Tulostusversio

4/2009

Henkilörekisterit: Väestötietojärjestelmä

Teksti: Ilkka Turunen

Väestötietojärjestelmään talletetaan tietoja henkilöistä, kiinteistöistä, rakennuksista, asuin- ja toimitilahuoneistoista sekä hallinnollisista aluejaoista.

Järjestelmän tietoja voidaan käsitellä esimerkiksi viranomaisten tehtävien hoitamisessa, tieteellisessä ja historiallisessa tutkimuksessa, tilastojen laatimisessa, asiakkuuden hallinnassa, markkinoinnissa ja mainonnassa sekä muussa näitä vastaavassa tietopalvelussa. Järjestelmän henkilötietoihin liittyy ns. julkinen luotettavuus.

Rekisterinpitäjiä ovat Väestörekisterikeskus ja maistraatit. Väestörekisterikeskus vastaa myös järjestelmän yleisestä toimivuudesta ja tietotekniikasta, tietohallinnosta sekä rekisteritoimintojen yhtenäisyydestä. Se pitää käyttäjä- ja lokirekisteriä sekä tapahtumatiedostoa (ns. lokin loki).

Tietojen ylläpidosta sekä niiden julkisuudesta ja luovuttamisesta säännellään yksityiskohtaisesti väestötietolaissa.

---

[KIRJOITTAJA]

Lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen toimii Perusrekisteriasioiden neuvottelukunnan sihteerinä. Neuvottelukunta on perusrekisterinpitäjien yhteistoimintaelin. 

Lue myös

Henkilörekisterit: Perustavanlaatuista tietoa »
Henkilörekisterit: Yritys- ja yhteisötietojärjestelmät »
Henkilörekisterit: Kiinteistötietojärjestelmä »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.