Tulostusversio

2/2013

Reuman sairaala - kun iso laiva uppoaa

Teksti: Kirsi Castrén

Kun Reumasäätiö ajautui konkurssiin vuonna 2010, sen omistama, Heinolassa lähes 60 vuotta toiminut Reuman sairaala lakkautettiin. Konkurssipesän vastuulle jäi 1 500 hyllymetrin mittainen potilaskertomusarkisto ja runsaasti tutkimusnäytteitä.

Reuman sairaala otti vastaan potilaita pääasiassa sairaanhoitopiirien ja Kelan lähetteillä mutta myös yksityisesti.

Ison, puolijulkisen, montaa reittiä tulleita potilaita hoitaneen sairaalan alasajossa oli omat haasteensa myös tietosuojanäkökulmasta.

”Kaikki selvittelyyn osallistuneet eivät olleet perillä lainsäädännön sisällöstä”, muistelee hallitusneuvos Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

”Rekisterinpitoon ja tietosuojaan liittyvät säännökset eivät ole aivan selkeitä ja yksinkertaisia, ja aluksi vallitsi hiukan erilaisia käsityksiä siitä, kuka vastaa mistäkin.”

Julkisen sektorin potilaita toimeksiannosta hoitava yksityinen terveydenhuollon yksikkö toimii potilasrekisterin teknisenä rekisterinpitäjänä, kun taas henkilötietolain mukainen vastuullinen rekisterinpitäjä on palvelun ostava sairaanhoitopiiri tai terveyskeskus. 

Sosiaali- ja terveysministeriö, Valvira ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto neuvottelivat sairaalan potilasarkistojen sijoituspaikasta lähes vuoden ajan. Lopulta asiakirjat määrättiin aluehallintoviraston päätöksellä siirrettäväksi potilaiden kotikuntien sairaanhoitopiireille. Siirron kulut lankesivat sairaanhoitopiirien maksettavaksi.

Suurin osa Reuman sairaalan potilaista tuli Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiristä. Sairaanhoitopiiri ei ole toistaiseksi löytänyt sopivia tiloja palautettavalle aineistolle, joten arkisto on edelleen sairaalan tiloissa, mistä asiakirjoja tarvittaessa tilataan. Koska arkistoa ei ole kokonaisuudessaan voitu siirtää pois lakkautetusta sairaalasta, on konkurssipesä edelleen toiminnassa. Sairaanhoitopiiri maksaa pesälle vuokraa arkistotiloista ja -palveluista.

Reuman sairaalan toiminnan loputtua oli ratkaistavana monia käytännön ongelmia.

”Alkuhämmennys oli suuri. Ensimmäiset potilaat Reumasta tulivat meille jo seuraavalla viikolla, eikä potilasasiakirjojen siirtojärjestelyistä ollut vielä silloin selvyyttä”, kertoo hallintojohtaja Veli Penttilä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymästä.

Reuman sairaala oli suuri kansallinen toimija, jonka arkistojen kohtaloon kiinnitettiin huomiota monella viranomaistaholla sen toiminnan päättymisen jälkeen.

”Monesti tulee mietityksi, mihin joutuvat pienten yksityisen lääkäriasemien tai ammatinharjoittajien potilaskortistot toiminnan päätyttyä”, Penttilä sanoo.

”Jonkin verran niitä on palautunut meille esimerkiksi, kun ammatinharjoittaja on kuollut ja perikunta toimittaa meille materiaalia.”

”Näkisin, että jonkinlaista riskiä kuitenkin on, etteivät kaikki aineistot palaudu sairaanhoitopiireille asianmukaisesti”, hallintojohtaja arvioi.

Lue myös

Asiakasrekisteri kaupaksi konkurssin jälkeen »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.