Tulostusversio

3/2012

Tekijänoikeudet: Piratismi aisoihin varoituskirjeillä?

Teksti: Kirsi Castrén ja Marjo Rautvuori

Tekijänoikeuden omistajat toivovat, että lakiehdotus ilmoituskirjeiden lähettämisestä laittomasti lataaville otettaisiin uuteen käsittelyyn.

”Lähtisin kitkemään piratismia ensisijaisesti positiivisen kautta, mutta totta kai lakia pitää valvoa. Mitä hyötyä on laista, jota ei valvota?”, kysyy Thomas Westerberg, Suomen peliohjelmisto- ja multimediayhdistys FIGMA ry:n toiminnanjohtaja.

Hän viittaa edellisen hallituksen esitykseen, jossa ehdotettiin, että tekijänoikeuden alaista materiaalia laittomasti verkossa jakaville alettaisiin lähettää varoituskirjeitä.

Suomessa videopelejä valmistaa noin 70 pelistudiota. Peliala kärsii piratismista siinä kuin musiikki ja elokuvakin. Vuoden 2011 tekijänoikeusbarometrin mukaan joka viidennessä suomalaiskodissa ladataan laitonta materiaalia vertaisverkoista.

”Laittomasti ladatut pelit ovat menetettyä rahaa pelien tekijöille, julkaisijoille ja jälleenmyyjille, kaikille arvoketjussa osallisille”, Westerberg huomauttaa.

Uusi keino piratismia vastaan

Paljon keskustelua herättäneessä lakiesityksessä ehdotettiin, että teleoperaattorit lähettäisivät asiakkailleen tekijänoikeustahojen ilmoitusten perusteella tekijänoikeuksien valvojan laatiman varoituskirjeen. Kirjeessä kerrottaisiin tekijänoikeuksista ja laittoman lataamisen seurauksista.

Mikäli laiton toiminta varoituksista huolimatta jatkuisi, olisi tekijänoikeuden omistajalla mahdollisuus nykyiseen tapaan saada tekijän yhteystiedot tuomioistuimen päätöksellä ja halutessaan viedä asia poliisitutkintaan.

Hallituksen esityksessä arvioitiin, että varoituskirjeet laajentaisivat luvattoman verkkojakelun vastaisen taistelun keinovalikoimaa sekä vähentäisivät osaltaan tarvetta poliisitutkintaan ja oikeudenkäynteihin.

Lakiesitys raukesi eduskuntavaalien vuoksi ja on nykyisessä hallituksessa selvitettävänä.

Tekijänoikeuksien omistajien edunvalvoja, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus TTVK toivoo, että nykyinen hallitus ottaa ehdotuksen uudelleen käsittelyyn.

Toiminnanjohtaja Antti Kotilaisen mukaan kirjemenettely mahdollistaisi nykyistä laajemman puuttumisen tekijänoikeuksien loukkauksiin. Vastaavia käytäntöjä on jo sovellettu muissa maissa, kuten Ranskassa.

Lakiesityksessä sähköisen viestinnän tietosuojalakia olisi muutettu siten, että se olisi sallinut teleoperaattorin asiakkaiden tunnistamistietojen käsittelyn kirjeiden lähettämistä varten. Asiakkaan henkilöllisyyttä ei olisi paljastettu kirjeen lähettäjänä toimivalle tekijänoikeusjärjestölle.

TTVK:n Kotilainen ei ota suoraan kantaa siihen, kaventaisiko ehdotus verkonkäyttäjien yksityisyyttä.

”Ehdotettu malli on nopeampi ja pehmeämpi keino kuin nykyiset. Laittomasti lataava saisi ilmoituksen, toisen ja ehkä kolmannenkin, ja lopettamalla toiminnan varmistaisi, ettei seurauksia tule”, hän sanoo.

TTVK:n mielestä menettelyä voisi vielä parantaa ehdotetusta siten, että samalle nettiasiakkaalle lähetettyjen kirjeiden määrää seurattaisiin.

Tekijänoikeuksin suojatun materiaalin luvaton verkkojakelu on rikos. Eikö ole periaatteellista ongelmaa siinä, jos rikoksen selvittäminen jätetään muiden kuin laillisuusviranomaisten tehtäväksi? Kysymyksen on nostanut esille muiden muassa Kuluttajavirasto lakiehdotusta varten tekemässään lausunnossa. 

”Esityksessä tekijänoikeustaho saisi tietää liittymän haltijan vasta tuomioistuimen päätöksellä, kuten nytkin,” Kotilainen kommentoi. 

Tietosuoja mietityttää

Teleyritysten tehtäväksi tulisi välittää tekijänoikeustahon laatima varoituskirje asiakkaalle. Teleyritysten edunvalvoja FiCom ry ei innostu ajatuksesta.

”Kirjemenettelyyn voi liittyä tietosuojaongelmia niin asiakkaiden nettiliikenteen valvonnan, tunnistamistietojen käsittelyn kuin tiedoista muodostuvien henkilötietorekisterien kannalta”, sanoo FiComin lakimies Mika Enäjärvi.

”Ilmeisesti juuri siksi Suomen rauenneessa esityksessä ei ollut nettiyhteyden katkaisumahdollisuutta eikä kirjeiden rekisteröintiä”, hän huomauttaa.


Hallituksen esitys tekijänoikeuslain 60 a §:n ja sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta HE 235/2010 vp
>>

Lue myös

Tekijänoikeudet: Teleyritykset eivät suostu nettipoliiseiksi »
Tekijänoikeudet: Tapaus Pirate Bay herättää kysymyksiä »
Tekijänoikeudet: Mieluummin porkkanaa kuin keppiä »
Tekijänoikeudet: Vaikeaa rajanvetoa EU:ssa »
Tekijänoikeudet: Teleyritykset muutoksen edessä? »
Tekijänoikeudet: ACTA jatkaa kulkuaan »
Tekijänoikeudet: Katoaako käyttäjän tila verkossa? »

Bookmark and Share
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.