Tulostusversio

4/2008

Tietosuoja: Laki helpottaa tutkinnan tiedonsaantia

Teksti: Kirsi Castrén ja Päivi Männikkö

Jokelan ja Kauhajoen koulusurmien tutkintalautakunnat saavat tavallista onnettomuustutkintaa laajemmat valtuudet henkilötietojen käsittelyyn. Koulusurmien tutkinnasta on säädetty erillislaki, joka tuli voimaan marraskuun alussa.

Lain nojalla tutkintalautakunnat saavat käyttöönsä tekijöistä muutoin salassa pidettäviä terveystietoja ja surmia edeltäneitä luottamuksellisia viestejä.

Valiokuntakäsittelyssä lakiin kirjattiin rajaus, jonka mukaan tietoja tekijän perhe-elämästä tai muista vastaavista henkilökohtaisista oloista ei sellaisenaan saa julkaista tutkintaselostuksessa.

Hallintovaliokunta korostaa mietinnössään viranomaisten tietojenvaihdon merkitystä. Mikäli tietosuoja rajoittaa liikaa tietojenvaihtoa, on ryhdyttävä toimiin lainsäädännön muuttamiseksi.

-----

[AIHEESTA ENEMMÄN]

Viranomaisten välisestä tietojenvaihdosta on säädöksiä muiden muassa poliisi- ja perusopetuslaeissa:

Poliisilaki (7.4.1995/493) 35 §

Poliisilla on oikeus saada viranomaiselta virkatehtävän suorittamiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjat salassapitovelvollisuuden estämättä. Edellytyksenä on, että tiedon tai asiakirjan antamista poliisille tai tietojen käyttöä todisteena ei ole kielletty tai rajoitettu laissa.

Jos poliisilla on syytä epäillä, että ajo-oikeuden, ampuma-aseluvan tai muun vastaavan luvan haltija ei enää täytä luvan saannin edellytyksiä, poliisilla on oikeus saada perustellusta syystä tietoja luvanhaltijan terveydestä, päihteidenkäytöstä tai väkivaltaisesta käyttäytymisestä. Salassa pidettäviä tietoja poliisi saa käyttää vain sen arvioimiseen, täyttääkö luvanhaltija luvan voimassaolon edellytykset.

Perusopetuslaki (21.8.1998/628) 40 §

Opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet, henkilöstö ja opetusharjoittelijat eivät saa ilman lupaa kertoa sivullisille työssään saamiaan tietoja oppilaiden, henkilöstön tai heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta.

He, samoin kuin kouluterveydenhuollon ja muun oppilashuollon työntekijät saavat kuitenkin antaa toisilleen ja opetusviranomaisille opetuksen asianmukaisen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot.

Lue myös

Tietosuoja tulilinjalla »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.