Tulostusversio

3/2013

Ei ihan tavallinen jäsenrekisteri

Teksti: Päivi Männikkö

Evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenet ovat nyt yhteisessä tietojärjestelmässä.

Kaikkien yli 400 seurakunnan jäsenten tiedot on nyt yhdistetty samaan tietokantaan. Kirkon uusi jäsentietojärjestelmä, Kirjuri, otettiin käyttöön viime vuonna.

”Yhteiseen tietojärjestelmään on kaksi merkittävää syytä”, Kirkkohallituksen projektipäällikkö Veijo Koivula sanoo.

”Seurakuntien jäsentietojärjestelmät alkoivat olla vanhoja, ja niissä oli muun muassa puutteita tietoturvassa. Toinen syy on asiakaspalvelun parantaminen.”

Esimerkiksi perunkirjoitukseen tarvitaan sukuselvitys, johon tulevat tiedot kaikista ev.lut. seurakunnista, joiden jäsenenä edesmennyt on ollut. Tulevaisuudessa tiedot voidaan toimittaa yhdellä todistuksella. Se kuitenkin edellyttää valtakunnallisia käsittelyoikeuksia, joita seurakunnille ei ole vielä myönnetty.

Useita miljoonia rekisteröityjä

Kirjuri sisältää perustietojen (nimi, syntymä- ja kuolinajat, yhteystiedot) lisäksi tiedot henkilön perhesuhteista ja kirkollisista toimituksista, kuten rippikoulun suorittamisesta. Tietoja käytetään seurakuntien toimintaan ja viranomaistehtäviin.

Järjestelmään rekisteröityjen lukumäärä lasketaan miljoonissa: Kirkon nykyisten jäsenten lisäksi Kirjuri sisältää tietoja myös edesmenneistä, kirkosta eronneista sekä niin sanotuista viitehenkilöistä, kuten kirkkoon kuuluvien kanssa naimisissa olevista.

Koivulan mukaan tietojen säilytysajoista on käyty neuvonpitoa tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa. Esimerkiksi kirkosta eronneesta säilytetään tieto rippikoulun suorittamisesta siltä varalta, että henkilö haluaa liittyä kirkkoon takaisin.

Seurakunnilta pyydetään tietoja esimerkiksi biologisten sukulaisten selvittämiseksi, mihin on lainsäädännössä omat pykälänsä. Viranomaisille, kuten poliisille ja sairaaloille, luovutetaan tietoa esimerkiksi lähiomaisista, jos tietoja ei löydy väestötietojärjestelmästä.

Kohti valtakunnallista ja sähköistä asiointia

Evankelisluterilaisen kirkon jäsenet asioivat kotipaikkansa seurakunnan tai seurakuntayhtymän kanssa. Tulevina vuosina on tarkoitus siirtyä valtakunnalliseen palveluun, eli kansalainen voisi asioida missä seurakunnassa tahansa. Edellytyksenä on kuitenkin valtakunnallisten selailu- ja kirjausoikeuksien antaminen seurakunnille, ja se on vielä kesken.

Joskus tulevaisuudessa Kirjuriin aiotaan rakentaa myös sähköinen asiointipalvelu, jossa ihmiset pääsisivät tarkastelemaan ja muuttamaan omia tietojaan. Se ei silti ole lähiaikojen hankelistalla, Koivula sanoo:

”Jäsenrekisteri- ja viranomaistehtävien hoidossa riittää nyt haasteita.”

Lue myös

Seurakuntien digitointiurakka jatkuu »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

•  = artikkeli on luettavissa vain netissä

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.