy, entistä suuremmasta tietomassasta saadaan irti yhä enemmän ymmärrystä tukevaa tietoa.

Käsitemallin avulla ei hukuta informaatiotulvaan, mutta toisaalta vaarana on yksinkertaistaa tosielämä mallimaailmaksi.

Tiedonhallintakulttuuria pakko muuttaa

Tiedon käyttötarpeiden ja teknologian muuttuessa myös Puolustusvoimien tiedonhallintakulttuuria joudutaan muuttumaan. Nyky-yhteiskunnan toimintaverkostot liittävät tietoa jokaiseen transaktioon, tuotteeseen, palveluun ja toimitukseen. Salassa pitämisen rinnalla on arvioitava tiedon arvoa myös sen jakamisen kannalta.

Puolustusvoimien henkilökunnalle koulutetaan käyttäytymistä sosiaalisen median välineissä, jotta tasapaino tiedon jakamisen hyödystä mutta samalla salassa pidettävän tiedon suojaamisesta säilyisi. Varusmiehille pidetään oppitunteja verkkoviestinnästä, joka säilyttää yksilönsuojan eikä paljasta omasta joukosta turvallisuutta vaarantavia tietoja mutta mahdollistaa kuitenkin kuulumisten vaihtamisen sosiaalisen sidosryhmän kanssa.

Elämme tietojen käsittelyssä jälkiteollisuuden kaltaista murrosaikaa, jossa yksilöt ja yhteisöt joko sulkeutuvat suojaten tietonsa tai löytävät uuden luottamuksen perustan ja jatkavat verkostoitumistaan.

---

[KIRJOITTAJA]

Viestitarkastaja, eversti Juha Mattila on Maavoimien johtamisjärjestelmäpäällikkö.

---
Puolustusvoimat

  • Puolustusvoimat muodostuvat Maavoimista, Merivoimista, Ilmavoimista, Pääesikunnasta ja sen alaisista laitoksista sekä Maanpuolustuskorkeakoulusta.
  • Tehtävät: Suomen sotilaallinen puolustaminen, muiden viranomaisten tukeminen ja osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan.
  • Palveluksessa noin 15 000 henkilöä, joista siviilejä noin 6 000.
  • Vuonna 2010 Puolustusvoimat koulutti 23 000 varusmiestä ja 23 000 reserviläistä.
  • www.puolustusvoimat.fi

Lue myös

Profiili: Muutos alkoi 80-luvulla »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.