Tulostusversio

2/2009

Tunnistaminen: Palveluille tarkat vaatimukset

Teksti: Kirsi Miettinen

Hallituksen esityksessä (HE 36/2009) ehdotetaan uutta lakia vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista nykyisen sähköisiä allekirjoituksia koskevan lain tilalle.

Laki säätelisi vahvojen tunnistuspalvelujen tarjontaa ja välineiden liikkeellelaskua.

Esitys sisältää kattavat säännökset vahvan sähköisen tunnistuspalvelun tarjontaan ja toteuttamiseen liittyvistä yksityiskohdista, kuten palveluntarjoajan vakavaraisuuteen ja henkilöstöön kohdistuvista vaatimuksista, tietoturvasta, tunnistusperiaatteista ja ilmoitusvelvollisuuksista.

Uudessa laissa säänneltäisiin laajasti tunnistusvälineestä: sen liikkeellelaskua koskevasta sopimuksesta, luovuttamisesta kuluttajalle, välineen uusimisesta ja perumisesta sekä käytön estämisestä.

Ehdotettu laki sisältää varsin tarkan sääntelyn henkilötietojen käsittelystä sekä tietojen tallentamisesta ja tallennettujen tietojen käyttämisestä.

------

[KIRJOITTAJA]

Neuvotteleva virkamies Kirsi Miettinen työskentelee liikenne- ja viestintäministeriön viestintäpalveluyksikössä.

Lue myös

Tunnistaminen: Vahvalle tunnistukselle säännöt »
Tunnistaminen: Työnjako tasaa hankkeita »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.