Tulostusversio

3/2012

Profiili: Pilvipalvelut - kunnan etu vai uhka?

Teksti: Päivi Männikkö

Kuntien IT-sopimuskäytännöt ovat kehittyneet valtavasti takavuosista, mutta tarkkuutta vaaditaan varsinkin pilvipalveluissa.

Kuntaliitto neuvoo kuntia olemaan sopimisessa tarkkoina etenkin sen suhteen, mitä tiedoille tapahtuu sopimuksen päätyttyä.

Neuvo pätee yhä, vaikka ennen vanhaan sopimuksissa oli paljon enemmän toivomisen varaa. Kuntaliiton erityisasiantuntija Simo Tanner muistelee, kuinka erään kunnan verkkopalvelua ylläpitänyt yhden miehen firma suivaantui sopimuksen irtisanomisesta ja yritti siepata palvelimen itselleen.

”Neuvoimme, että älkää antako pojan leikkiä, ottakaa kone ja kaikki tiedot talteen. Älkää edes neuvotelko”, Tanner muistelee.

”Nyt sopimuskäytäntö on huomattavasti parempaa.”

Sopimuskäytännöt yhtenäistyvät

Kuntien IT-hankintasopimuksista laaditut ohjeet ovat vuodelta 2007, ja niitä on tarkoitus uudistaa lähitulevaisuudessa. Samalla tietosuoja- ja tietoturva-asiat aiotaan ottaa ohjeissa nykyistä paremmin huomioon.

”Tavoitteena on, että ohjeet ovat valtionhallinnon kanssa yhtenäiset”, Tanner sanoo.

Julkisen hallinnon yhteisen sopimuslinjan toivotaan helpottavan neuvotteluja, kun kunta ostaa suurelta, usein omia sopimuspohjiaan suosivalta palveluntarjoajalta.

Missä tieto sijaitsee?

Tietosuoja on tapetilla erityisesti sovittaessa pilvipalveluista. Toistaiseksi kunnat ovat turvautuneet kotimaisessa omistuksessa oleviin pilvipalveluntarjoajiin. Jos kunta tekee pilvipalvelusopimuksen kansainvälisen yrityksen kanssa, voiko se luottaa siihen, että palvelussa olevia henkilötietoja käsitellään EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti? Tanner suhtautuu ajatukseen lievällä varauksella.

”Ainakin eräs iso toimittaja on vakuuttanut minulle, että voidaan sopia, etteivät tiedot missään tilanteessa mene EU:n ulkopuolelle. Mutta puheet ovat puheita. Jos sellaisen palvelun ottaisi käyttöön, sopimus täytyisi käydä läpi tarkkaan.”

Uudistukset vauhdittavat IT-ratkaisuja

Kotimaisissakin pilvipalveluissa on ongelmansa, koska niissä olevat tiedot menevät julkisen internetin kautta.

Vastauksena tähän Kuntaliitossa on hahmoteltu jo useita vuosia uutta tietoliikenneratkaisua, joka olisi samantapainen kuin valtionhallinnon verkot yhdistävä kytkentäydin. Uusi ratkaisu mahdollistaisi esimerkiksi julkisesta internetistä irrallaan olevat pilvipalvelut.

”Jos hyvin käy, se on käynnistetty vuoden sisällä, mutta yllätyksiä tulee aina”, Tanner sanoo.

Tällä kertaa ratkaisun toteutumista puoltaa kuitenkin se, että kuntien on nyt muutenkin mietittävä tietotekniikkansa uudelleen meneillään olevien kunta- ja palvelurakenneuudistusten takia.

Lue myös

Profiili: Kuntaliitto »
Profiili: Kunnat kavahtavat tietosuoja-asetusta »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.