Tulostusversio

1/2010

Tietoturva: Saastunut kone puhtaaksi tai irti verkosta

Teksti: Jarkko Saarimäki

Pelkkä verkkoalueelle suuntautuvan liikenteen suodattaminen ei poista varsinaista tietoturvauhkaa teleyrityksen verkosta, sillä saastuneet päätelaitteet ovat edelleen kytkettyinä siihen. Tällaista haittaohjelmatartunnan saanutta päätelaitetta voidaan hyödyntää myöhemmin tietoturvaa vaarantavaan toimintaan.

Kun teleyritykset havaitsevat verkoissaan saastuneen tietokoneen, niiden on ryhdyttävä toimiin sen puhdistuttamiseksi. Tarvittaessa saastunut kone kytketkään kokonaan irti yleisestä viestintäverkosta. Nämä velvoitteet perustuvat viestintämarkkinalakiin.

Viestintävirasto on muistuttanut teleyrityksiä toistuvasti niiden oikeudesta tunnistaa verkossaan olevat saastuneet päätelaitteet liikenteen suodatustoimenpiteiden yhteydessä. Saastuneet päätelaitteet voidaan tunnistaa esimerkiksi seuraamalla, mitkä tietokoneet yrittävät liikennöidä suodatettuun verkko-osoitteeseen.

---

[KIRJOITTAJA]

Jarkko Saarimäki toimii kehityspäällikkönä Viestintävirastossa.

Lue myös

Tietoturva: Suodatus esti suuret vahingot »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.