Tulostusversio

1/2013

Salainen perukirja

Teksti: Marianne Saine

Perintöverotusta varten tehtävässä perukirjassa on paljon henkilökohtaista tietoa sekä vainajasta että hänen perikunnastaan. Verottajasta onkin tullut paljon tiedon vartija.

Perukirjojen käsittely siirtyi vuonna 1994 käräjäoikeuksilta Verohallinnolle. Samalla perukirjoista tuli verottajan erityislainsäädännöstä johtuen salassa pidettäviä. Nyt ne tosin olisivat salaisia myös julkisuuslain nojalla, koska niissä on tietoja henkilön kokonaisvarallisuudesta.

"Perukirja sisältää runsaasti henkilökohtaista tietoa paitsi vainajasta, myös leskestä ja kuolinpesän osakkaista. Myös liitteitä on paljon, esimerkiksi testamentteja ja avioehtosopimuksia", johtava asiantuntija Helena Hynynen Verohallinnon oikeusyksiköstä sanoo.

Siksi perukirjan tietoja kysellään moneen tarkoitukseen, elatusapujen määrittämisestä tonttikauppojen tekoon saakka. Vuosittain koko Verohallintoon saapuu noin 30 000 perukirjaa koskevaa tiedustelua. Perukirjojen tietojen antamista säätelee verotietolaki.

Verohallinnon pitää vastata useiden eri tahojen ja kansalaisten tiedontarpeeseen.

"Se on haaste. Tietojen luovutus edellyttää tapauskohtaista arviointia lain soveltamisesta. Siviilioikeudellisia kysymyksiä ja pyynnön käyttötarkoitusta joudutaan pohtimaan hyvin tarkkaan", Hynynen kuvaa.

Hänen mukaansa pyynnöt ovat silti useimmiten perusteltuja. Myös verotoimiston kielteisestä päätöksestä tehtävät valitukset hallinto-oikeuteen ovat harvinaisia.

Viranomaisilla ei ole erioikeuksia

Perukirjan tietoja saavat ne viranomaiset, joilla on lainsäädännössään tiedonsaantioikeus henkilön veroasioista. Näitä ovat esimerkiksi ulosotto- ja sosiaaliviranomaiset. 

Tiedonsaantioikeudesta ei kuitenkaan ole säännöksiä kaikilla niillä viranomaisilla, jotka silti tarvitsevat perukirjatietoja tehtäviinsä. Ongelmaa selvitetään useissa työryhmissä.

"Oikeustapauksetkin määrittelevät tiedonsaantioikeutta, tuoreimpana KHO:n vuoden 2012 lopussa ELY-keskuksesta antama ratkaisu", Hynynen huomauttaa.

Yksityishenkilölle perukirjatietoja voidaan luovuttaa henkilön etujen, oikeuksien tai velvollisuuksien hoitamiseen.

"Erityinen haaste on turvakielto, joka otetaan aina huomioon, kun luovutetaan henkilöiden yhteystietoja. Myös henkilötunnusten luovuttaminen edellyttää tarkkuutta.”

Koulutusta ja mustia tusseja

Verohallinto on vastannut haasteeseen henkilökuntansa ohjeistamisella ja jatkuvalla kouluttamisella.

Perukirjan tietopyyntöjen käsittely vaihtelee eri verotoimistoissa. Osassa sen hoitavat perintöverotuksen valmistelijat, toisissa on erikseen asiakaspalvelua hoitavat henkilöt. Tulkinnallisissa tapauksissa he saavat apua verotoimistoista ja Verohallinnon oikeusyksiköstä. Tulevaisuuden tavoitteena on keskittää perukirjojen tietopyynnöt yhteen yksikköön.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun mukaan tietoja perukirjasta voidaan antaa vain pyynnön käyttötarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Koko asiakirjaa ei siis anneta.

"Perukirjathan ovat vielä paperisia. Käytännössä tietoja luovutetaan kopioimalla ja käyttötarkoitukseen soveltumattomien tietojen peittämisellä. Mustat tussit ovat tuttuja näitä asioita käsitteleville”, Hynynen kuvaa.

Lue myös

Perijöiden tiedot sai antaa ELY-keskukselle »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.