Tulostusversio

1/2013

E-arkistossa urkinnasta on tehty hankalaa

Teksti: Marjo Rautvuori

Kansallinen terveysarkistohanke etenee kohti sähköisen potilastietoarkiston käyttöönottoa. Potilastietoarkiston urkkiminen on erittäin hankalaa ilman, että siitä jäisi nopeasti kiinni.

Kansallisen Terveysarkiston tietojärjestelmäpalveluiden valmistelussa on siirrytty uuteen vaiheeseen.

Sähköinen lääkemääräys (e-resepti) on nyt otettu käyttöön miltei kaikissa julkisen terveydenhuollon yksiköissä. Lääkemääräyksen onnistunut käyttöönotto antaa uskoa potilastietoarkiston (e-arkisto) toteutumiselle suunnitellusti, vaikka sen aikataulu on tiukka. Julkisella puolella e-arkiston ensimmäisen liittymisvaiheen takaraja on syksy 2014, yksityisen terveydenhuollon yksiköissä vuotta myöhemmin.

E-arkiston edelläkävijöitä ovat Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja Kuopion kaupunki. Ensimmäiset tiedot arkistoon vietiin Kuopiossa talvella 2011–2012. Hankejohtaja Pauli Kuosmasen mukaan pilotille asetetut tavoitteet saavutettiin henkilöstön vahvan sitoutumisen ja koko pilottiajan tehdyn aktiivisen tiedonkeruun avulla.

”Teknisiä ongelmia ja muutostarpeita tuli esiin hyvin vähän. Harvoiksi jäivät myös järjestelmien tietosuojaa ja -turvaa koskevat kysymykset”, Kuosmanen sanoo.

Hänen mukaansa Kuopion kokemukset osoittivat, että tiedot pitäisi kirjata e-arkistoon rakenteisesti, yhtenäisten luokitusten mukaan. Se vaatisi henkilöstön koulutusta ja tietojärjestelmien parempaa käytettävyyttä.

Potilastiedot arkistoon vaiheittain

Sähköisen arkiston käyttöönoton valmisteluja tehdään jo useilla paikkakunnilla.

Ennen kuin terveydenhuollon yksikkö voi liittyä e-arkiston käyttäjäksi, sen potilastietojärjestelmän täytyy olla arkistokelpoinen sekä teknisesti että toiminnallisesti. Erityisesti tietosuojan ja tietoturvan varmistamiseksi tehdään auditointi, joka koskee organisaation ja tietojärjestelmän lisäksi välittäjätahoja.

”Henkilöstöä pitää kouluttaa, ja lisäksi tulee huolehtia myös teknisestä suojauksesta, esimerkiksi tietoliikenteen salauksesta”, sanoo projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Liittymisvaiheessa potilastietoarkistoon siirretään muiden muassa keskeiset potilastiedot, riskitiedot, lääkitys ja pitkäaikaisdiagnoosit.

Kun yksikkö on ottanut e-arkiston käyttöön, loput potilastiedot siirretään sinne asetuksen mukaisessa aikataulussa. Potilas itse päättää, suostuuko hän tietojen luovutukseen vai kieltääkö esimerkiksi jonkun yksittäisen käynnin tai hoitojakson tietojen luovuttamisen.

Tietojen käsittelyyn vaaditaan hoitosuhde

Kansallisen terveysarkiston tavoitteena on, että potilaiden ajantasaiset tiedot ovat saatavilla kaikissa hoitotilanteissa. THL:n kehittämispäällikkö Maritta Korhonen muistuttaa, että toisaalta on huolehdittava potilaan yksityisyydensuojasta:

”Tietoja ei voi katsoa kuka ja missä tahansa. Terveydenhuollon ammattilaisen ja potilaan välillä tulee olla hoitosuhde, joka todennetaan teknisesti.”

Mikäli hoitosuhteen todentamisen ehdot eivät täyty, tietoja katsovan on perusteltava toimensa erikseen. Kaikki potilastietojen käyttö myös talletetaan lokitietoihin, ja käytönvalvonnassa kiinnitetään huomiota poikkeaviin tapauksiin.

Tietosuojan toteutumista seuraa myös tietosuojavastaava, joka pitäisi olla nimettynä jokaisessa terveydenhuollon yksikössä. Tarvittaessa vastaava tekee pistokokeita.

Kentältä tulleen palautteen perusteella lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä ja asiakastietolakiin valmistellaan tietosuojaa parantavia muutoksia. Esimerkiksi tietojärjestelmien auditointeihin on tulossa tarkennuksia ja valvontaa kiristetään. Lääkemääräyksen suostumus- ja kieltokäytäntöä todennäköisesti muutetaan asiakastietolakia vastaavaksi.

Omien tietojen katselu vahvistaa yksityisyyttä

Potilas voi seurata tietojensa käyttöä sekä kieltää niiden luovuttamisen muille yksiköille Omien tietojen katselu -palvelussa.

Palvelussa näkyvät jo tiedot käyttäjän saamista sähköisistä resepteistä. Tietojaan on käynyt vajaan kolmen vuoden aikana katsomassa yli 400 000 asiakasta. Kun potilastietoarkisto otetaan koko Suomessa käyttöön, potilas voi nähdä myös potilaskertomuksensa ja sen lokitiedot.

Itä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueiden potilaat tutustuvat jo hoitotietojensa katseluun. He voivat kuitata saaneensa tietopaketin tai kieltää tietojensa luovutukset muille yksiköille. Tietojensa luovuttamisen on kieltänyt alle puoli prosenttia potilaista.

Lue myös

E-resepti yleistyy vauhdilla »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.