Tulostusversio

4/2009

Henkilörekisterit: Yritys- ja yhteisötietojärjestelmät

Teksti: Ilkka Turunen

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä sisältää yrityksiä, yhteisöjä ja elinkeinonharjoittajia sekä näiden vastuuhenkilöitä koskevia perustietoja.

Järjestelmä koostuu Patentti- ja rekisterihallituksen pitämien kauppa- ja säätiörekistereiden sekä Verohallinnon pitämien työnantaja-, ennakkoperintä- ja arvonlisävelvollisten rekistereiden eräistä tiedoista.

Jokaisella on oikeus saada järjestelmään sisältyvän yritys- ja yhteisötunnusrekisterin merkinnöistä tietoja, otteita ja todistuksia. Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja myös sähköisessä muodossa julkisuuslain mukaisesti. Järjestelmän tietojen oikeusvaikutukset määräytyvät kauppa- ja säätiörekisterilainsäädännön sekä verotustietojen julkisuudesta annettujen säädösten mukaan.

Kaupparekisteriin merkitään yrityksiä koskevat ilmoitukset ja tiedonannot, muun muassa ilmoitukset elinkeinotoiminnan aloittamisesta, muutoksesta ja lopettamisesta. Ilmoitukset sisältävät myös yrityksen vastuuhenkilöitä koskevia perustietoja. Kaupparekisteriä pitää Patentti- ja rekisterihallitus. Paikallisviranomaisina toimivat maistraatit sekä TE-keskukset (ensi vuoden alusta lukien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset).

Tilastokeskus ylläpitää tilastojen laadintaa varten hallussaan olevien tietojen pohjalta yritys- ja toimipaikkarekisteriä. Jokaisella on oikeus saada rekisteristä tietoja kopiona tai sähköisessä muodossa. Henkilötietojen käsittelyn osalta sovelletaan henkilötietolain säännöksiä.

----

[KIRJOITTAJA]

Lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen toimii Perusrekisteriasioiden neuvottelukunnan sihteerinä. Neuvottelukunta on perusrekisterinpitäjien yhteistoimintaelin. 

Lue myös

Henkilörekisterit: Perustavanlaatuista tietoa »
Henkilörekisterit: Kiinteistötietojärjestelmä »
Henkilörekisterit: Väestötietojärjestelmä »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.