Tulostusversio

3/2012

Asuminen: Tunnetko asukasrekisterin perussäännöt?

Teksti: Marianne Saine

 Osakeluettelot

  •  Osakeluettelossa mainitaan osakkeet, huoneistonumero, osakekirjojen antamispäivä, omistajan nimi, osoite ja syntymäaika.
  • Osakeluettelo on julkinen asiakirja. Julkisessa osakeluettelossa ei kuitenkaan saa olla näkyvillä entisten osakkeenomistajien tietoja. Ne voi säilyttää kymmenen vuoden ajan.
  • Jos osakkaalla on voimassa maistraatin antama turvakielto, osakeluettelon julkisia tietoja saa luovuttaa pääsääntöisesti vain viranomaiselle. 
  • Erillinen osakasrekisteri saattaa olla tarpeellinen esimerkiksi yhtiökokouksen äänioikeuden tarkistamiseksi. Henkilötietoja saa silloinkin käsitellä vain osakassuhteen hoitoa koskevissa asioissa eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille.

 Asukasluettelot

  •  Asukasrekisterissä voi olla asukkaan nimi ja huoneistonumero, syntymäaika ja tiedot vesi-, autopaikka-, sauna- ja pesutupamaksuista.
  • Vuokratalon asukasrekisterissä voi olla vuokralaisen nimi ja huoneistonumero, henkilötunnus, vuokranmäärityksen tiedot ja luettelo asukkaan maksuista.
  • Asukasrekisterien henkilötietoja saa käsitellä vain asukassuhteen hoitoa koskevissa asioissa eikä niitä saa luovuttaa ulkopuolisille ilman asukkaan suostumusta.

Tarkkana henkilötunnuksen kanssa

  • Henkilötunnusta ei saa merkitä rutiininomaisesti osake- tai asukasluetteloon. Syntymäaika voidaan tallentaa esimerkiksi avainpalvelun oikeellisuuden varmistamiseksi.
  • Osakeluetteloonkaan henkilötunnusta ei saa tallentaa pysyvästi edes osakkeenomistajan vaihtuessa, vaikka asunto-osakeyhtiön pitää ilmoittaa uuden osakkaan henkilötunnus veroilmoituksessaan.

Lue myös

Asuminen: Henkilötunnus osakeluetteloon vai ei? »
Asuminen: Laki paransi tietosuojaa »
Asuminen: Ammattilainen tietää vastuut »
Asuminen: Ohjeita vuokrauksen tietosuojaan »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.