Tulostusversio

4/2008

Lyhyesti väitöstutkimuksista 4/2008

Puheentunnistus auttaa nappaamaan rikolliset

Filosofian maisteri Ville Hautamäen väitöstutkimus käsittelee automaattista puhujan tunnistusta. Tutkimustulosten avulla tutkimusryhmässä on työstetty puhujaprofilointisovellus muun muassa Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion käyttöön. Sovelluksen avulla rikostutkija pystyy löytämään tunnettujen rikollisten ääninäytteiden tietokannasta tuntemattomalle ääninäytteelle mahdollisen tekijän.

Käyttäjän antamasta puhenäytteestä lasketaan hänelle yksilöllisiä tunnuslukuja, joista muodostetaan tilastollinen malli tietokantaan. Hautamäki sovelsi väitöksessään ryhmittelymenetelmiä, joilla saatiin vertailutekniikkaa yli 120 kertaa nopeampi menetelmä. Puhujan rekisteröintiin kehitettiin noin 20 kertaa tämänhetkistä huipputasoa nopeampi mallinnusmenetelmä.

Puheentunnistusmenetelmää voitaisiin käyttää myös esimerkiksi passintarkastuksessa tai kännyköiden puhesovelluksissa, jolloin pin-tunnus voitaisiin korvata käyttäjän ääninäytteellä.

Ville Hautamäen väitöstutkimus Improving Pattern Recognition Methods for Speaker Recognition (Hahmontunnistusmenetelmät puhujan biometrisessa tunnistamisessa) tarkastettiin Joensuun yliopistossa 3.10.2008.

-----

Uusi nettiarkkitehtuuri torjuu hyökkäyksiä

Internet on kasvanut lyhyessä ajassa valtavasti ja sen käyttö on muuttunut, mikä on synnyttänyt teknisiä ristiriitoja. Silti internetin tekninen perusta on muuttunut vain vähän.

Diplomi-insinööri Teemu Koposen väitöstutkimuksessa suunnitellaan internetille uusi verkkoarkkitehtuuri, joka vastaa paremmin muuttuneita käyttötarpeita.

Tutkimuksessa on laadittu reititykseen pohjautuva nimipalvelu, joka tekee tiedon lataamisesta, palvelujen käytöstä ja esimerkiksi palomuurien asentamisesta verkolle luontevaa. Verkkokerrokselle on suunniteltu osoitteistusmuutoksia, joiden avulla palvelunestohyökkäykset voidaan torjua.

Tutkimuksessa esitellään uusi sovellusrajapinta, joka yksinkertaistaa sovelluksia ja mahdollistaa niiden käyttämisen yhä kehittyvien verkkoteknologioiden kanssa.

Teemu Koposen väitöstutkimus A Data-Oriented Network Achitecture (Tieto-orientoitunut verkkoarkkitehtuuri) tarkastettiin Teknillisessä korkeakoulussa 2.10.2008.

 

Lue myös

Lyhyesti tietosuojasta 4/2008 »
Lyhyesti tietoturvasta 4/2008 »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.