Tulostusversio

2/2013

Potilaat pinteessä

Teksti: Marianne Saine

Lääkärinkierroilla potilaan koko elämä saatetaan avata muiden potilaiden korviin. Missä on silloin potilaan oikeus yksityisyyteen? 

Sairaalan miestenosastolla on meneillään lääkärinkierto. Lääkäri ja hoitaja saapuvat kolmen hengen potilashuoneeseen. Lääkäri astuu sängyn reunalla istuvan noin 75-vuotiaan potilaan luo. Muut potilaat näyttävät keskittyvän omiin touhuihinsa. Hoitaja ojentaa potilaan kansion lääkärille. Lääkäri kertoo potilaalle, että ”aika paljon on niitä lisälyöntejä sydämessä, nyt on lääkityksiä vaihdettu”. Lääkäri jatkaa, että potilas voisi päästä kotiin, jos sinne järjestettäisiin kotiapua ja kotisairaanhoitaja. Potilas kysyy heti, mitä se maksaa. Hoitaja arvelee, että terveyskeskuksessa tiedetään hinnat. Lääkäri kertoo, että sen kautta voi saada maksuapuakin. Lääkäri puhuu uusista lääkkeistä ja sanoo kirjoittavansa niistä reseptit. Lopuksi lääkäri toivottaa potilaalle hyvää jatkoa kädestä pitäen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Riikka Lämsä vietti väitöskirjaa tehdessään pitkiä aikoja potilashuoneissa havainnoimassa, minkälaisiin tapahtumiin potilas sairaalassa törmää. Huhtikuussa tarkastetussa väitöskirjassaan hän esittää parannuksia muun muassa potilaan yksityisyydensuojaan.

Potilastoverit ja omaiset kuulolla

Potilaan yksityisyyden kannalta riskialttiimpia tilanteita sairaalassa ovat tulohaastattelu ja lääkärinkierrot.

"Tulohaastattelu saatetaan tehdä osaston käytävällä, kaikkien ohikulkijoiden kuullen. Haastattelussa käydään läpi monia potilaan elämäntilanteen asioita", Lämsä kuvaa.

Lääkärinkierto potilashuoneissa on puolestaan ikivanha käytäntö, joskin sinänsä tehokas ja nopea tapa järjestää potilaiden tapaamiset ja hoitokeskustelut. Puhtaasti lääketieteellisten asioiden lisäksi kierrolla voidaan käsitellä potilaan perheeseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyviä asioita tai kysellä päihteiden käytöstä.

Riikka Lämsä havainnoi tutkimuksessaan, miten potilashuoneen muut potilaat käyttäytyivät, kun lääkäri seurueineen oli yhden potilaan vuoteen äärellä.

"He käyttäytyvät kuin eivät olisi paikalla, lukevat, järjestelevät tavaroitaan ja ovat tahallaan poissaolevan oloisia. Tämä rakentaa sekä potilaalle että lääkärille osaltaan kahdenkeskisyyden illuusiota."

Vaitiolovelvoite koskee vain henkilöstöä

Tulohaastatteluihin ja lääkärinkiertoihin osallistuvia lääkäreitä ja hoitajia, kuten muutakin henkilökuntaa aina osastoilla käyviä kampaajia ja pappeja myöten sitoo vaitiolovelvollisuus potilaiden asioista. Sen sijaan kanssapotilaita ja muita sairaalassa kävijöitä se ei koske.

Potilaslaki ei ota kantaa siihen, onko suojattava tieto suullista vai kirjallista. Tietosuoja on tiukka, kun kyse on potilasasiakirjoista. Laki velvoittaa pitämään salassa potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot. Juridinen kehitystyö onkin kohdistunut kirjalliseen potilastietoon, kun sähköisen tiedonkäsittelyn kehittyminen on tarvinnut pelisääntöjä.

"Lääkärinkiertojen tietovuotojen mahdollisuutta ei sallittaisi missään muussa organisaatiossa, esimerkiksi kouluissa, verotoimistoissa ja pankeissa", Lämsä toteaa. 

Hän ei toki ehdota keskusteluaiheiden supistamista.

"On ymmärrettävää ja tärkeää, että esimerkiksi potilaan toimintakykyä kotona kysellään ja talousasiatkin tulevat esille. Vain paikka niiden käsittelyyn on väärä."

Potilailla pitäisi olla mahdollisuus itse vaikuttaa siihen, mitä tietoja hän haluaa käsitellä muiden potilaiden kuullen.

"Nykyään potilaalta pyydetään suostumuslomake siitä, minne kirjallisia potilastietoja voidaan lähettää. On tärkeää, että lupa pyydettäisiin myös suulliseen tiedon jakamiseen. Jos potilas tähän aktiivisesti suostuu, tilanne lääkärinkierroillakin voi olla ok."

Eri huone ja potilaan suostumus

Lääkärinkierto on jäänne ajoilta, jolloin potilaan hoito tapahtui paljolti potilashuoneissa. Riikka Lämsä esittää, että vuodeosaston potilas tapaisi lääkärin erillisessä huoneessa, kuten poliklinikoillakin.

"Nykyään potilasta kuljetetaan paljon muualle tutkimuksiin ja hoitoihin. Voidaan hyvin ajatella, että myös tiedollisen yksityisyyden vaatimukset voisivat edellyttää potilaan siirtymistä yksityiseen tilaan.”

"Jos potilas ei voi liikkua sängystään, joissakin sairaaloissa kanssapotilaille tarjotaan musiikkikuulokkeita lääkärinkierron ajaksi. Erilaisia käytäntöjä on siis jo nyt, ja niitä voi kehittää, jos yksityisyyteen halutaan kiinnittää huomiota."

Niin kutsuttuja paperikiertojakin sairaaloissa tehdään.

"Potilaan ja lääkärin kohtaaminen on kuitenkin tärkeä asia. Silloin potilaskin voi saada tietoa lääkäriltä. Paperikierto ei korvaa tätä eikä ole kattavasti suositeltavaa", Lämsä sanoo.

Yksittäisen potilaan on liki mahdotonta vaatia, että hänen asioistaan pitäisi keskustella privaatisti. Henkilö ottaa sairaalassa pikemminkin hyvän potilaan roolin kuin hankalan, joka vaatii jotakin ylimääräistä.

"Yksittäisillä henkilökunnan jäsenillä, lääkärillä tai muulla, on myös hankalaa muuttaa sairaalan käytäntöjä. Jos lääkäri haluaa tavata potilaat eri huoneessa, osaston aikataulu voi mennä sekaisin. Tarvitaan siis isompaa ja laajempaa keskustelua tilanteen muuttamiseksi", Lämsä toteaa.

Hän on työskennellyt aiemmin sairaanhoitajana.

"Työssä ollessani en tullut lainkaan ajatelleeksi lääkärinkiertojen tietosuoja-asioita, niin rutiininomainen asia se sairaalan arjessa on."

Potilaskertomus – Etnografia potiluudesta sairaalaosaston käytännöissä >>

Lue myös

Potilaan yksityisyys on arka asia »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.