Tulostusversio

2/2013

Reissuvihkon ostajan muistilista

Teksti: Markku Summa

Sähköistä reissuvihkoa hankittaessa on ensin pohdittava, mihin tarkoitukseen se tulee. Oppilaiden henkilötietojen käsittely on suunniteltava etukäteen. Käsittelyyn vaikuttavat koululle opetustoimen lainsäädännössä säädetyt tehtävät.

Koulussa voidaan kerätä vain sellaisia oppilasta koskevia tietoja, joiden tarpeellisuus pystytään perustelemaan oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta. Kodin ja koulun yhteistyön päälinjat vahvistetaan opetuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa päättämien keskeisten periaatteiden mukaisesti.

Henkilötietolaki ohjaa henkilötietojen käsittelyä yleislakina. Sen säännöksillä pyritään hyvän tietojenkäsittelytavan luomiseen. Viranomaistoiminnassa henkilötietojen käsittelyyn vaikuttaa myös julkisuuslaki.

Tietosuojavaltuutetun opas voi osaltaan auttaa kuntia reissuvihkon hankinnassa.

Tietosuojavaltuutetun opas oppilastietojen sähköisestä käsittelystä >>

Lue myös

Reissuvihko tietää oppilaasta paljon »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.