Tulostusversio

3/2012

Työelämä: Kieku tuntee virkamiehen

Teksti: Markku Summa

Valtion yhteiseen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmään Kiekuun siirretään 70 000 työntekijän yhteys-, palkka- ja koulutustiedot. Laajuutensa ja tietosisältönsä takia uuden järjestelmän tietoturva on korotettua tasoa.

Kauan odotettu ja nyt toteutusvaiheessa oleva Kieku-hanke on historiallisen mittava; sen budjetti kokonaisuudessaan on noin 100 miljoonaa euroa. Vastaavanlaisia uudistuksia tehdään julkishallinnossa harvoin, ehkä 20–30 vuoden syklillä.

Yhteistä tietojärjestelmää perustellaan tuottavuuden ja palvelukyvyn parantamisella.

”Se tuottaa myös parempilaatuista tietoa taloudesta ja henkilöstöstä johtamisen tueksi erityisesti hallinnonala- ja valtiotasoisesti”, sanoo yksikönjohtaja Lasse Skog Valtiokonttorin Kieku-yksiköstä.

Mukana miltei kaikki virastot

Kieku koskee lähes 70 000 henkilöä, ja sen piirissä on noin 70 ministeriötä ja virastoa. Ulkopuolelle jäävät vain Puolustusvoimat ja VTT, joilla on jo ennestään vastaavanlainen järjestelmä vielä laajemmalla toiminnallisuudella.

Lähtökohtaisesti Kieku sisältää kaikki samat tiedot, jotka ovat virastokohtaisissa talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmissä. Kiekuun voidaan kuitenkin liittää myös osaamistietoja sekä dokumentoida tulos- ja kehityskeskustelujen tiedot työntekijän suoriutumisesta, tavoitteista ja kehittymisestä.

Vaikka Kieku ei sisälläkään salaista tietoa, tietoturvaan on Skogin mukaan panostettu erityisen paljon. Mahdollisen tietomurron vaikutukset ovat vakavat silloin, kun on kysymys suuresta tietovarastosta. Kuitenkin yhden ison tietovaraston suojaamiseen on Skogin mukaan mahdollista panostaa merkittävästi enemmän kuin esimerkiksi seitsemänkymmenen erillisen järjestelmän tietoturvan varmistamiseen.

Erilaisia käyttövaltuuksia

Laajuutensa ja tietosisältönsä vuoksi uusi järjestelmä on sijoitettu korotetulle tietoturvatasolle. Sen sijaan käyttäjäorganisaatioilta - ministeriöiltä ja virastoilta - edellytetään liittymisvaiheessa tietoturvan perustasoa. Kolmannen osapuolen tekemissä auditoinneissa on todettu, että Kiekun tietoturva on riittävällä tasolla.

Järjestelmän käyttäjähallinta perustuu käyttövaltuuksiin, jotka myönnetään hyvien käytäntöjen perusteella ja joiden käyttöä valvotaan. Virkamiehellä on kaikkein suppeimmat valtuudet, esimiehellä jo laajemmat koskien kuitenkin vain omaa yksikköä. Kaikkein laajimmat käyttövaltuudet ovat ammattikäyttäjillä, kuten talous- ja henkilöstöhallinnon vastuuhenkilöillä.

Käyttöönotto vaiheittain

Kiekun käyttöönotto virastossa kestää vuoden ja se tehdään yhteistyössä Valtiokonttorin, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden, ministeriön ja järjestelmätoimittajan kanssa.

"Tiedot siirretään vanhasta järjestelmästä uuteen sitä tarkoitusta varten tehdyillä konversio-ohjelmistoilla. Konversiot ovat teknisesti kova haaste, koska lähdejärjestelminä on useita erilaisia tietojärjestelmiä, joita on käytetty hyvin monella, toisistaan poikkeavalla tavalla”, Skog sanoo.

Pilottina Kiekun ovat ottaneet käyttöön vuoden 2011 aikana Valtiokonttori ja Suomen Akatemia, kuluneena keväänä Maahanmuuttovirasto, Joutsenon ja Oulun vastaanottokeskukset sekä Pelastusopisto.

Loppuvuonna Kiekuun siirtyy valtiovarainministeriö, Palkeet sekä verohallinto. Keväällä 2013 käyttöönottovuorossa ovat sisäministeriön hallinnonalan muut virastot.

"Tällä hetkellä Kiekun piirissä on noin 1 200 henkilöä, ja vuodenvaihteen jälkeen määrä on kasvanut 7 500 henkilöön. Etenemme vaiheittain, koska haluamme toimia varman päälle", Skog kiteyttää.

Viimeisetkin virastot siirtyvät Kiekuun vuoteen 2016 mennessä.

Lue myös

Työelämä: Kieku on megahanke »
Työelämä: Kiekun käyttöönotossa eroja »
Työelämä: Kiekun startti onnistui Pelastusopistossa »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.