Tulostusversio

4/2012

Terveydenhuolto: Tuleva biopankki testaa jo suostumuslomakkeita

Teksti: Kirsi Castrén

Lain voimaantuloa odoteltaessa Turussa suunnitellaan biopankin käytäntöjä.

Turkuun on perusteilla Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirin sekä Turun yliopiston yhteinen Länsi-Suomen biopankki. Lain voimaantuloa ja biopankille sen jälkeen anottavaa Valviran lupaa odoteltaessa Turussa suunnitellaan jo käytäntöjä.

”Tiedotteita hahmotellaan ja suostumuslomakkeet näytteen antajille ovat testattavina potilailla”, kertoo professori Tarja Laitinen Turun yliopistosta.

Sairaalapotilaille annettavassa suostumuslomakkeessa kerrotaan, että näytettä käytetään lääketieteelliseen perustutkimukseen tai muuhun terveystieteelliseen tutkimukseen sekä tuotekehitykseen. Tutkimusalueet kattavat kaikki erikoisalat, joihin kuuluvia sairauksia kyseisessä sairaalassa hoidetaan.

Tarkka mutta selkeä lomake

Lomakkeessa ovat biopankkilakiin sisältyvät maininnat siitä, että potilaalla on oikeus saada tietoa tutkimuksista, joihin hänen näytettään on käytetty, rekistereistä, joista hänen tietojaan on kysytty sekä tieto siitä, minne hänen näytteensä on luovutettu.

Ymmärtävätkö potilaat muotoilusta, että heidän näytettään voidaan tutkimusyhteistyön puitteissa luovuttaa eri organisaatioille sairaalan ulkopuolelle ja jopa ulkomaille?

”Ihmiset ovat erilaisia; jotkut haluavat antaa suostumuksensa lääketieteelliseen tutkimukseen eivätkä halua miettiä asiaa tarkemmin”, Laitinen sanoo.

”Toiset taas, kuten esimerkiksi potilasjärjestöjen ja median edustajat, haluavat tietää asioista hyvinkin tarkkaan ja ymmärtää näytteen tutkimuskäytön koko kaaren. Heillä on oltava tämä tieto käytettävissään.”

”Kaikille yhteisen suostumuslomakkeen pitää kuitenkin olla riittävän yksinkertainen, jotta se on kaikille ymmärrettävä.”

Harkinnassa kaksivaiheinen suostumusmenettely

Missä vaiheessa potilaalta tullaan kysymään suostumus terveydenhuollon eri rekistereiden käyttöön?

”Asia on vielä pohdittavana, mutta ehdotukseni on, että perusbiopankkia varten kysyttäisiin potilaalta suostumus käyttää sairaalan omia potilasasiakirjoja.”

”Jos halutaan tietoja jostain muusta terveydenhuollon rekisteristä, tarvittaisiin seuraavan vaiheen lupa, samoin kuin jos halutaan luovuttaa potilaan henkilötietoja eteenpäin”, Laitinen kaavailee.

Tunnistettavuus häivytetään

Länsi-Suomen biopankissa potilaan henkilötiedot tullaan suojaamaan näytteiden numeerisen koodauksen lisäksi siten, että näytteisiin liitettävät potilastiedot eivät ole alkuperäisessä muodossaan.

Potilasasiakirjoista käytetään vain tutkimuksen kannalta merkittävää, rakenteistetussa muodossa olevaa tietoa.

”Tiedoista ei peitetä vain henkilötunnusta vaan myös muita tunnistamista mahdollistavia tekijöitä, kuten sairauden harvinaisuutta. Harvinaisen sairauden kohdalla ei paljasteta esimerkiksi potilaan ikää vaan ainoastaan ikäluokka”, Laitinen kuvaa.

Lue myös

Terveydenhuolto: Biopankkilain tulkinnanvaraisuus heikentää tietosuojaa »
Terveydenhuolto: Biopankkilaki on tutkijalle tervetullut »
Terveydenhuolto: Mikä biopankki? »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.