Tulostusversio

1/2010

Verkkokauppa, osa 1: Rekisterit tietojen käytön mukaan

Teksti: Markus Salminen

Verkkopalvelujen tarjoajilla näyttää olevan ajoittain epäselvyyttä siitä, mitä eri henkilörekistereitä niille muodostuu, ja mitä tietoja rekistereihin kuuluu.

Henkilörekisteri muodostuu tiedoista, joita käsitellään samaan käyttötarkoitukseen. Siksi yritykselle syntyy esimerkiksi olemassa olevien asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden tiedoista erilliset henkilörekisterit. Asiakkaiden tietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi, ja potentiaalisia asiakkaita tavoitellaan suoramarkkinoinnilla. Nämä ovat eri käyttötarkoituksia. Myös internetissä järjestettävän kilpailun, arvonnan tms. osallistujien tiedoista voi muodostua oma, erillinen rekisterinsä.

Henkilörekisteriin kuuluvat kaikki ne henkilötiedot, joita käsitellään samassa käyttötarkoituksessa riippumatta siitä, mihin tiedot on talletettu. Näin ollen esimerkiksi verkkokaupan asiakasrekisteri ei muodostu ainoastaan asiakkaiden nimistä, yhteystiedoista ja mahdollisesta henkilötunnuksesta, vaan siihen kuuluvat myös tiedot asiakkaan tilauksista, niiden toimittamisesta, maksamisesta jne. Jos yritys taltioi asiakaspuheluja, nekin kuuluvat asiakasrekisteriin. Henkilörekisterillä tarkoitetaan siis loogista kokonaisuutta, ja henkilötieto on pelkkiä asiakkaan yksilöintitietoja laajempi käsite.

Henkilötietolain suunnitteluvelvoite edellyttää, että yritys kartoittaa ja määrittelee jo etukäteen, mihin eri henkilörekistereihin sen verkkopalveluissa kerätään tietoja ja mitä nämä tiedot ovat.

Lähde: Tietosuojavaltuutetun toimisto

 

---

[KIRJOITTAJA]

Artikkelisarjan kirjoittaja OTM, KTM Markus Salminen toimii yrittäjänä Lex-Dialog Oy:ssä ja on erikoistunut kuluttajaliiketoiminnan tietosuojan kehittämiseen. Salmisella on aihealueen oikeudellisen ja kaupallisen osaamisen lisäksi yli kymmenen vuoden kokemus liiketoiminnan ja tietojärjestelmien kehittämishankkeista. Hän on kirjoittanut aiheesta kirjan Tietosuoja sähköisessä liiketoiminnassa (Talentum 2009) sekä Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeen Portaalitoiminnan suunnittelu ja toteutus (Asiaa tietosuojasta 2/2007).

Lue myös

Verkkokauppa, osa 1: Kerää tiedot oikein »
Verkkokauppa, osa 1: Kauppiaan muistilista »
Verkkokauppa, osa 1: Tietojen käsittelystä ei tiedotettu »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.