Tulostusversio

3/2009

Yksityisyys: Tiedonhankinnasta tarkemmat pykälät

Teksti: Janne Kanerva

Uusien menetelmien lisäksi toimikunta ehdottaa lukuisia tarkennuksia nykyisten tiedonhankintakeinojen määritelmiin ja niitä koskeviin säännöksiin. Keinojen käyttämisen perusteena olevia rikoksia koskevia säännöksiä muutettaisiin jonkin verran.

Toimikunnan ehdotuksella halutaan yhtenäistää salaisia tiedonhankintamenetelmiä koskevia pakkokeinolain ja poliisilain säännöksiä.

Rikosten selvittämistarkoituksessa käytettäviä salaisia pakkokeinoja ja muita salaisia tiedonhankintakeinoja koskevat säännökset otettaisiin pakkokeinolain 10 lukuun.

Rikosten estämis- ja paljastamistarkoituksessa käytettäviä salaisia tiedonhankintakeinoja koskeva poliisilain 5 luku perustuisi mahdollisimman pitkälle pakkokeinolain 10 luvun säännöksiin.

Kaikkien pakkokeinojen ja salaisten tiedonhankintakeinojen käytöllä aiheutettujen vahinkojen korvaamisesta säädettäisiin pakkokeinolain 11 luvussa. Muilla kuin pakkokeinolaissa säännellyillä toimenpiteillä aiheutettuja vahinkoja koskevat poliisilain 8 luvun vahingonkorvaussäännökset vastaisivat pitkälti pakkokeinolain 11 luvun säännöksiä.

Mietinnön lausuntokierros päättyi elokuun lopussa. Lakien kokonaisuudistus perustuu nykyisen hallituksen ohjelmaan. Tarkoituksena onkin jatkovalmistelun jälkeen antaa hallituksen esitys niin, että nykyinen eduskunta ehtii vielä käsitellä sen.

Esitutkintalain, pakkokeinolain ja poliisilain kokonaisuudistus. Oikeusministeriön komiteanmietintö 2009:2 >>

------

[KIRJOITTAJA]

Lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva toimi esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilainsäädännön kokonaisuudistusta valmistelleen toimikunnan toisena päätoimisena sihteerinä.

Lue myös

Yksityisyys: Salaiseen tiedonhankintaan uusia keinoja »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.