Tulostusversio

2/2009

Henkilötiedot: Eniten lupia perintätoimintaan

Teksti: Katja Karjalainen

Tietosuojalautakunta voi myöntää luvan arkaluonteisten ja muiden henkilötietojen käsittelyyn, ellei se ole muuten sallittua henkilötietolain perusteella. Arkaluontoisia ovat muiden muassa terveyteen, sosiaalihuollon etuuksiin tai rikoksiin liittyvät henkilötiedot.

Tietosuojalautakunnan lupatoimivallasta säädetään henkilötietolain 43 §:ssä. Lupa voidaan myöntää määräajaksi tai toistaiseksi.

Lupaan on liitettävä rekisteröidyn yksityisyyden suojaamiseksi tarpeelliset määräykset. Määräyksiä voidaan tietosuojavaltuutetun tai luvansaajan hakemuksesta muuttaa tai täydentää, jos se tarpeen muuttuneiden olosuhteiden vuoksi.

Tietosuojalautakunta voi perua myöntämänsä luvan, kun edellytyksiä luvan myöntämiselle ei enää ole tai kun rekisterinpitäjä toimii luvan tai sen määräysten vastaisesti.

Tietosuojalautakunta teki vuosina 2004-2008 yhteensä 17 lupapäätöstä henkilötietojen käsittelystä. Niistä 15 tapauksessa lupa myönnettiin ja kahdessa evättiin.

Pääasiallisesti tietosuojalautakunnan myöntämää lupaa käytettiin perintätoiminnassa. Perintää varten lupia myönnettiin viisi. Edunsaajan varmentamiseen ja rahanpesulain tarkoituksiin lupaa käyttää yksi taho kumpaankin. Nämä kaikki luvat koskivat oikeutta hakea henkilötiedot suoraan väestötietojärjestelmästä. Tutkimustarkoituksiin myönnettiin kolme lupaa.

------

[KIRJOITTAJA]

Katja Karjalainen työskenteli tarkastajana Tietosuojavaltuutetun toimistossa.

Lue myös

Henkilötiedot: Tietosuojalautakunnan lupapäätöksiä noudatetaan »
Henkilötiedot: Huolellisuusvelvoite »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.