Tulostusversio

3/2012

Tekijänoikeudet: Teleyritykset eivät suostu nettipoliiseiksi

Teksti: Marjo Rautvuori

Ehdotetut internetliikenteen estot ovat teleoperaattorien mielestä täysin väärä keino puuttua verkkopiratismiin.

Teleyrityksiä kismittävät ehdotukset, jotka lisäisivät niiden tehtäviä tekijänoikeusloukkausten torjunnassa.

Tekijänoikeustoimikunta ehdottaa alkuvuonna julkistamassaan mietinnössä, että tuomioistuin voisi tekijänoikeuden haltijan vaatimuksesta määrätä teleyrityksen estotoimiin. Teleyrityksen pitäisi estää pysyvästi asiakkaidensa pääsy sellaiselle verkkosivulle, jolla on tekijänoikeuksia loukkaavaa aineistoa.

Nykylainsäädännön mukaan tekijänoikeuden haltija voi nostaa kanteen vain väitettyä tekijänoikeuden loukkaajaa vastaan ja senkin puolen vuoden kuluessa.

Toimikunta perustelee ehdotustaan sillä, että suomalainen operaattori on usein ainoa, joka voi olennaisesti vähentää loukkauksen haittoja. Koska useat tekijänoikeuksia loukanneet palvelut ovat Suomen ja Euroopan ulkopuolella, palvelujen ylläpitäjiä on vaikea saada vastuuseen ja palveluja suljetuiksi.

Lainsäädännön uudistamisessa on menossa aikalisä: opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää ja arvioi vaihtoehtoisia ratkaisuja. Aiheesta ministeriössä tehty muistio oli lausuntokierroksella kesällä.

Pysyvät estot laittomia?

Lakiesityksiä odoteltaessa teleoperaattorit vastustavat toimikunnan ehdotusta. Eriävä mielipide toimikunnan ehdotukseen on jätetty teleyritysten edunvalvojan FiCom ry:n nimissä.

FiComin mielestä esitys on valmisteltu puutteellisesti ja se ottaa huomioon vain tekijänoikeuksien haltijoiden näkökulman. Estotoimet eivät ratkaise verkkopiratismia eli tekijänoikeudella suojattujen sisältöjen laitonta käyttöä ja jakamista.

”Toteutuessaan esitys johtaisi sekä viranomaisia että kansallisia tuomioistuimia sitovaan EU-oikeuden vastaiseen lopputulokseen. EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisusta on monia tulkintoja, mutta ainakaan valvonta ja järjestelmälliseen suodattamiseen velvoittaminen operaattorin kustannuksella eivät ole sallittuja”, sanoo FiComin lakimies Mika Enäjärvi.

Tekniikan kehitys haastaa estomenetelmät

Koska tietoliikenneverkot ovat yhteiskunnan kannalta kriittistä infrastruktuuria, pysyvät estot johtaisivat operaattorien mukaan teknisiin ongelmiin ja arvaamattomiin seurauksiin. FiComista muistutetaan, että internetprotokollaa käyttävät myös puhelin- ja sähköpostiliikenne sekä esimerkiksi viranomaisten sähköiset palvelut.

Pysyvät tekniset estot voivat myös vaarantaa internetin käyttäjien oikeutta viestiliikenteeseen ja lailliseen sisältöön.

”Samassa IP-osoitteessa sijaitsee usein useita palveluja ja erilaista liikennettä. Jos eri maissa eri osoitteet olisivat estettyjä, ei käyttäjä ehkä pääsisi haluamalleen sivulle tai sähköposteihin”, Enäjärvi huomauttaa.

”Täysin laillista palvelua tarjoava ei voisi muutaman vuoden päästä millään tietää, ettei palvelu olekaan kaikkien saatavissa.”

Teleyritykset vetoavat myös estotoimien tehottomuuteen. Tekniikan nopean kehityksen takia ne vanhenevat nopeasti ja ovat muutenkin helposti kierrettävissä ilman erityisosaamista. Internetin uusi osoitejärjestelmä IPv6 tekee estomenetelmistä entistäkin tehottomampia, koska osoitteita tulee valtavasti lisää.

Tekijänoikeustoimikuntakin myöntää mietinnössään, että tekniset estomenetelmät ovat teleoperaattoreille haaste. Toisaalta toimikunnan mukaan suurin osa operaattoreista soveltaa niitä jo nyt estääkseen pääsyn haitallisiin palveluihin.

Estolistat vaatisivat jatkuvaa valvontaa

”Ajantasaisten estolistojen luominen edellyttäisi jatkuvaa ja reaaliaikaista nettiliikenteen valvontaa, eikä sekään riittäisi”, Mika Enäjärvi huomauttaa:

”On tuomioistuinten eikä verkkoyhteyksien tarjoajien tehtävä arvioida, onko materiaali sisällöllisesti lainvastaista ja onko se saatettu saataville niin, että jakelijalla on siihen oikeus.”

Teleyritykset korostavat, että internetyhteyksien tarjoajat eivät ole osallisina luvattomassa verkkojakelussa. Siksi kustannuksia ja vastuuta menettelyjen oikeellisuudesta ja seurauksista ei pitäisi vyöryttää operaattorien vastuulle.

Tekijänoikeustoimikunta toppuuttelee näitä huolia toteamalla, että tuomioistuimen päätökseen perustuva esto ei voi johtaa teleyrityksen vahingonkorvausvastuuseen. Teleoperaattorit voisivat lisäksi rajoittaa mahdollista vastuutaan asiakassopimuksissaan.

Ongelmiin puututtava niiden lähteellä

Miten sitten operaattorien mielestä pitäisi toimia verkkopiratismin vähentämiseksi?

”Ongelmiin tulee puuttua niiden lähteellä tai toissijaisesti palvelimella, ei verkkotason kieltomääräyksillä. Näin todetaan myös tekijänoikeuslaissa ja EU:n tekijänoikeusdirektiivissä”, Mika Enäjärvi vastaa.

”Käynnissä on useita yhteistyöhankkeita, joissa lainvastaisuuksiin puututaan toiminnan lähteillä. Lisäksi on toimivia keinoja poistaa laitonta materiaalia. Myös poliisin verkkotoiminnan tehostaminen ja kansainvälinen yhteistyö kanteiden nostamiseksi laittoman toiminnan sijaintimaissa ovat kannatettavia keinoja.”

Tehokkain ase nettipiratismin vastaisessa taistelussa olisi kuitenkin laillisten ja helppokäyttöisten verkkopalvelujen kehittäminen vastaamaan kasvavaan kysyntään.

 

Tekijänoikeustoimikunnan mietintö; Ratkaisuja digiajan haasteisiin. Työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:2 >>

Lue myös

Tekijänoikeudet: Piratismi aisoihin varoituskirjeillä? »
Tekijänoikeudet: Tapaus Pirate Bay herättää kysymyksiä »
Tekijänoikeudet: Mieluummin porkkanaa kuin keppiä »
Tekijänoikeudet: Vaikeaa rajanvetoa EU:ssa »
Tekijänoikeudet: Teleyritykset muutoksen edessä? »
Tekijänoikeudet: ACTA jatkaa kulkuaan »
Tekijänoikeudet: Katoaako käyttäjän tila verkossa? »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.