Tulostusversio

4/2008

Tietosuoja: Tietosuojavaltuutetun selvitys

Tietosuojavaltuutetun toimisto selvitti kyselyllä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujenantajat ovat huolehtineet tietosuoja- ja tietoturva-asioista.

Kyselyn tarkoituksena oli lisätä palveluntarjoajien tietoisuutta henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista, selvittää niiden noudattamista sekä sitä, ovatko palvelujen antajat nimenneet tietosuojavastaavan.

Vastaajiksi valittiin muutama sata julkisen ja yksityisen sektorin palvelujenantajaa sekä sosiaali- että terveydenhuollosta. Kysely lähetettiin kesällä muun muassa kunnille, sairaanhoitopiireille ja erityishuoltopiireille. Hieman yli 70 prosenttia kyselyn saaneista vastasi kyselyyn.

Kyselyn yksityiskohtaiset tulokset ovat nähtävillä tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilla >>

Lue myös

Tietosuoja: Joko teillä on tietosuojavastaava? »
Tietosuoja: Vastaava on henkilökunnan tukena »
Tietosuoja: Vastaava toimii tietosuojan tulkkina »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.