Tulostusversio

1/2012

Kolumni: Kasvumahdollisuuksia laillisille nettipalveluille

Teksti: Antti Kotilainen

Suomalaisille on netissä tarjolla yli kaksikymmentä laillista musiikin latauspalvelua sekä ilmaisia ja kuukausimaksuun perustuvia kuuntelupalveluita. Myös pelejä, elokuvia ja kirjoja voi hankkia netistä laillisesti.

Silti valitettavan moni hakee viihteensä piraattipalveluista: Laittomalla The Pirate Bay -palvelulla oli viime vuonna keskimäärin yli puoli miljoonaa suomalaista käyttäjää.

Tekijänoikeuksien haltijat voivat tällä hetkellä puuttua yksittäiseen vertaisverkkojakeluun joko tutkintapyynnöin poliisille tai hakemalla tuomioistuimelta määräystä, jolla teleyritys velvoitetaan luovuttamaan jakeluun käytetyn liittymänhaltijan yhteystiedot. Molempia käytetään, mutta ne eivät mahdollista laajempaa ja tehokkaampaa valistusta.

Viime vaalikaudella annetun hallituksen esityksen mukaan teleyrityksille olisi tullut velvollisuus toimittaa asiakkaalleen ilmoitus siitä, että tekijänoikeuksien valvojatahon havaintojen mukaan asiakkaan liittymästä oli jaettu aineistoa laittomasti. Esitys raukesi eduskuntavaalien myötä.

Esityksellä ei valitettavasti olisi pystytty vähentämään laitonta jakelua merkittävästi, koska ilmoituksia ei olisi rekisteröity. Yksittäinen piraatti olisi voinut vastaanottaa kymmenenkin ilmoitusta ja jatkaa niistä piittaamatta toimintaansa.

Toisin on Ranskassa, missä tutkimusten mukaan vertaisverkkojen käyttö on uuden lain myötä vähentynyt 26 prosentilla: Mikäli internetliittymän haltija jättää huomioimatta kuuden kuukauden sisällä kaksi ilmoitusta ja loukkaa tekijänoikeuksia kolmannen kerran vuoden sisällä, voi ilmoituksia lähettävä viranomainen ilmoittaa asian tuomioistuimelle. Tämä voi määrätä nettiyhteyden keskeyttämisestä kuukaudeksi ja sakkoja enimmillään 1 500 euroa.

Suomessa rauennutta lakiesitystä kritisoitiin myös oikeusturvakeinojen puuttumisesta. Ilmoitus voi esimerkiksi tulla toimitetuksi väärälle henkilölle, ja hänellä tulisi olla mahdollisuus esittää asiassa oikaisuvaatimus tai valitus.

Nykyisen hallitusohjelman mukaan luovien aineistojen luvatonta käyttöä tullaan kitkemään tiedotuksella sekä kehittämällä lainsäädäntöä ja tehostamalla sen täytäntöönpanoa. Jo tehtyä valmistelutyötä tuleekin nyt hyödyntää ja antaa ilmoitusmenettelystä uusi, paranneltu esitys.

Uuteen esitykseen tulisikin lisätä viranomaistaho, joka voisi olla esimerkiksi Viestintävirasto. Viranomaistaho mahdollistaisi, että ilmoituksen saajalla olisi käytössään oikeusturvakeinot. Viranomainen voisi halutessaan edellyttää todisteita oikeudenhaltijoiden havainnoista.

Kun viranomainen rekisteröisi ilmoitukset, menettelyn tehokkuutta voitaisiin seurata ja laitonta lataamista jatkavien toimintaan puuttua muilla keinoilla.

---

[KIRJOITTAJA]

Antti Kotilainen on Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toiminnanjohtaja.

Lue myös

Tekijänoikeudet: Piratismi aisoihin varoituskirjeillä? »
Tekijänoikeudet: Teleyritykset eivät suostu nettipoliiseiksi »
Tekijänoikeudet: Tapaus Pirate Bay herättää kysymyksiä »
Tekijänoikeudet: Mieluummin porkkanaa kuin keppiä »
Tekijänoikeudet: Vaikeaa rajanvetoa EU:ssa »
Tekijänoikeudet: Teleyritykset muutoksen edessä? »
Tekijänoikeudet: ACTA jatkaa kulkuaan »
Tekijänoikeudet: Katoaako käyttäjän tila verkossa? »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.